Poradce Václava Klause, autor textů na webu Institutu Václava Klause a člen hnutí Trikolora Ivo Strejček publikoval 14. listopadu text hovořící o státním pohřbu zesnulého zakladatele TOP09 Karla Schwarzenberga. „Zdá se, že k naší současnosti vykolejené slabošstvím a pokrytectvím dnešních českých politiků, bude patřit i organizace státního pohřbu pro člověka, který snad mohl být pro mnohé zajímavým politikem, ale velikánem české politiky – a pokusme se být alespoň trochu objektivní a přiměření – opravdu nebyl,“ napsal Ivo Stejček na adresu Karla Schwarzenberga pro web Institutu Václava Klause.

Text přitom vyšel v den, kdy bylo už známo, že Karel Schwarzenberg státní pohřeb mít nebude. 9. prosince 2023 se uskuteční pohřeb se státními poctami. Zatímco státní pohřeb je určen významným českým státníkům a dosud byl uspořádán po roce 1989 jen pro Václava Havla, pohřbů se státními poctami se konalo několik. Například takový pohřeb byl zorganizován pro Karla Gotta nebo Otakara Motejla.

A jak se tedy liší pohřeb státní od toho se státními poctami? Podle Jindřicha Forejta v podstatě tím, že je tvárnější a volnější, pokud jde o jeho formu a průběh. „Státní pohřeb obecně je nejvyšší protokolární a ceremoniální pocta, která může být prokázána. Mělo by to být pro ty, kteří se přičinili o chod země, zanechali zde nějaké mohutné dílo nebo zastávali čelní funkce ve státě, který reprezentovali,” nastínil bývalý dlouholetý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt. A tyto pocty se tak zpravidla prokazují hlavám států či předsedům vlád, i když to pevně dané není. Státní pohřeb se nicméně skládá z více ceremoniálů, které jdou za sebou.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.