Web Rukojmi.cz je jeden z menších dezinformačních a konspiračních webů v ČR. Vede ho Břetislav Olšer, který se proslavil jako bloger na serveru Idnes.cz. „Kontaktní údaje jsou uvedeny na realitní společnost 3 T Real, s.r.o. v Ostravě. Doména je registrovaná na Marcela Kryla, jednatele této společnosti,“ dodávají Evropské hodnoty.

V souvislosti s násilnostmi v Paříži pak web Rukojmi.cz publikoval článek Oldřicha Rambouska, který otevřeně vyzývá k přenesení násilností do Prahy. „Určitě stálo a jsem toho názoru, že bychom tento model vzdoru měli přenést i k nám-do Pražských ulic. (…) Myslím, že by nebylo od věci, abychom se už konečně jako národ vzepřeli a to stejně tak jako to udělali Francoužští občané. Proč razantně nedemonstrovat. Smysl to má, a když shoří nějakému Pražákovi auto tak žádná škoda. Tam žádní chudáci nežijí. I Praha by si zasloužila jednou za čas pořádný bordel, aby si vláda konečně uvědomila, že národ nechce být ovcemi a nechce, aby s ním bylo jednáno jako s dobytkem. I Český občan má svou cenu a to stejně tak jako ten Francouzský,“ píše Rambousek, který se představuje jako teoretik marxismu.

Tento článek má hned několik rovin. Jednou rovinou je, že by se Oldřich Rambousek měl blíže seznámit s naším trestním zákoníkem. „Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,“ píše se v § 364 našeho trestního zákoníku. Druhou rovinou je důkaz, že dezinformační weby se snaží destabilizovat situaci v ČR. Ostatně. „Web Rukojmi.cz publikuje zejména komentáře s proruským obsahem a výraznou kritikou české domácí politiky. Kromě originálního obsahu často přebírají články z Prvních zpráv nebo z inStory.cz,“ upozorňují Evropské hodnoty. A jen tak mimochodem, na web publikuje například i Jiří Vyvadil, zakladatel skupiny Přátelé Ruska v České republice. Třetí rovinou pak je, že konspirační weby nemají vyjasněno, zda teda vládu Babiše podporovat či proti ní bojovat.

Jak nám můžete pomoci, se dozvíte zde.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com