V souvislosti s epidemií COVID-19 také existují plány, jak obnovit ekonomiky poté, co se podaří virus SARS-CoV-2 a jeho mutace dostat pod kontrolu, aby nezpůsoboval přetížení nemocnic. Česká republika bude z celounijního plánu obnovy čerpat 180 miliard korun. Slovensko bude čerpat více jak 3 miliardy euro.

A právě v souvislosti s těmito plány se šíří hoax, že podmínkou čerpání je 75% proočkovanost populace proti onemocnění COVID-19. „Na sociálních sítích se začal šířit hoax o tom, že se peníze plánu obnovy vyplatí až tehdy, když bude mít Slovensko očkováno 75 % obyvatelstva. Není tomu tak. Vyplacení finančních prostředků z plánu obnovy je podmíněno plněním milníků a cílů, které jsme si jako země sami stanovili, schválili a ke kterým jsme se zavázali. Mezi nimi se opatření související s vakcinací nenacházejí. I když očkování plně podporujeme a věříme, že je to jediná cesta z aktuální situace, vyplacení finančních prostředků na něj není navázáno,“ píše slovenská stránka Plánu obnovy a odolnosti SR.

V českém prostředí s teorií přišel Aeronet. Nepravdivý text odkazuje na článek dvou ekonomů zveřejněný 18. května v blogové sekci webových stránek London School of Economics. Renato Giacon a Corrado Macchiarelli v něm zmiňují, že by bylo dobré, kdyby prostředky z tzv. Evropského fondu obnovy byly uvolněny až ve chvíli, kdy se ekonomiky jednotlivých členů EU budou moci po pandemické vlně znovu plně otevřít.

K tomu mělo podle autorů dojít koncem září 2021, kdy dle jejich odhadů „většina členských států EU dosáhne pětasedmdesátiprocentní proočkovanosti populace”, zatímco některé země ve střední a východní Evropě včetně České republiky a Slovenska „v této chvíli riskují, že budou zaostávat”.

Je třeba uvést, že Giacon ani Macchiarelli nepracují pro Evropskou komisi a jejich závěry nevyjadřují oficiální stanovisko EK. Nikde netvrdí, že by výplata z fondu byla přímo navázána na míru vakcinace. Jejich blog byl navíc publikován již v květnu, takže data, která uvádějí a která reprodukuje článek Aeronetu, jsou již zastaralá: například Irsko, které podle grafu v článku mělo v květnu naočkováno jen nějakých 50%, má nyní plně naočkováno 76% obyvatel.

Evropský fond obnovy neboli Recovery and Resilience Facility (RRF) byl založen jako nástroj k povzbuzení evropských ekonomik po útlumu způsobeném pandemií covid-19. Pro rozdělení prostředků je třeba splnit 11 kritérií určených Evropskou komisí (zde v Anexu V), mezi něž patří například určení klimatických cílů, investice do digitalizace, tvorba pracovních míst či ochrana životního prostředí. Očkování populace proti covidu v seznamu kritérií zmíněno není.

To AFP potvrdila i mluvčí zastoupení Evropské komise v Praze Magdaléna Frouzová. „Čerpání z Fondu obnovy není v žádném případě navázáno na očkování,” řekla Frouzová v e-mailu 1. prosince a dodala, že informace v článcích je „nesmysl a dezinterpretace”.

Zdroj: AFP, Policia SR


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.