Andrej Babiš se v rámci své prezidentské kampaně označil mimo jiné za mírotvorce a diplomata. Zvláště komické to přijde po vyjádření o nepomoci Polsku.

Povědomí o jeho diplomatických dovednostech však nutně vyvolává vzpomínku na postavu statkáře Zaremby v operetě Polská krev.  Autor libreta Leo Stein a skladatel Oskar Nedbal stvořili podle námětu A. S. Puškina před sto deseti lety postavu, která vykazuje značné paralely s kandidujícím miliardářem.

(Režisérem byl František Filip, v ukázce hrají/zpívají Rudolf Hrušínský (Karel Petr), Jaromír Hanzlík (Alfréd Hampel) a Kateřina Macháčková (Marta Boháčová).


author