I přesto, že je tomu rok od začátku očkování, mají někteří lidé ohledně základních otázek stále nejasno. Nepomáhají tomu ani příspěvky na sociálních sítích, které tyto nejistoty podněcují a rozdmýchávají. Jedním z příkladů je tento obrázek, který se od letošního jara šíří prakticky nepřetržitě a i po takové době má masivní dosah. Pojďme se tedy podívat na to, proč jsou tyto otázky zavádějící a jak by se daly zodpovědět pomocí nejnovějších dat, která máme k dispozici.

V první řadě je třeba si říct, že jak očkovaní tak neočkovaní opravdu mohou virus roznášet, mohou onemocnět a nemusí mít jen lehký průběh covidu. Co je tedy na tom obrázku špatného? Mezi očkovanými a neočkovanými (v našem případě imunitně naivními – tedy těmi, co nebyli očkovaní ani nemoc zatím neprodělali) je v těchto případech výrazný rozdíl v rizicích. Než se podíváme na jednotlivá porovnání, je třeba dodat, že někteří politici slibovali po očkování „bezinfekčnost“. Tento narativ je udržován prakticky dodnes i přesto, že to výrobci vakcín nikdy neslibovali a neuváděli. Vakcíny proti SARS-CoV-2 jsou designovány na snížení rizik těžkého průběhu, hospitalizací a úmrtí.

Dalším faktem je, že pro efektivnější snížení přenosu nemoci by se měl testovat i nadále každý – a to bez ohledu na imunizační status v rámci monitorování pandemické situace. Například kvůli osobám, které očkované být nemohou.

Vládní selhání v komunikaci by ale nemělo být v tomto případě spojováno s vědou. Nyní se pojďme podívat na jednotlivá porovnání.

Jak a kdo může roznášet virus? Jak už zaznělo výše: ano, jak očkovaní tak neočkovaní lidé mohou přenášet virus. Rozdíl je ale v jednotlivých rizicích. Dle dostupných studií je možné, aby očkovaní dosahovali v určitých případech stejné virové nálože jako lidé bez očkovaní. Rozdíl je ale hlavně v rychlosti, se kterou se imunizovaná osoba viru zbaví, čímž snižuje riziko přenosu tím, že je osoba infekční po výrazně kratší dobu. Souhrn rozdílů o přenášení můžete nalézt například v příspěvku Adama Obra.

Ve výsledku tedy máme (byť časem klesající) ochranu před samotným propuknutím nemoci a k tomu kratší dobu, po kterou je člověk infekční. Čili ano, všichni mohou virus roznášet, ale imunitně naivní lidé mohou mnohem více. Více si můžete přečíst také např. v článku na webu The Lancet, The Conversation nebo na Health Line.

Kdo může onemocnět? Touto otázkou jsem se už tady na stránce zabýval v minulosti. Ano. Očkovaní i neočkovaní mohou onemocnět covidem-19. Rozdíl je opět v rizicích a dopadech.
Zatímco u imunitně naivního člověka dáváme viru prakticky neomezené prostředí a situaci vkládáme do rukou „osudu”, očkování nám dá řadu výhod pro nadcházející boj.

Díky tomu, že se již imunitní systém setkal s „patogenem”, je připraven proti němu efektivně zasáhnout. Díky rychlejší reakci snižujeme riziko vysoké virové nálože, čímž zároveň snižujeme i rizika těžkého průběhu a smrti. Díky rychlejší reakci snižujeme počet replikačních cyklů viru, čímž snižujeme riziko vzniku nových mutací. U očkovaných je opět menší riziko onemocnění i přesto, že jak očkovaní tak neočkovaní onemocnět mohou.

Těžký průběh covidu. V návaznosti na oba předchozí body je očividné, že je i zde rozdíl rizik. Jak očkování chrání proti hospitalizaci se můžete podívat například na webu VTM Živě.

Odůvodnění rozdílů? Obrázek má v čtenáři navodit dojem, že jelikož mají (což už víme, že nemají) všichni stejné šance na nákazu i těžký průběh, tak jsou opatření pro imunitně naivní populaci neopodstatněná. Toto srovnání je ale manipulativní, protože obě skupiny nemají stejná rizika a také proto, že možnost se imunizovat (pasivně i aktivně) má téměř každý. (Kontraindikace mají výjimku). Podle Listiny základních práv a svobod i podle českého práva je zde také v platnosti ochrana veřejného zdraví, která má být pro společnost prioritou.

Zákon je ale jedna věc. Solidarita a pokora je pak věc druhá. Kvůli nezodpovědnosti populistických politiků za poslední rok věda utrpěla obrovskou ztrátu důvěry. To ale neznamená, že kvůli tomu nebudeme dodržovat opatření, která mají smysl.


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.