E-maily se šíří text, který byl publikován na Czech Free Pressu 18. dubna 2018. Jedná se výčet nejrůznějších funkcí v Poslanecké sněmovně.

Text hoaxu:

„Je tam mimo jiné:

Stálá delegace Parlamentu do: 

– Středoevropské iniciativy, 

– Meziparlamentní unie, 

– Parlamentního shromáždění NATO, 

– Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a 

– Parlamentního shromáždění Rady Evropy. 

Stálá komise pro:  – práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, – Ústavu České republiky, a – rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. 

Stálá komise pro kontrolu:

– činnosti Bezpečnostní informační služby, 

– činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, 

– činnosti Finančního analytického úřadu, 

– činnosti Vojenského zpravodajství, 

– poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, 

– činnosti Národního bezpečnostního úřadu, 

– použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, a 

– činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Vyšetřovací komise k OKD. Volební komise.“

Celý hoax zde.

Odpověď Český elfů:

Autor této úvahy projevuje základní neznalost fungování poslanecké sněmovny. Vypočítává 95 stálých delegací, výborů a podvýborů a komisí a snaží se vzbudit dojem, že je 190 pozicí předsedů a místopředsedů a další stovky pozic placených z daní občanů. Faktem ale je, že předsedou, místopředsedou či členem výboru, podvýboru nebo delegace může být pouze poslanec, navíc v nich nesmí býti poslanci, kteří jsou členy vlády. Pouze u komisí je podle jednacího řádu možné, aby jejich členem byla i osoba, která není poslancem.

Ale když se podíváme do současného složení komisí sněmovny, zjistíme, že ani v jedné současné komisi žádný jiný člen, který není poslancem, není.

Takže skončíme u toho, že ve všech těch 95 orgánech sněmovny najdeme jako předsedy, místopředsedy a členy pořád jen těch 200 poslanců, které jsme si zvolili. Například takový Jaroslav Foldyna je členem dvou výborů, dvou podvýborů a jedné komise. A u ostatních to bude podobné. Takže tu nejsou stovky placených úřednických míst, ale pořád jen 200 poslaneckých platů. Ty jsou možná pro někoho vysoké a nezasloužené, ale o tom tenhle příspěvek není.


Čeští Elfové

Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.