Na sociální síti se znovu šíří obrázek od zrušené komunity Neklan. Podle něj „školy vychovávají generace adolescentů, kteří kašlou na vlastní bílý původ.“ Rovněž prý „v západní civilizaci zuří autogenocida bílé rasy.“

Nic jako bílá rasa ovšem neexistuje. Naposledy vědci z německé univerzity v souvislosti se stým výročím úmrtí „německého Darwina“ Ernsta Haeckela přišli s deklarací, v níž se distancují od klasifikace lidí na základě jednotlivých ras. Vědci volají po tom, aby se termín „rasa“ přestal již nadále používat, když uvedli, že neexistuje žádný biologický základ pro klasifikaci lidí do ras. „Primární biologické ospravedlnění pro definování skupin lidí coby ras – založené například na barvě kůže, očí nebo tvaru lebek – vedlo k pronásledování, zotročování a zabíjení milionů lidí,“ napsali vědci v deklaraci.

Je také velmi sporné, zda existují nějaké společné psychické vlastnosti, kterými by se měly obzvlášť vyznačovat jednotlivé populace. Byly sice uveřejněny studie, které našly určité rozdíly jako nižší IQ černých Američanů oproti bílým, avšak příčinou mohou být horší podmínky černochů v USA, takže to nedokazuje rozdíl vrozených schopností.

Moderní genetická analýza pak ukázala, že mezi jednotlivými fenotypy lidí zpravidla existují plynulé přechody a míšení, a že tudíž není možné objektivně stanovit definice ras. Již v padesátých letech píše sociální antropolog Claude Lévi-Strauss v brožuře Rasa a dějiny následující řádky: ,,Odvoláváme-li se (…) na příspěvky lidských ras k civilizaci, nechceme tím říci, že kulturní přínosy Asie nebo Evropy, Afriky nebo Ameriky čerpají jakoukoli originalitu z faktu, že tyto kontinenty jsou z velké míry obydleny lidmi rozdílného rasového původu. Pokud taková originalita existuje – a nelze o ní pochybovat – pak vyplývá z geografických, historických a sociologických okolností, nikoli z odlišných vloh, vázaných anatomickou nebo fyziologickou konstitucí lidí černé, žluté nebo bílé pleti.“

Redaktor vědeckých pořadů společnosti BBC Alan Rutherford jde ještě dál. „Neexistuje žádná genetická základna, která by odpovídala nějaké konkrétní skupině lidí. Neexistuje žádná esencialistická DNA černých lidí, bílých lidí, nebo nějaké jiné etnické skupiny. Existují genetické charakteristiky, které mají vazby na určité populace, avšak žádná z nich není exkluzivní, ani neodpovídá jedinečným způsobem žádné jediné skupině, na niž by se hodil rasový popis. Regionální genetické adaptace jsou reálné, avšak ty mají tendenci vyjadřovat rozdíly uvnitř takzvaných ras, nikoliv mezi nimi. Srpkovitá anémie postihuje lidi všech barev kůže, protože se vyvinula v oblastech, kde je běžná malárie. Tibeťané jsou geneticky přizpůsobeni velkým horským výškám, a tak obyvatelé Pekingu jsou podobnější Evropanům než svým zdánlivě podobným tibetským sousedům. Tay-Sachsova choroba, o níž si vědci kdysi mysleli, že je to choroba židovského obyvatelstva, je stejným způsobem rozšířena mezi francouzskými Kanaďany a Cajuny,“ píše v článku The Guardian.

V roce 1950 vydalo UNESCO stanovisko, v němž stálo, že všichni lidé patří k jednomu druhu, že pojem „rasa“ nemá žádné biologické opodstatnění a že se jedná o mýtus. Prohlášení bylo výsledkem mezinárodního symposia antropologů, genetiků, sociologů a psychologů.

Pokud tedy školy vychovávají děti ve smyslu, že nic jako lidské rasy neexistuje, je to jedině dobře. Využívají skutečných vědeckých poznatků. Sociální darwinismus, ze které vzešel i nacismus je pseudovědou. Zajímavostí je, že i už i Darwin sám důsledky těchto úvah výslovně odmítl.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com