V pravidelném pořadu „Jak to vidí“ vysílaném na Českém rozhlase Dvojka vystoupil 4. května komentátor a dlouholetý spolupracovník ČRo Ivan Hoffman. Rozhovor (přepis zde) se věnoval různým aktuálním tématům, jako například opatřením proti koronaviru (tam Hoffman dostál své úloze podporovatele Andreje Babiše řka, že opozice kritizuje všechno: „je to taková kritika ad hoc, prostě ať vláda udělá cokoli, tak ta kritika se vůči tomu vymezuje“). Ke konci Zita Senková zabrousila i na téma arogance Ruska vůči České republice a demokraticky zvoleným zastupitelům. Hoffmanova slova jsou naprosto neuvěřitelná. Komentátor spekuluje, proč prý tři místní zastupitelé neumějí nést odpovědnost za to co „natropili“ [sic!] a proč mají policejní ochranu, případně že by tuto ochranu měla platit příslušná městská část nebo strana, které je příslušný politik členem (novinář by si ale měl jít k pramenům, zmíněným politikům doporučila ochranu přímo policie). Pasáž věnovanou tomuto tématu Hoffman korunuje tvrzením, že BIS vnímá pouze jako filiálku CIA u nás a odvolává se na Andora Šándora, účastníka prokremelských akcí.

Ivan Hoffman pouze opakuje nepravdivá vyjádření Miloše Zemana a Vojtěcha Falmera Filipa o údajné touze lokálních politiků zviditelnit se a dělat mezinárodní politiku a spolu s nimi podporuje ruské vyděračství a bere arogantní chování Kremlu jako normální. Stejně tak přejímá i ruské chápání dělby moci, protože zcela pomíjí, že rozhodnutí o instalaci pamětní desky vlasovcům či o odstranění Koněvovy sochy byla přijata zastupitelstvy a nejsou rozhodnutím jedné jediné osoby. Na kolik servilní jsou vyjádření Ivana Hoffmana můžete posoudit sami z následujícího přepisu:

Zita SENKOVÁ, moderátorka:

Ministerstvo zahraničí se ohradilo proti nótě ruského velvyslanectví, které si stěžovalo na článek týdeníku Respekt. Podle něj do Prahy přicestoval pracovník ruských tajných služeb, údajně vybavený jedem ricin. Článek v Respektu označila ambasáda za nehorázné a lživé pomluvy, a součást diskreditační kampaně v českých médiích, Černínský palác považuje ruskou nótu za nepatřičnou, protože se v ní ambasáda ohrazuje proti svobodě médií. Čeho jsme tady svědky? Řečeno slovy šéfa naší diplomacie, pana Petříčka, vztahy s Moskvou momentálně nevzkvétají.

Ivan HOFFMAN, komentátor:

No tak je to nesmírně zajímavý fenomén, kdy lokální politici, a některá privátní média, ovlivňují zahraničně politickou agendu státu. No a pro vládu je to nesmírně komplikovaná situace, kdy na jedné straně nechce z vnitropolitických důvodů vstupovat do lokální politiky, a tvrdí, že ji to nepřísluší, a už vůbec nechce kádrovat média, protože to by špatně dopadlo, ale současně nemá zájem ani na eskalaci vztahů se zahraničním partnerem. Já si myslím, že tato aféra, respektive zpravodajská hra, je mráčkem, ze kterého nakonec pršet nebude, určitě nemyslím si, že teda budeme vyhošťovat ruského velvyslance, a také na druhou stranu, určitě nepředpokládám, že nám Rusové zavřou kohoutky s plynem a ropou, to znamená je to, říkám, je to.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:

A o co jde vlastně? Podle Vás?

