Týdeník Reflex zveřejnil nepravdivý komentář Lukáše Lhoťana. Podle jeho manipulativního článku prý chtějí ve Vídni zabránit v odhalení sochy polského krále, který se zasloužil o obranu Vídně před Turky, a to údajně ze strachu z reakce Turků žijících ve městě.

„Polská, česká a rakouská média v těchto dnech žijí kauzou sochy polského krále Jana III. Sobieského, kterou odmítly úřady umístit ve Vídni. Podle prohlášení vídeňské radnice není pro odhalení sochy „muslimobijce“ vhodná doba. Ano, to určitě není, když již dnes muslimové tvoří značnou část obyvatel Vídně a odhaduje se, že zhruba za 30 let bude každý třetí obyvatel Vídně muslimského vyznání. Je tedy logické, že tito noví obyvatelé nebudou nadšení z oslav vítězství nad muslimskou armádou, která chtěla Vídeň dobýt v roce 1683 a kterou porazila spojenecká armáda Rakušanů, Čechů, Moravanů, Slezanů, Poláků a Němců vedená Janem III. Sobieským.“ píše Lukáš Lhoťan v manipulativním komentáři pro Reflex.

Není to pravda. V prvé řadě je nutné napsat, že ve Vídni najdeme již dnes hodně míst, které připomínají polského krále Jana III. Sobieského. V centru Vídně se například nachází náměstí Sobieskiplatz pojmenované po tomto hrdinovi, který zachránil Vídeň před zkázou. Kousek od městského muzea ve Vídni a vídeňské univerzity se nachází dlouhá ulice Sobieskigasse. Kahlenbergu se již dnes stojí kaple nesoucí jméno krále a také na tamním kostele je připevněna pamětní deska. Tvrzení, že ve Vídni se tedy bojí připomínat tohoto krále, zkrátka není pravda.

12. září 2018 měla být také odhalena socha, která měla nahradit provizorní informační tabuli. Podstavec s jeho jménem již stojí. Pravda je, že odhalení sochy se zdrží. Že se tak ovšem se zpožděním stane přislíbil vídeňský radní a prezident vídeňského zemského parlamentu Ernst Woller. Podle něj bude vyhlášena soutěž, na které se budou moci podílet i umělci z Polska a město Krakov bude moci nominovat lidi do poroty. Než bude socha vyhotovena, bude na místě stát důstojnější pamětní deska než tabule, jež na místě stojí dosud.

Zveřejňujeme celou jeho odpověď v němčině:

„Krakau und Wien verbindet seit vielen Jahren eine lange Freundschaft und ein gutes Einvernehmen, was in vielen gemeinsamen Projekten und Aktivitäten sowie durch ein Verbindungsbüro Wiens in Krakau zum Ausdruck kommt. Seit Jahren gibt es ein Kooperationsabkommen der beiden Städte, das vor kurzem erneuert und verlängert wurde.

Wien ist offen für eine zeitgemäße Gedenkkultur und hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Erinnerungsstätten geschaffen.

Obwohl es seit vielen Jahren in Wien verschiedene Gedenkorte für Jan III. Sobieski gibt (Sobieskigasse, Sobieskiplatz, Sobieski-Kapelle und verschiedene Gedenktafeln an Kirchen), bekennt sich Wien zum Ziel, am Kahlenberg ein neues Denkmal für Jan III. Sobieski zu errichten.

Voraussetzung für die Errichtung von Denkmälern in Wien ist eine positive Beurteilung des von der Stadt Wien 2017 eingerichteten „Beirats zur Errichtung von Gedenk- und Erinnerungszeichen“. Dieser hat sich jedoch negativ zum vorgeschlagenen Projekt ausgesprochen.

Die beiden Städte haben sich daher auf höchster Ebene bei einem Treffen der beiden Bürgermeister Ludwig und Majchrowski am 11. Juli 2018 in Wien darauf verständigt, dass das abschlägig beurteilte Denkmal nicht in Wien aufgestellt wird und dieses in Krakau einen würdigen Platz finden soll. Stattdessen haben sich die beiden Bürgermeister auf Vorschlag Wiens darauf geeinigt, in Wien ein neues Denkmal zu entwickeln und zu errichten.

Wien hat seiner Partnerstadt angeboten, in enger Kooperation mit Krakau einen internationalen Wettbewerb für ein, den heutigen Standards entsprechendes, Erinnerungszeichen für Jan III. Sobieski in Wien auszuschreiben. Dieses soll die historischen Zusammenhänge im Lichte einer in die Zukunft gerichteten europäischen Erinnerungskultur beleuchten. Die Kosten dafür trägt Wien. An diesem Wettbewerb werden sich auch polnische KünstlerInnen beteiligen können. Die Stadt Krakau wird auch eingeladen werden, ein Mitglied in die Auswahljury des Wettbewerbs zu entsenden.

Während des Wettbewerbs und in Vorbereitung auf das neue Denkmal soll am geplanten Standort am Kahlenberg eine Gedenktafel mit folgender Inschrift installiert werden:

„Die Schlacht am Kahlenberg am 12. September 1683 bildete den Kulminations- und Wendepunkt eines Ringens zweier Imperien, jenes der nach Westen expandierenden Osmanen und jenes der in die Defensive gedrängten Habsburger. Dank eines europäischen Verteidigungsbündnisses zum Schutz von Krakau und Wien, an dem sich der König Polens Jan III. Sobieski in führender Weise beteiligte, gelang der Entsatz der Stadt.

Mehr als 50.000 Menschen aus vielen verschiedenen Ländern verloren in diesen Kämpfen um Wien ihr Leben.

Möge dieses Ereignis in Erinnerung bleiben, um stets ein friedliches Zusammenleben der Menschen in Europa einzumahnen!“

Außerdem soll die Kooperation zwischen Krakau und Wien durch eine Schulpartnerschaft weiter vertieft werden. In der Partnerschule in Krakau könnte auch das für Wien bestimmte Denkmal aufgestellt werden.

Wien, am 23. August 2018

Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde.

 


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.