Ve spolupráci se skupinou Čeští elfové budeme postupně zveřejňovat texty řetězových e-mailů a odpovědi na ně.

Tentokrát se týká textu, který měl údajně napsat Dr. Emanuel Stanay, ale nenapsal.

Text řetězového e-mailu:

„TEN KONEC SI PŘEČTI   U R Č I T Ě

 Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel STANAY,

známý a vysoce uznávaný psychiatr. Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí.  Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem,který může být určující pro náš postoj k fanatizmu: 

“Velmi málo lidí bylo skutečnými nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než aby je to zajímalo.

Byl jsem jedním z těch, kdo pokládali nacisty za bandu bláznů. Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím, aby se to vše stalo. Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa.

Má rodina ztratila všechno. Já sám jsem skončil v koncentračním táboře a Spojenci rozbili mé továrny. Dnes nám znovu a znovu různí experti opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů si přece přeje jedině žít v míru. 

I když toto laické ujišťování může být pravdivé, nemá pražádný význam!!!! Je to bezcenné šidítko, které nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu…ISLÁMU…!!!!!!!!!!.

Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici. Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti. Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí, znásilňování, zabíjení, polévání žen kyselinou, likvidací homosexuálů……< /sp an>

Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet a stát se sebevražednými bombovými …….zabijáky…..

Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná většina, mlčící většina….!!!!!!!!! …..je vyděšena a je vyřazena.”

Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří prožili peklo války a chtěli pouze žít v míru, a přesto komunistické Rusko bylo odpovědno za vraždu asi 20 milionů lidí. Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí.

Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgiích zabíjení, které zahrnovalo systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí, lopatou a bajonetem.

Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina  Rwanďanů byli mírumilovní lidé?

Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale přese vše, všechny naše schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní muslimové stali zcela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj hlas, protože se stejně jako Dr. Tanay jednoho dne probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a že”nastal konec světa”.

Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci,  Nigerijci, Alžířané a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, až pak bylo pozdě.Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na jedinou skupinu, která se počítá: na fanatiky, kteří nás…!!!!!…ohrožují….!!!!!!!!… náš způsob života..!!!!!.

Žádná mešita ani minaret v Evropě..!!!!!, pokud nebude stejné množství katolických kostelů v arabském světě a také stejné množství katolíků..!!!!! Pedofily civilizovaný svět trestá … a co muslimové, kteří souloží 8 leté dívky a mají s nimi děti.

Přeje si někdo z Vás, aby za dvě desítky..!!!! let souložil nějaký muslimský stařec Vaše vnučky a pravnučky, aby je kamenovali, zabíjeli, polévali kyselinou, prováděli ženskou obřízku..?!!!!

A konečně: každý, kdo pochybuje, že se jedná o závažnou záležitost. A kdo vymaže tento mail, aniž by ho poslal dál, ten se podílí na pasivitě, která dovoluje, aby problémy narůstaly.

Proto se trochu rozmáchněte a pošlete to dál a dál, a ještě dalším. Doufejme, že tento mail čtou tisíce lidí  na světě, přemýšlejí o něm.“

(Konec citace řetězového e-mailu)

Odpověď Českých elfů:

Autor článku nás tu straší islámem, podsouvá nám, že se na nás valí islamističtí fanatici, co usekávají křesťanům hlavy, znásilňují křesťanské dívky a polévají je kyselinou… A vše bez odkazů nebo citací, všechno stylem „jedna paní povídala“. Ne, že by některá jeho tvrzení nebyla pravdivá, ale je to jako vždycky – na jednu pravdu připadá tucet polopravd nebo rovnou nepravd.

