Český klub skeptiků SISYFOS zve na udílení cen za matení české veřejnosti. 

Bludné balvany za rok 2015 – XVIII. ročník

  • Cena se udílí jednotlivcům a družstvům za matení české veřejnosti
  • a to v pátek 1. dubna 2016 v 17.00 hodin

ve Strouhalově posluchárně
Matematicko-fyzikální fakulty UK,
Ke Karlovu 5, Praha 2

Program:

  • Slavnostní předání Bludných balvanů Jiřím Grygarem a jeho družinou
  • V tradičním semináři „Umíme to lépe“ vystoupí členové a příznivci Sisyfa

Odkaz na událost na Facebooku


Občanské sdružení Sisyfos, jehož základním cílem a posláním je šířit a obhajovat poznatky a výsledky současné vědy, podporovat racionální a kritické myšlení.