Prezident Miloš Zeman ani po 8 letech ve svém úřadu přesně neví, jaké jsou jeho kompetence. „Pracujeme se dvěma vyšetřovacími verzemi. Ta první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem. A tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny. Policie České republiky, ale i Nejvyšší státní zastupitelství, které tento případ dozoruje, mají moji plnou důvěru. Přeji si, jako vrchní velitel ozbrojených sil, kam Policie ČR nepochybně patří, aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita a aby až vyšetřování skončí, občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo,“ řekl Miloš Zeman v nedělní projevu.

V části o ozbrojených silách se jedná o naprostý nesmysl. Ozbrojené síly jsou síly, které vytváří ČR k zajišťování své bezpečnosti. Ozbrojené síly se člení na Armádu ČR, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu napadení. Ozbrojené síly ČR plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků ČR o společné obraně proti napadení. Hovoří o tom zákon č. 219/1999 Sb. O ozbrojených silách. V § 3 je jasně uvedeno: „Ozbrojené síly se člení na armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.“

Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor, který je podřízen ministerstvu vnitra. Hovoří o tom v § 5 zákon č. 273/2008 Sb. O Policii ČR.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com