Ve spolupráci se skupinou Čeští elfové budeme postupně zveřejňovat texty řetězových e-mailů a odpovědi na ně. Tento mail je už letitý, ale také velmi rozšířený. Jedná se o falešný citát režiséra Imada Karima.

Text řetězového e-mailu:
„Německý režisér a scenárista libanonského původu Imad Karim patří mezi nejostřejší kritiky islámu. Mirka Haasová se pokusila přeložit co nejvěrněji jeho fb příspěvek…

Prosím dnes o odpuštění!

Stromy pláčí, budou po vás ponechány k vyžíznění. Kameny křičí, brzy se budou házet po ženách a homosexuálech. Řeky vysychají, budou se po vás přeměňovat ve stoky. Tito mladí muži nenaleznou ve většině případů vztah k Německu, k jeho stromům, kamenům a řekám, protože neměli vztah ani k vlastním stromům, vlastním kamenům a k vlastním řekám. Přicházejí jako divocí dobyvatelé, aby pustošili, a ani si toho nejsou vědomi. Jednají instinktivně, protože celý život jen bojovali o své přežití. Jednají agresivně, protože cítí, tuší a vědí, že potkávají společnost, jež zapomněla, co je vlastní obrana. Oni chtějí podíl bez toho, aby se podíleli. Oni nemají bohu žel schopnost poznání – rozvíjet dále objevené nádherné struktury. Oni nepřicházejí budovat, nýbrž ničit! Vrátili-li by se Merklová a všichni zastánci těchto „humánních“ zachraňování, otevírání hranic a „refugees-welcome kultury“ jednoho dne z říše mrtvých zpět, hořce by plakali, ale nebudou. Budou jim chybět jak oči, tak slzy. Je zabíjen celý národ, jenž nechce nic jiného než život v bezpečí, svobodě a vzájemné úctě. Je zabíjena velkolepá kultura, které lidstvo za vše vděčí, a člověk se dobrovolně odevzdává době kamenné. Toto stěhování národů nepomůže nikomu a uškodí všem. Tito, již ve svých zemích vykořenění mladí muži budou v Evropě ještě jednou vykořeněni. Oni budou požadovat a požadovat. A když se ocitnou opět ve svých, jim už známých, slepých uličkách, budou se radikalizovat a volat svého virtuálního Boha, aby jim pomohl k poslednímu vítězství. Ne, oni nejsou žádní pionýři, kteří chtějí něco nového vystavět, nýbrž ničitelé, kteří chtějí zničit to, co místní staletí pracně vystavěli. Oni ničí, protože to je jediná dovednost, kterou se naučili. Ne, oni nenechají svou bídu ve svém „uprchlickém“ člunu, také ne svou nenávist a svůj fanatismus. Oni přistanou na evropských plážích a vlečou své důvody, jež je donutily opustit své domovy, s sebou. Tito Severoafričané, stejně jako Syřané, Iráčané, Afghanistánci a další, nezvládli – vlastní či nevlastní vinou – ve svých zemích vybudovat civilní společnost, protože v převážné většině žijí a umírají v prostředí 1400 let starých toxických šaria-textech. Ne málo z nich bude zde trvalými hosty na soudech a bude se starat o vysokou konjunkturu obhájců, tlumočníků, psychologů a sociálních pracovníků. Z organizací UNO, EU, Amnesty International a z mnoha neziskovek se staly centrály pro smýšlení. Tyto organizace berou „uprchlíkům“ vlastní zodpovědnost za kontrolu porodnosti, ochotu vzdělávat se, učit se upřímnosti, úctě k druhému, k ženám a jinak sexuálně orientovaným lidem. Současně zakazují společnostem, které „uprchlíky“ přijímají, aby se proti této zničující migraci bránily. To jsou ty samé světové organizace, které se neodvažují vyzvat bohaté islámské země, aby „uprchlíky“ přijaly.

To není jen nejšpinavější deal 20/21. století, to je dokonce zničující, nenapravitelná – coby „deal“ maskovaná – genocida! S vámi zemřou stromy, kameny a řeky, ale i politici, kteří se na vaší likvidaci podílejí, protože nebude nikoho, kdo by jejich diety financoval. S vámi zemře Německo (Evropa), pod jehož ochranou jsem se mohl 41 let svobodně rozvíjet.