Článek vyšel 25.09.2010 na portálu eurabia.cz – zde:

https://www.eurabia.cz/PrintArticle/4986-o-fanatizmu-muslimu.aspx a je pod ním podepsán MUDr. Kamil Běrský, praktický lékař, který kandidoval v říjnových senátních volbách za SPD Tomia Okamury ve volebním obvodu Opava. V obci Kobeřice, kde provozuje svou praxi, zřejmě nemá jako lékař příliš dobrou pověst – zde: https://www.znamylekar.cz/kamil-bersky-3/prakticky-lekar/koberice

Nicméně, zcela jistě není pravým autorem článku, stejně jako jím není ani samotný Dr. Emanuel Tanay, psychiatr, movitý člověk, Žid, který přežil holocaust. Po válce se stal profesorem psychiatrie na Wayne State University v Detroitu. Zemřel v r. 2014 ve věku 86 let. Avšak jeho údajné autorství eseje, vydané v angličtině pod názvem “A German’s Point of View on Islam” je smyšlené, jedná se o hoax – viz zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Tanay

Sám prof. Tanay se k autorství tohoto hoaxu vyjádřil  – zde:

https://oneway2day.wordpress.com/tag/paul-marek/  a zároveň označil (zřejmě) pravého autora, Čechokanaďana Paula E. Marka, potomka českých emigrantů, kteří utekli před Nacisty. Paul E. Marek tento text publikoval už v r.2006 (odkaz již nefunguje) a následně v r. 2007 pod názvem „Why The Peaceful Majority Is Irrelevant“ – zde:

 http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/6996

Poněkud komické je, že už v roce 2008 byl tento text přeložen z angličtiny do češtiny a publikován právě na stránkách www.eurabia.cz pod pravým autorstvím Paula E. Marka (autorem překladu byl Viktor Svoboda). Takže eurabia sama sebe usvědčila ze lži – viz zde:

https://www.eurabia.cz/PrintArticle/1769-proc-na-mirumilovne-vetsine-nezalezi.aspx

Zpravodajský portál www.eurabia.cz se zaměřuje na problematiku islámu a zejména na jeho vliv na Evropu. Šéfredaktorem tohoto portálu není nikdo jiný než Adam B. Bartoš, známý antisemita, který pod stejným pseudonymem (Edvard Steinský) šéfuje i dalšímu dezinformačnímu webu freegobe.cz – více zde:

 https://neovlivni.cz/freeglobe-cz-ozveny-kremlu-v-cr/

Ostatně i vydavatel je – jaká to náhoda – shodný, totiž Český portál, o.p.s., který vydává ještě několik dalších podobných portálů: eportal.cz, euportal.cz nebo euserver.cz. Provozovatelé portálu eurabia.cz se tváří naoko seriózně – cituji jejich stránek: „Vytkli jsme si za cíl pravdivě informovat o rostoucím nebezpečí, které představuje plíživé pronikání islámu do Evropy. Nikoliv však ve smyslu jakékoliv nesnášenlivosti – důrazně se distancujeme od rasismu, xenofobie, náboženské i národnostní nenávisti.“ Avšak realita je zcela jiná. Toto medium bulvárním stylem šíří poplašné, často zcela nepravdivé zprávy (tzv. fake news) zaměřené hlavně na problematiku migrace. Proto ani nepřekvapí na stránkách tohoto portálu odkazy na „spřátelené“ dezinformační weby, např. na parlamentní listy.cz.

Následně článek koloval jako hoax a oficiálně byl publikován ještě několikrát, tentokrát už bez podpisu a v různých úpravách a pod různými názvy. Zde třeba jako „Fanatici současného světa“ – 18.11.2010:

http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3518

nebo jako „Úvaha světoznámého psychiatra“ – 11.9.2013 zde:

http://www.militaria.cz/cz/clanky/miscellanea/je-islam-hrozbou.html

Obecně tato media a podobné články v nich představují propagandu, která slouží některým stranám (např. typu SPD) nebo i různým organizacím a státním celkům k vyvolání strachu z domnělého nepřítele (zde je to islám, jindy to bývají třeba Židé, USA, NATO, Evropská unie) a zároveň k odvedení pozornosti od skutečných nebezpečí, která nás ohrožují (putinovské Rusko, Čína apod.).

Neboť stále platí pravidlo: vystrašený lid=poslušný lid.

 


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.