Upozornění šéfredaktora manipulátoři.cz z.s.: Níže uvedený článek včetně grafického zpracování je autorským dílem Antonína Šlajcha (projektu Iluminátor), do kterého spolek Manipulátoři.cz z.s. nijak nezasahoval, není spoluautorem, tento článek nehodnotí a jeho prezentace na webu manipulátoři.cz je příspěvkem do diskuze.

Portál Resetheus se už několikrát pokusil o vymezování vůči vědeckým pracím a nejednou zpochybnil samotnou existenci viru SARS-CoV-2. Jejich práci jsem kritizoval již několikrát, ale vždy mi v tom bylo tak či onak zabráněno.

V prvním případě byl stažen mnou rozebíraný článek před dokončením rešerše (moje chyba, upozornil jsem autora). V dalším případě byl pak článek upraven a vzniklo z něj „neurčité cosi“, kde byly zamlženy chyby, za které by se dal článek uchytit a rozebrat. Tentokrát se však autor článku dopustil zásadní chyby. Jaké? Byl konkrétní a přiznal, že nemá jak odůvodnit svá tvrzení. Jak? Na to se dnes podíváme.

A kdo vlastně stojí za tímto portálem? Nikdo jiný než Lenka Tarabová. Autorem Článku je David Šubík, sociolog a známý popírač existence viru HIV.

Článek nese název: „Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje.“ Celý článek rozebírá poskytnuté vyjádření MZČR na zaslaný dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve vyjádření zasílá MZČR tazateli 7 publikací (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), které dokazují existenci viru SARS-CoV-2 a společně odpovídají na oba dva zaslané dotazy. Zda byl virus důkladně izolován, zda byla prokázána příčinná souvislost mezi virem SARS-CoV-2 a onemocněním covid-19. Společně tyto zaslané zdroje poskytují přesnou odpověď. Celou odpověď naleznete zde.

V samotném článku pak následuje zcela bezpředmětná a nicneříkající kritika v několika bodech. Proč je bezpředmětná pro tento článek? Nevyvrací platnost zaslaných studií žádným vědeckým způsobem a jedná se o pouhá tvrzení. Co je ale zásadní a kde se stala ona kritická chyba?

Cituji z článku Resethesu:

„To samozřejmě znamená, že nedošlo k žádné izolaci, ale pouze tím autoři říkají, že přenesli tekutiny ze vzorků na tyto laboratorní buněčné kultury, kde, jak se můžeme pouze domnívat,  došlo k tomu, že buňky začaly odumírat, což je už přes šedesát let v medicínské virologii z nepochopitelných důvodů nazýváno „izolací“, jakkoli se tento proces, v žádném známém smyslu slova „IZOLACE“, izolaci nepřibližuje. Přidáním biologických vzorků na buněčné kultury a následnými laboratorními postupy pouze dojde k rozpadu buněk na malé částice, což je interpretováno tak, že se virus množí a toto údajné množení se nazývá izolace, přestože zde dochází pouze k logickému odumírání a rozpadu.“

Zásadní problém, a je obrovská chyba, je v tom, že jediný argument, který je konkrétní a má vyvrátit platnost zaslaných studií, není vůbec konkrétní a nijak nedokazuje neplatnost zaslaných studií. Zároveň autor článku nedodává žádné důkazy, ani zdroje, o tom, že tomu tak je.

Proč nelze brát popsané metody izolace jako platné a validní? Z čeho autor usuzuje, že k rozpadu buněk dochází přirozeně bez vlivu patogenu, když tato kultura je živena, aby nedocházelo k rozpadu, ale k její replikaci? V čem tkví ona „nepochopitelnost“ pojmu izolace?

V odkazech (1, 2) nalezneme přesné odpovědi na to, proč je tato metoda validní, jaká za ní stojí věda a jak přesně tyto použité metody prokazují nejen existenci, ale i samu příčinnou souvislost mezi virem a onemocněním.

Na jedné straně tedy stojí lety prověřená metoda podložená nesčetným množstvím vědeckých prací, a na straně druhé stojí autorův „dojem“.

Závěrem bych rád uvedl, že mě tento článek překvapil. Nejdříve se jevil jako solidní a dobře zpracovaný (manipulativní). Nezkušeného čtenáře jistě zaskočí nepřipraveného a na první přečtení působí solidně, s čímž autor zajisté počítal. Ale! Po druhém přečtení se již ale vyjeví řada nesrovnalostí.

Zjistíme, že kritika není ničím podložená, použité termíny nedávají v kontextu smysl. A co je hlavní — stěžejní bod celého článku je postavený na „domněnce“ autora. Za sebe bych dodal: Pokus hezký, ale příště lépe a důkladněji. Nejlépe s vědeckými důkazy, když už si portál hraje na „vědecký“. Nemálo lidí takovému článku může uvěřit, nechat se zmást a podávané informace přijme jako fakta. Ale o fakta se zdaleka nejedná… Domněnky jsou hezké, jen dokud neškodí lidskému zdraví.

Článek vyšel původně jako facebookový příspěvek na stránce Iluminátor


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.