Řetězovými e-maily se stále šíří letitý hoax týkající se odstranění bust Edvarda Beneše z Českého Krumlova. Autor se snaží naznačit, že to souvisí s dekrety prezidenta Beneše a s tlakem sudetských Němců.  Jak popisují Čeští elfové, busty jsou ve skutečnosti stále vystaveny, akorát jinde. Busty byly totiž odkázány společnosti Kooh-i-noor Hardmuth a generální ředitel společnosti se je rozhodl opět vystavit, ale ne v Českém Krumlově, ale v nedalekých Českých Budějovicích. V rozhodnutí nijak nefiguruje ani město ani stát.


Text řetězového e-mailu:

Deska i busta byly na nádvoří hotelu Růže. Úplně původně tam byly i desky s anglickým a německým překladem. Majitel byl původně nucen odstranit překlady a pak i bustu s českým textem.

Tato zpráva je staršího data, avšak přesto… Drazí přátelé a kamarádi! Když jsem v roce 2010 procházel Českým Krumlovem, narazil jsem na nádvoří hotelu Růže na bystu prezidenta Dr. Edvarda Beneše s pamětní deskou, na které vysvětluje proč podepsal své, dnes tak odsuzované, poválečné dekrety: „Už tehdy mi bylo jasné, že tato pravdivá slova zkušeného politika, budou současné politické reprezentaci trnem v oku. Nafotil jsem si to, protože s tímto textem zcela souhlasím. Letos, začátkem září, jsem se do Českého Krumlova vrátil. Zcela podle očekávání, jsem nenašel nic. Na místě bysty pana prezidenta jsou stánky, kde se prodává kde co. Deska společně s bystou zmizela. Tak zůstávají otázky.“

Kdo nechal tento monument odstranit a jak je vůbec možné odstranit pietní místo prezidenta, člověka, který tak zásadním způsobem zařídil poválečné znovuvytvoření naší republiky. Jednodušší je odpověď na otázku PROČ? V době, kdy ministři této vlády jezdí na srazy sudeťáků, se není ani čemu divit. Smutnou pravdou je, že se bude stavět památník cikánům v Letech, zatímco slova prezidenta republiky byla odstraněna. Když vidíme, kam nás současní politici vedou, zamyslete se nad slovy pana prezidenta. Rozešlete, prosím, co nejvíce lidem, aby se všichni dozvěděli, jak u nás funguje demokracie.

Přepis odstraněného textu:

14.12.1945 řekl o svých dekretech: «Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat s toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem při jiných příležitostech, že máme všecko zaznamenat a povědět to, co jsme zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste nám všem řekli o svém trápení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou svou “očišťovací” kampaní. Že začnou – o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očištění přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální, s útokem na naší svobodu národní a lidskou.»

VRCHNÍMU VELITELI VDĚČNĚ VETERÁNI II. SVĚTOVÉ VÁLKY


Odpověď Český elfů:

Busta nezmizela, je v Českých Budějovicích.

Rozšiřuje se tu zpráva, že zmizely nepohodlné busty prezidentů Beneše a Masaryka, které byly původně umístěny v hotelů Růže v České Krumlově. Ty tam opravdu už nenajdete, ale hledat je složitě nemusíte. Jsou v Českých Budějovicích a jsou vystaveny veřejně u vily Kooh-i-noor. A jsou tam dosud, což dokládá i aktuální fotka z Google Maps.

Pokud někdo chce vyjádřit úctu našim prvním prezidentům, má možnost. Navíc busty jsou chráněny proti vandalům. O jejich osudu se psalo v novinách.

Proč busty nejsou v Krumlově? Ne, skutečně za tím nestojí žádný politický tlak, ale prostě úmrtí. Po smrti Jana Horala (a také změně vlastníka hotelu) byly busty odkázány společnosti Kooh-i-noor Hardmuth a generální ředitel společnosti se rozhodl obě busty opět vystavit. Busty nyní stojí na pietním místě v zahradě českobudějovické vily této společnosti. i o tom se psalo v novinách, kde lze nalézt i větu generálního ředitele. „Nesmírně si vážíme projevené důvěry, která nás zavazuje i do dalších let. Rozhodnutí o umístění bust na zahradu vily, patřící české společnosti, vnímám jako návrat k tradicím z první republiky a je vzhledem k historickým souvislostem zcela logické,” komentoval událost generální ředitel KOH-I-NOOR Hardtmuth Vlastislav Bříza.

Slavnostního znovuodhalení se zúčastnily vdovy po našich válečných letcích a místopředsedkyně Svazu zahraničních letců RAF Vlasta Šišková poděkovala všem, kteří se zasloužili o to, že busty nezůstaly ležet někde na půdě.

A jak byl osud desky, která byla vedle desky prezidenta? Nezmizela, existuje a je také v Českých Budějovicích, jen současný majitel se ji rozhodl nevystavit. Slova prezidenta Beneše jsou poměrně známá a slze je nalézt na celé řadě webů.

Celý e-mail vyvolává dojem, že busty byly odstraněny z politických důvodů a že to je aktuální věc. Oboje není pravda – o bustách se otevřeně píše od roku 2004, busty jsou veřejně vystavené a stěhovaly se, protože jejich původní majitel zemřel. Hotel je soukromý majetek a co v něm je nebo není umístěno, je na vůli jeho majitelů (v současné době jsou v představenstvu Švédové a Izraelec).

Primátor Českých Budějovic (tedy politik) navíc přivítal svobodnu debatu o naší minulosti. Spíš si kladu otázku, kdo má zájem na tom, abychom si mysleli, že díky tlaku sudetských Němců jsou odstraňovány slova a podobizny prezidenta Beneše. Má nás takový mail poštvat proti nim a vyvolat duchy druhé světové války?


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.