V Poslanecké sněmovně se brzy bude hlasovat o tom, zda umožnit či neumožnit homosexuálním párům žít v manželství. Našim úkolem není fandit jednomu ani druhému. Fajn ovšem je vědět, jaký rozdíl je mezi tím, když někdo žije v registrovaném svazku a v manželství. Zveřejňujeme tedy přehled nejdůležitějších rozdílů.

Nevýhody registrovaného partnerství:

 • Manželé mohou společně adoptovat dítě, registrovaní partneři nikoli. Dosud platilo, že dítě si nemohl osvojit samostatně ani člověk, který má uzavřené registrované partnerství. Jedinec, který není v manželství ani registrovaném partnerství, si ale podle českého právního řádu dítě osvojit smí, bez ohledu na sexuální orientaci.
 • Podle nálezu Ústavního soudu z června letošního roku je takový stav diskriminační. Nález se nedotýká možnosti společného osvojení dítěte (to nadále nelze), říká ale, že není důvod, aby dítě nemohl adoptovat jednotlivec, který má uzavřené registrované partnerství, pakliže to ostatní jednotlivci smí. Tento proces má však svá úskalí. Zatímco manželský pár prokazuje své majetkové poměry společně, v partnerském vztahu se na majetkové poměry partnera nepřihlíží.
 • Nejvíc patrné je to v péči o děti. Pokud má jeden z partnerů děti, například z předchozího vztahu, tak ten druhý na ně z hlediska práva nemá žádný nárok. Nemusí platit alimenty po rozchodu. V případě smrti partnera mu nejsou svěřeny do jeho péče, byť jsou na něj zvyklé třeba ze společné domácnosti.
 • Registrovaní partneři nemohou být společnými pěstouny.
 • Tím, že uzavřete registrované partnerství, automaticky nedochází ke vzniku společného nájmu bytu, který má jeden z vás pronajatý (nebo který si pronajme v průběhu svazku) – to je další rozdíl od manželství. Jestli chcete být ve společném nájmu, musíte se tak dohodnout s vlastníkem bytu v nájemní smlouvě.
 • V případě úmrtí jednoho z partnerů také nevzniká nárok na vdovský či vdovecký důchod.
 • Omezení jsou homosexuálové (lesby) také v případě umělého oplodnění – podstoupit ho v Česku smí pouze heterosexuální pár, bez ohledu na to, zda je sezdaný nebo nikoli.
 • Další problém nastává například, když si jeden páru pronajme auto přes operativní leasing. Velice obtížné je zajistit, aby partner/partnerka mohl/a řídit přítelovo auto.

Klady registrovaného partnerství:

 • Ukončení registrovaného partnerství je jednodušší – není potřeba dokazovat existenci rozvratu, není nutné majetkové vypořádání ani rozhodnutí o výživě nezletilých dětí.
 • K důležitým vlastnostem registrovaného partnerství patří, že když váš drahý nebo drahá skončí v nemocnici, máte právo informovat se u lékařů o jeho zdravotním stavu, stejně jako manželé. Neměli byste tedy narazit na komplikace, které v těchto situacích zažívají nesezdané páry.
 • Kromě majetku náleží v manželství rovným dílem oběma i dluhy vzniklé po svatbě, byť je třeba naseká jen jeden z manželů. V registrovaném partnerství jedete i v tomhle ohledu každý na své triko – dluhy si děláte každý sám, váš partner za ně neodpovídá a nemůžou od něho být vymáhány.
 • Zatímco v manželství platí, že všechno, co po svatbě nabudete nebo pořídíte, patří rovným dílem oběma (pokud majetkové záležitosti neošetříte formou notářského zápisu jinak), v případě registrovaného partnerství žádné společné jmění partnerů nevzniká. Není tedy třeba sepisovat žádnou „předregistrační smlouvu“.
 • Registrovaní partneři vůči sobě mají stejnou vyživovací povinnost jako manželé.
 • Jedna z oblastí, ve kterých český právní řád přistupuje k registrovaným partnerům stejně jako k manželům, je dědictví. Pro manžely, manželky, registrované partnery i partnerky platí úplně stejná pravidla.

Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Své mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou, zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com