Česká republika velmi pomáhá Ukrajině ubránit se ruskému útoku. Například  letectvo Ukrajiny zveřejnilo video bojového vrtulníku Mi-24, který věnovalo Česko Ukrajině, jak odpaluje rakety. „Mi-24 V jako součást Ukrajinského armádního letectva. Děkujeme Česku za tento dar,“ píše na svém instagramovém účtu Vojenské letectvo Ukrajiny.

Facebookem se přitom stále šíří smyšlená nóta, ve které nám prý Rusko vyhrožuje, že „aktivní zapojení na stranu nepřítele a jeho vyzbrojování je podle hledisek OSN nepřátelským aktem vůči RF na stejné právní úrovni, jako napadení RF a aktivním vstupem do války“.

Více se věci věnoval Demagog.cz: “České dodávky zbraní na Ukrajinu mohou být porušením neutrality dle Charty OSN, jejíž výklady se v těchto otázkách různí. Ani porušení neutrality však Rusko neopravňuje k vojenskému útoku na třetí zemi.

Charta OSN ve svém čl. 2 odst. 4 obsahuje zákaz použití síly. Z něj jsou pouze dvě výjimky a to ozbrojená akce s mandátem Rady bezpečnosti a právo na individuální či kolektivní sebeobranu napadeného státu uvedené v čl. 51. Aby mohlo Rusko legálně použít sílu proti Česku v rámci sebeobrany dle čl. 51, muselo by samo čelit ozbrojenému útoku.

Ozbrojený útok není definovaný v žádné mezinárodní smlouvě a vychází se ze zvykového práva. Za ozbrojený útok je považován nejen útok jednoho státu na území druhého státu, ale také například útok (.doc, str. 5) na jeho ambasády či ozbrojené síly. Kromě toho je možné za ozbrojený útok považovat i útok nestátních aktérů (např. teroristických skupin) proti danému státu.

Čelí tedy Rusko nějakému ozbrojenému útoku, který by mu umožňoval legálně použít sílu? Vzhledem k tomu, že Rusko napadlo Ukrajinu, nelze ukrajinskou obranu proti ruské agresi považovat za ozbrojený útok. Ani postup České republiky nenaplňuje znaky ozbrojeného útoku – Česko proti Rusku nepoužívá sílu a ani dodávkami zbraní na Ukrajinu nepodporuje nestátní aktéry, kteří by prováděli útoky vůči Rusku. Dodávky zbraní naopak podle dostupných informací putují do rukou regulérní ukrajinské armády, pod jejíž velení spadají i další jednotky, v minulosti působící nezávisle. Doplňme, že původně dobrovolnické jednotky dnes již spadají pod velení ukrajinské armády. ČR tedy podporuje ukrajinský stát v jeho sebeobraně, což ale nepředstavuje ozbrojený útok proti Rusku. Není proto pravda, že Rusko může legálně použít proti Česku sílu v souladu s Chartou OSN.


author