Dnes už o existenci ruských informačních operací nemůže pochybovat snad nikdo. Při otázce, proč je tomu tak, ale často narazíme na banální či obskurní vysvětlení.

Moskva však netouží po destrukci ani zkáze. Má několik strategických cílů, ke kterým se snaží přiblížit právě skrze toxickou dezinformační kampaň:

Cíl # 1: Obnova Ruska jako velkolepé světové mocnosti

Šíření dezinformací je jedním ze způsobů kterým může Kreml podkopat vliv Spojených států a podpořit vlastní zašlou mocenskou slávu v hře o všechno (jako tomu bylo během Studené války).

Putin může získat větší vliv pouze pokud Spojené státy ztratí ten svůj. Přestože západní komentátoři často vnímají chování Kremlu jako zhoubné a občas i agresivní, ruský medvěd se nadále prezentuje jako legitimní hráč na geopolitické šachovnici, který se jen „snaží napravit křivdy , které pociťuje již od konce Studené války“.

Po rozpadu SSSR vstoupilo Rusko do éry poznamenané vysokou nezaměstnaností, kriminalitou, chudobou a korupcí. Během této dekády se Rusové pouze nečinně přihlíželi, jak se z USA stával čím dál významně stát. Dlouholetá bipolarita se prakticky ze dne na den proměnila na unipolaritu.

Kreml se dezinformacemi snaží snížit mocenský vliv USA na geopolitickém poli. Věří, že tak mohou opět získat na globálním jevišti rozhodující slovo.

Kampaně, které zahrnují automatizovaných botů, trollů a hackerů, mají prohlubovat rozdíly uvnitř americké společnosti a mezi občany zemí EU. Tyto dezinformace  vykreslují západní vlády jako dysfunkční a Rusko zase jako stát legitimní. Ruská propaganda je de facto pokračováním sovětských “aktivních opatření ” z období Studené války – informačních operací z dílny starého KGB.

Cíl # 2: Zachování své sféry vlivu

Dezinformace představují pro Spojené státy velký problém, protože je nutí soustředit svou pozornost více dovnitř než navenek. Znamená to, že mají méně zdrojů potřebných k dosahování mezinárodních strategických cílů, jakým je například demokratický progres v bývalých státech SSSR. Moskva totiž věří, že každá světová mocnost by si měla udržovat svou sféru vlivu nad tzv. “Podřízenými vládami ” (tj. bývalými zeměmi Sovětského svazu).

Ideálně rozbíjením takových spojenectví se Kreml snaží zabránit zemím ve své blízkosti v tom, aby se staly strategickými partnery USA.

Cíl # 3: Ochrana Putinova režimu 

Prioritou číslo 1 pro Rusko je odrazovat vlastních občany i občany blízkých států od podpory demokracie. Vládní garnitura totiž odmítá demokracii jako preferovanou alternativu ke svému režimu. Dlouhodobá informační antikampaň proti “západní” demokracii je tak jedním z nejdůležitějších ruských cílů. Jakákoliv snaha “západních zemí” o nastolení demokracie je přitom považována za existenční hrozbu.

Cíl # 4: Zefektivnění ruské vojenské síly 

Jak trefně poznamenal ruský generál ozbrojených sil, Valery Gerasimov, použití nevojenských nástrojů (včetně dezinformací) je stejně důležité jako tradiční vojenské hodnoty.  Ruská propaganda je s vojenskou sférou důvěrně spjata. Zatímco západní společnost má tendenci nahlížet na svět optikou buď války nebo míru, komunistická perspektiva nebyla nikdy takto dvojpólová a vždy tvrdila, že světová politika se zmítá v konfliktu neustále.

Dnes jsou si ale Rusové vědomi toho, že nevojenskými (tzv. Hybridními ) operacemi dokáží polarizovat západní demokracie mnohem efektivněji a dokáží také potenciálně přispět k postupnému rozbíjení spojenectví s USA nebo v rámci EU – bez jediného výstřelu.

Konečně, Rusové jsou si plně vědomi svého potenciálu. Vlastní odpovědnost za události se jim do značné míry daří popírat a odvádět pozornost od nedávných incidentů.

Typickým příkladem je sestřelení letadla Malaysia Airlines MH17. V tomto případě ruská Internetová Výzkumná Agentura (přezdívaná také jako “Troll farma”) se ihned pustila do rozsévání nesčetných dezinformačních narativní, které měly Rusko z incidentu vyvinit, ačkoli dnes vyšetřování jasně potvrdilo ruský původ raketové hlavice, která letadlo sestřelila.

Rusko chce dezinformační kampaněmi dosáhnout více než jen tradiční vojenskou destrukci. Jeho cílem je jasná, systematická a hmatatelná snaha o fragmentaci společností nepřátelských zemí. Pokud chtějí proti ní západní země efektivně bojovat, je třeba se zorientovat v informačním chaosu.

 “Vojenská dokonalost nespočívá v obsazení území nepřítele použitím brilantní bojové strategie, ale ve schopnosti zlomit nepřítelovu vůli vzdorovat – bez boje”, řekl kdysi vojenský poradce či vojevůdce ve státě Wu na území dnešní Číny Sun-C.

Článek původně vyšel na webu Infosecurity.sk.