O protestech nizozemských zemědělců proti vládnímu „Plánu pro dusík“ u nás informovala všechna média, například Česká televize dne 7. července 2022.

K protestům se též vyjádřily časopisy ECHO24 a Reflex a také frakce ODS „Tea Party cz“. Posledně jmenovaní mají jedno společné – manipulativní tvrzení (nebo titulky) vycházející z nenávisti vůči Evropské unii.

Zcela lživé je to, co píše Tea Party, která se dopustila typické dezinformace, když doprovodila příspěvek fotografií z protestů v roce 2019 a v nadpise tvrdila, že jde o aktuální fotku. Komentáře pod příspěvkem se neliší od těch, které lze najít na sociálních sítích Trikolory nebo SPD.

Článek Echo 24 hovoří o „nadýmání“ (ačkoli v samotném textu se píše o něčem docela jiném) a o „ideologické zaslepenosti“.

Hugo Chadima v Reflexu v článku dryáčnicky nazvaném „Nizozemci se bouří proti likvidaci farem, vláda se kvůli emisím uhlíku rozhodla omezit chov skotu“ kupodivu také náhle píše o omezení emisí dusíku (nikoli CO2), o soudruzích a třídní „genocidě“ (to slovo je jistě jen shodou okolností velmi frekventované u antivaxerů a prokremelských aktivistů). Marka Stoniše bychom v této souvislosti rádi informovali, že „New Green Deal“ neexistuje, zato existuje „Green New Deal“, ale jde bohužel název pro ekologické plány v USA, nikoli v Evropě. Evropský plán se jmenuje The Green Deal a žádný „nový“ Green Deal není na stole. Třeba se trefí někdy příště.

A nyní to nejdůležitější. Nizozemský „Plán pro dusík“ nevznikl z popudu EU (jak lže Tea Party nebo naznačuje Stoniš), ale je to vnitřní záležitost Nizozemska. Nejde o nějaké nadýmání krav, ale zejména o emise dusíkatých sloučenin z umělých a statkových hnojiv. Plán také nemá nic společného s nějakou pomýlenou zelenou politikou, nýbrž s ochranou půdy a vod. Hnojení dusíkatými a statkovými hnojivy totiž vnáší do půdy amoniak (NH3), který pak v procesu nitrifikace vede ke vzniku dusičnanového aniontu podle níže uvedené rovnice.

NH4+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O.

Další část amoniaku se prostřednictvím bakterií oxiduje na hydroxylamin a postupně dále až na oxid dusnatý a dusný:

NH4 → NH2OH → (NOH) → NO2 → NO3→ NO, N2O.

Oxid dusný (N2O) je v porovnání s CO2 cca 300krát účinnější skleníkový plyn. Oxid dusnatý (NO) se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje na oxid dusičitý NO2. Při jeho reakci s vodou vzniká kyselina dusičná a opět oxid dusnatý:

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO.

Dalším významným zdrojem oxidů dusíku je automobilová doprava a průmyslová výroba (potažmo spalování fosilních paliv vůbec). Konečným výsledkem je opět kyselina dusičná. V důsledku spadu a vymývání deštěm se okyseluje (acidifikuje) půda, povrchové i podzemní vody. Acidifikace půdy představuje závažný problém – u nás jsme ji zažili v důsledku emisí oxidu siřičitého (SO2). Důsledkem acidifikace je ztížení podmínek pro růst rostlin, které pro svůj optimální vývoj potřebují úzké rozmezí pH. Snižuje se tak biodiverzita, snižují se výnosy hospodářských plodin a dusičnany se vyplavují do vody. To pak působí problémy při získávání pitné vody zejména z povrchových, ale i z podzemních zdrojů (viz např. zde). Protože Nizozemsko má extrémně intenzivní zemědělskou výrobu s vysokými počty dobytka, patří k oblastem s největší zátěží dusíku v půdě.

Doplnění šéfredaktora: Nizozemsko kvůli své nízké poloze téměř celého území (nejvyšší vrch leží 322 metrů nad mořem) při tání ledovců bude čelit zatopení velké části svého území. I proto je skleníkové plyny způsobující tání ledovců velmi trápí.

https://eu.boell.org/en/2021/09/07/fertilizers-too-much-good-thing
https://www.researchgate.net/figure/Figuur-38-De-mediaanwaarde-van-de-concentratie-chlorofyl-a-in-zeewater-over-de-periode_fig5_254917261

 


author