Ivan HOFFMAN, komentátor:

No, tak já mám takový pocit, že jsme svědky toho, že někteří politici lokální, si budují image takových těch rebelů, Davidů, co si dovolí na Goliáše a osmělí se vymezit proti některým velmocím, a myslím si, že to je právě taková ta hra na ty rebely. Mimochodem, oni dostávají teď, pokud jsem to správně slyšel, policejní ochranu, kvůli těm jejich výhružkám, a já na jejich místě teda, bych se docela zlobil, docela bych byl naštvaná, protože s tou policejní ochranou bych si nepřipadal jako ten rebel, kterého všichni obdivují, ale spíš jako bačkora, jako někdo, kdo neumí nést osobní odpovědnost za to, co natropil, to znamená, myslím si, že z té policejní ochrany asi nemají velkou radost.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:

Tak asi úřady, které tu ochranu přidělily, měly důvody pro to, proč tak postupovaly.

Ivan HOFFMAN, komentátor:

No nevím, jestli k tomu měli důvody.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:

Když ji tedy udělili?

Ivan HOFFMAN, komentátor:

V každém případě teda, když už ji tedy udělovali, tak já když se na to dívám jako daňový poplatník, tak bych upřednostnil takové řešení, kdy by vlastně náklady na tu policejní ochranu nešly ze státního rozpočtu, ale kdyby uhradila příslušná městská část, za kterou jednají politicky, a nejlépe teda strana, za kterou ten který rebel kandidoval, to by se mi jako líbilo, to, že jsou placeni z mých daní se mi nelíbí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:

Ministr zahraničí, Petříček, řekl, respektive vysvětlil v rozhovoru pro Mladou frontu, proč zrovna nyní procházejí ty vzájemné vztahy tak složitým obdobím. Podle něj je zatím, mimo jiné, snaha Ruska politizovat celou řadu historických témat, což podle něj, cituji dál jeho slova, dokresluje i skutečnost, že poslední schůzka ministrů zahraničí, se konala v roce 2005, tedy před 15 lety.

Ivan HOFFMAN, komentátor:

Já jsem to slyšel také, tento jeho názor, tuto jeho interpretaci.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:

Jak hodnotíte vůbec postoj Moskvy k celé záležitosti? Proč vlastně ji právě, odstranění Koněvovy sochy, což je majetek České republiky, byla pořízena za ještě československé peníze, tolik pobuřuje ruské úřady?

Ivan HOFFMAN, komentátor:

Já si myslím, že před časem tady, v tomto pořadu to Andor Šándor řekl způsobem velmi přesným, diplomatickým, asi bych k tomu nic nového nedodal, je to pro ně citlivá věc, kdyby to pro Rusko nebyla citlivá věc, tak by se tito politici tím Koněvem ani nezabývali, já mám pocit, že jim právě o tu ostrou reakci Moskvy jde. Je to taková cílená provokace, a řekl bych i úspěšná, protože pochopitelně v Rusku tato témata jsou citlivá, jak už to prostě rozebralo mnoho předřečníků, já teda bych k tomu poznamenal něco, když už teda máme tu svobodu slova, tak by si, i když teda pokud jde o BIS, tak bych si nerad to u tajných služeb rozházel, to jsou mocní lidé, ale nemůžu k tomu neříct, že já tu současnou Bezpečnostní informační službu vnímám jako jakousi filiálku CIA v České republice a tím pádem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka:

To jsou silná slova.

Ivan HOFFMAN, komentátor:

Ano, ano, tak máme tu svobodu slova. Tak rozumím tomu, že nás varují zrovna právě před Rusy, před Číňany, protože to je geopolitická konkurence Američanů, se kterými jsou za dobře, od kterých dostávají vyznamenání Za zásluhy a tak dále. Tady se často říká o tom, že je to spřátelená služba, a tak dál, já si vždycky vzpomenu na de Gaullea, který říkal, že přátelství existuje pouze mezi lidmi a nikoli mezi státy, tam existují jenom zájmy, ale prožíváme tuhletu dobu, kdy jsme orientováni na jednoho partnera, a prostě s tím spojenectvím bereme vlastně i jejich nepřátele. Mě se to moc nelíbí, jsem spíš stoupencem takové té diplomacie korektně vyjít se všemi, neprovokovat druhé, a ani nechtít, aby oni provokovali nás, mít svoji jako hrdost, ale nebýt také prostě tím provokatérem, to znamená tito tři naši lokální politici určitě nejsou teda mí hrdinové.


author