Do e-mailových schránek je také přeposílán přepis přednášky Vladimíry Vítové o údajné snaze pomocí výchovy dětí zničit národní identitu. Tento příspěvek byl přepsán na dezinformační a ezoterický web Tadesco, odkud je zřejmě rozesílán e-maily. Ve skutečnosti se jedná jen o souhrn poznatků, které již pochází z jiných dezinformačních webů a nemají s fakty nic společného. V závěru textu je Vladimíra Vítová představována jako zástupkyně Univerzity Karlovy. Ve skutečnosti s ní nemá Vladimíra Vítová nic společného. Tedy rozhodně na ní nevyučuje, ani nikdy nevyučovala. Vladimíra Vítová je ve skutečnosti známá jako předsedkyně Aliance národních sil, tedy marginálního hnutí, které získalo v posledních volbách do Evropského parlamentu 0,08 % hlasů.


 Text řetězového e-mailu:

„Děti jsou v první linii. Děti jsou v první linii boje za zničení národa

(to tedy stojí za přečtení, opravdu!!!!!)

Děti jsou v první linii boje za zničení národa. Současné zneklidňující téma inkluze českého školství je POUHÝM detailem v naplňování OFICIÁLNÍCH plánů, jak zničit český národ. Není to nic „osobního“, jak vám řeknou „odborníci“, jde prostě jen o zničení naší země – stejně jako všech okolních zemí – které je plánované. Jede se podle harmonogramu EU a OSN. Podívejme se na vše podrobněji a pro větší nadhled v pouhých sedmi bodech, které dokonale odhalují komplexní plán genocidy národů.

  1. Richard Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s československým občanstvím (1894-1972) založil v roce 1922 hnutí
  2. „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu, založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. Podstata plánu spočívá v tom, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena a jako první ji získala Angela Merkelová v roce 2010. Teze prosazující genocidu evropských národů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky evropských vlád – a tedy i té naší…“

Celý řetězový e-mail je možné najít například zde.


Odpověď Český elfů:

Konspirační teorie o tajném plánu na genocidu Evropy (případně i celého přilehlého světa) je jedním z velmi oblíbených námětů řetězových mailů a objevuje se v mnoha variantách. Tato verze spojuje několik motivů: podporu migrace a míšení „evropské rasy“ s asiaty a černochy, násilné odebírání dětí za účelem jejich analfabetizace, podporu výchovy k homosexualitě a zabíjení dětí povinným očkováním. Autor kupodivu zapomněl na chemtrails; chybí také obvyklá pointa v podobě výzvy k okamžitému vystoupení z EU. První část mailu publikoval v Parlamentních listech v roce 2016 Ing. Věstislav Křenek, Krajský zastupitel Plzeňského kraje za KSČM pod názvem „Migrace je řízený globalizační proces“. Další části, z nichž je mail seskládán, se objevily např. na serverech Národní demokracie, E-republika a mnoha jiných. Kuriozitou je informace o 90% homosexuálů v Norsku v roce 2050 na stránkách Ukrajinské ortodoxní církve.

Finální podobu textu vytvořila v březnu 2016 PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., předsedkyně extrémně pravicového hnutí Aliance národních sil a pilná přispěvatelka Parlamentních listů, Sputniku ČR a Nové Republiky, text byl publikován např. v Severočeské pravdě a v Parlamentních listech.

Následují stručné poznámky alespoň k některým bodům této snůšky nepravd a nesmyslných nápadů:

1.-2. Hnutí „Paneuropa“ (nikoli Panevropan) nikdy neprosazovalo záměrné křížení Evropanů s imigranty; v opačném případě by se asi těžko zaštiťovalo heslem „Evropu Evropanům“. Bylo to konzervativní hnutí, vyrostlé z traumatizující zkušenosti 1. světové války, které chtělo zabránit dalšímu kontinentálnímu konfliktu vytvořením dobrovolného, demokratického svazku evropských států na křesťanském základě. S touto myšlenkou se plán masové migrace, křížení a degenerace ras opravdu neslučuje. Je paradoxem, že zakladatel hnutí R. Coudenhove-Kalergi by se v odporu k migraci asi shodl s těmi, kteří proti němu dnes vystupují. Lze dodat, že Panevropské hnutí podporovaly takové osobnosti jako A. Einstein, S. Freud, Ch. de Gaulle, W. Churchill, T. G. Masaryk či K. Adenauer, které by z antihumánních snah obviňoval asi málokdo.

3. Žádný imigrační projekt EuroMed neexistuje. Jde pravděpodobně o výmysl publicisty Břetislava Olšera, který ani v jednom ze svých mnoha zmatených textů nepřinesl jediný důkaz, že by nepříliš úspěšná regionální ekonomická iniciativa Euro-Mediterranean partnership měla tento cíl. O EUROMED podrobně zde.

4. Neoliberální americký politik Thomas Barnett výrok o cílené migraci a vzniku hnědé rasy v Evropě nikdy nepronesl. Jde jasně o úmyslné překroucení jiného výroku, který Barnett publikoval roku 2005 v knize Blueprint for Action: A Future Worth Creating (str. 289). Výrok zní: „Should this process (globalization) be feared by the world for its homogenization of culture? I guess that would depend on whether you think California is a carbon copy of Alabama or that Texas and Massachusetts are indistinguishable. Convergence does not result in homogeneity, but in a superficial blending of external similarities, much like that light brown face that will someday define the bulk of the American population.“ (překlad: „Měl by se svět tohoto procesu (tj. globalizace) obávat? Řekl bych, že by to záviselo na tom, jestli si myslíte, že Kalifornie je přesnou kopií Alabamy nebo že Texas je nerozlišitelný od Massachusetts. Konvergence nesměřuje k homogenitě, ale k povrchnímu smíšení vnějších podobností, asi jako světle hnědý obličej, který bude jednoho dne definovat většinu americké populace.“). Je otázkou, zda se Barnett ukáže být v otázce vzniku světle hnědých Američanů dobrým prognostikem či nikoli, ale rozhodně u něj nenajdeme ani stopu po záměru homogenizovat světové státy a umělou migrací snižovat IQ jejich obyvatel. Knihu lze nalézt zde.

5. V Agendě 21, důležitém dokumentu OSN, který byl základem světového uvažování o udržitelném rozvoji a vyváženém vztahu mezi ekonomikou a životním prostředím, pochopitelně nejsou žádné věty o indoktrinaci dětí a jejich odebírání z rodin. V dokumentu se např. objevuje toto doporučení: „Měly by být vytvářeny vhodné socio-ekonomické politiky pro mládež a staré lidi, ve smyslu systémů rodinné i státní podpory.“ (oddíl 5.32). Celý dokument lze najít zde.

V tomto smyslu bychom mohli pokračovat až do konce, ale i z toho, co bylo řečeno, je asi zřejmé, že celý text řetězového mailu je postaven na zcela vymyšlených „důkazech“.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.