Vlastimil Vondruška je český historik, publicista a spisovatel, autor především historických detektivních příběhů. V posledních osmi letech žádný jiný spisovatel nepřilákal pozornost více čtenářů v českých knihovnách, přestože jsou jeho texty velmi kontroverzní a mnohdy i historicky nepřesné. V minulosti získal Krameriova cenu za tištěnou publicistiku od Asociace nezávislých médií, což je asociace zaštiťující dezinformační média a projekty. Byl vyznamenán i prezidentem Milošem Zemanem za údajné zásluhy. O jeho příběhu jsme psali už v článku „Jak nejpopulárnější český historik dostal sládkovské představy z dezinformačních webů do hlavního proudu“ nebo v článku „Vlastimil Vondruška a literatura postfaktu“.

Jeho nejnovějším počinem Vlastimila Vondrušky je kniha Kronika zániku Evropy. Podle popisu v ní „modeluje formou literární vize jeden z možných vývojů společnosti po roce 2020“. Pojďme si udělat představu, jak Vlastimil Vondruška si představuje budoucnost. Citujeme:

„O týden později se v Moravském markrabství konaly první svobodné volby do moravského parlamentu. Na základě dohody stávajících politických stran byl jednokomorový a měl mít sto křesel. Padesát se rozdělovalo podle výsledků voleb, pětadvacet získala jako prémii vítězná politická strana a pětadvacet obdrželi dědičně lidé, kteří se o vítězství nad muslimy a samostatnost Moravského markrabství zasloužili.“

Vondruška tak ve svém díle, nutno dodat ve formě románů, popisuje opravdu šílené představy budoucnosti naší země a Evropy. Nejvtipnější ovšem je formulace „samostatnost Moravského markrabství“. Ano „samostatnost Moravského markrabství.“ Markrabství je hraniční část říše, jejímž účelem je bránit zbytek říše před nájezdníky. Markrabě je vládce závislého území. Ze samé podstaty tedy markrabství nemůže být samostatné. Vondruška se tak v díle snaží napodobit George Orwella, bohužel však nezná ani základní pojmy.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.