A 80% z vás tomu nechce věřit!!! Až půjdeme, zanechá spousta z nás děti a vnuky. U nich prosím dnes o odpuštění! Západní společnost je zdegenerována natolik, že si své mentální poškození ani neuvědomuje. Některé ideje jsou natolik idiotské, že jim může uvěřit jen intelektuál.“
(Konec citace řetězového e-mailu)

 

Odpověď Českých elfů:

„Imad Karim je kontroverzní německo-libanonský novinář a režisér. Jeho příspěvky jsou často zaměřeny proti imigraci a proti islámu. Konkrétní příspěvek, z něhož měl vzejít tento překlad, se nám bohužel v záplavě fb postů vyhledat nepodařilo.

Jedním z důvodů, proč Imad Karim tolik kritizuje Islám, bude pravděpodobně to, že jde o bývalého muslima. Je přinejmenším zvláštní, jak vyhraněně kritický je k lidem ze zemí blízkých jeho původní vlasti (Libanonu), kteří dnes přichází do Evropy. Před několika desítkami let byl ve velmi podobné situaci, utíkal před občanskou válkou ve své zemi a Evropa (Německo) mu poskytla útočiště. A nyní autor tuto ochranu upírá jiným, kteří ji potřebují stejně jako kdysi on.

Lidé, ať už pochází odkudkoliv, mají ke své vlasti a k její krajině silné citové pouto. Lidé hledající svůj nový domov toto pouto neztratili, přestože se rozhodli ze své vlasti uprchnout před hrůzami, které tam přinesla válka.

Evropa na svou obranu nezapomíná. Jen zatím nepodléhá hysterii, kterou vyvolávají ti politici, kteří se snaží problémy kolem migrace využít ve svých vlastních politických kampaních. Žádný z vysokých představitelů Evropské unie nevolá po nekontrolovaném otevření hranic. Téměř všichni si uvědomují, že je nutné řešit problémy tam, kde vznikají. Na druhou stranu ekonomicky silná a hodnotově pevně ukotvená Evropa s půlmiliardou obyvatel dokáže pomoci lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v ohrožení vlastního života. Evropa se cítí silná tak, jak se cítí silní její obyvatelé a politici.

Většina příchozích bude ráda pracovat, pokud jim k tomu poskytneme příležitost. V situaci, kdy jsou v ekonomice celé profese s obrovským nedostatkem pracovních sil, lze toto dobře využít k posílení vlastní ekonomiky. Syřané, kteří u nás žijí od sedmdesátých let, pracují ve všech možných oborech, zvládají náš jazyk často stejně dobře jako svou mateřštinu a od rodilých Čechů je lze poznat snad jen podle exoticky znějících jmen.

Migranti nepřicházejí ničit, přicházejí hlavně kvůli tomu, že se bojí o svůj život, život své rodiny, případně utíkají před chudobou.

Z regionu, odkud pochází sám autor tohoto textu, pochází velmi vyspělá kultura, bohatá na spisovatele, básníky, malíře, ale třeba i režiséry. Sýrie byla před občanskou válkou normální, vyspělý a relativně bohatý stát. To není doba kamenná.  Lidé, kteří přichází do Evropy třeba ze Sýrie, jsou lidé, kteří před válkou normálně pracovali, měli své firmy, žili bohatým kulturním životem. Válka jim vše vzala. Dovedností, které by u nás dokázali uplatnit, je celá řada.

Právo šaría ve většině muslimských zemí, ze kterých k nám přichází uprchlíci, neplatí, případně je uplatňováno v souladu s mnohasetletou praxí jen na věřící muslimy. Extrémní výklady Koránu jsou doménou jen omezeného množství společenství, většina muslimů je nesdílí.

Většina uprchlíků nachází útočiště jinde než v Evropě. Jordánsko s takřka stejným počtem obyvatel jako Česko hostí 1.7 milionu uprchlíků. V Turecku se nachází 2.5 milionu uprchlíků. Libanon, vlast autora textu, kde žije 6 milionů lidí, přijal 1.5 milionů uprchlíků.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.