Aneb pravda v alternativních médiích? Ale kdež, nic než lež.

Sice se říká, že jedinou jistotou je smrt, můžeme k ní však přidat další jistotu – stejně jako vloni budeme i letos terčem nepravd z ruské fabriky na lži. Na českém webu se nám první dostalo už třetí den nového roku. 

V pondělí 2. 1. 2017 zveřejnil ruský německojazyčný web anonymousnews.ru zprávu neuvedeného autora (jak už je takovýchto „zpravodajských“ portálů ostatně obvyklé) tvrdící, že německá vláda zrušila paragraf 80 trestního zákoníku (příprava útočné války) a chystá agresi – jak jinak než proti Rusku. Zprávy se v Německu samozřejmě ujala sociální média a různé obskurní weby.

Ještě týž den zareagoval webový portál Bayerischer Rundfunk, kde bylo toto vylhané tvrzení vyvráceno. Přijetím zákona o změně mezinárodního trestního zákona (Gesetz zur Änderung des Völkerstrafgesetzbuches) byl totiž § 80 trestního zákoníku skutečně zrušen, ale zároveň přeformulován a stal se novým § 13 německého mezinárodního trestního zákoníku (Völkerstrafgesetzbuch), který Německo má na rozdíl ČR oddělený od obecného trestního zákoníku.

Šíření falešné zprávy

U nás falešnou zprávu jako první převzal 3. ledna 2017 Zdeněk Chytra na serveru Freedomeurope pod názvem Německá vláda změnila Ústavu – od 01.01.2017, útočná válka ze strany BRD, není již trestným činem! s udáním „německého“ zdroje anonymousnews. Týž den se stejnojmenný text v nezměněné podobě zcela nepřekvapivě objevil na stránkách KSČM pro Prahu 10 a také na serveru Lajkit, který je osobou zřizovatele Ondřeje Geršla zastoupen v tzv. Asociaci nezávislých médií.

 

Studio report – Česká nezávislá televize uvedlo text ve čtené podobě (i se syntaktickými nedostatky – viz níže) 4. 1. 2017. Odtud video stejný den převzal OV KSČM Frýdek-Místek a také server NWOO, zastoupený prostřednictvím zřizovatele Jana Korála v tzv. Asociaci nezávislých médií.
Ve čtvrtek 5. 1. 2017 Chytrův příspěvek převzaly servery Nová republika a Czechfreepress. Z posledně jmenovaného webu pak zprávu 6. ledna 2017 převzal server Zvědavec.

https://www.youtube.com/watch?v=_nWqO76ek-Q

Ověření

Jak německé, tak i české dezinformační weby se pokrytecky pohoršují nad údajným darebáctvím a nad údajným pokusem narychlo přijmout zákon a utajit jeho přijetí před veřejností. To je samozřejmě další lživé tvrzení, protože zákon se připravoval již od března 2016, jak dokazují stránky německého ministerstva spravedlnosti. V dokumentačním systému Spolkového sněmu je navíc možné se seznámit s celým legislativním postupem při přijímání zákona. Nikdo tedy nikomu nebránil se informovat.

Změna zákona měla za cíl vyhovět požadavku na komplementaritu s Římským statutem Mezinárodního trestního soudu, přesněji řečeno s jeho tzv. kampalskými změnami. Česká republika tyto změny ratifikovala 13. března 2015.

Doplnění

Na doplnění uvádím ještě texty obou paragrafů v originále i v češtině.
Zrušený § 80 německého trestního zákoníku:
Wer einen Angriffskrieg (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft.

Kdo plánuje útočnou válku (článek 26 odstavec 1 Ústavy), na které se má podílet Spolková republika Německo, a tím přivodí pro Spolkovu republiku Německo nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na doživotí nebo v trvání nejméně deseti let.

Nový § 13 německého mezinárodního trestního zákoníku:
(1) Wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Wer einen Angriffskrieg oder eine sonstige Angriffshandlung im Sinne des Absatzes 1 plant, vorbereitet oder einleitet, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft. […]

(1) Kdo vede útočnou válku nebo se dopustí jiného útočného činu, který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty Organizace spojených národů, bude potrestán odnětím svobody na doživotí nebo v trvání nejméně deseti let.
(2) Kdo plánuje, připravuje nebo zahájí útočnou válku nebo jiný útočný čin ve smyslu odstavce 1, bude potrestán odnětím svobody na doživotí nebo v trvání nejméně deseti let . […]

Pro srovnání § 405a českého trestního zákoníku:
Kdo v postavení, které mu umožňuje vykonávat kontrolu nad některým státem nebo řídit jeho politické anebo vojenské akce, v rozporu s ustanoveními mezinárodního práva plánuje, připravuje, zahájí nebo provede útočný čin, který spočívá v použití ozbrojené síly takovým státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu nebo v použití ozbrojené síly takovým státem jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených národů a který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty Organizace spojených národů, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.


author