V rámci projednávání legislativy o občanských průkazech navrhl již dříve pirátský poslanec Ondřej Profant vypuštění údaje o pohlaví držitele. Na základě toho řetězové emaily (např. ID 10802, 10618, 10311) tvrdí, že Piráti nejdříve zruší pohlaví na dokladech a až budou u moci, zruší pohlaví úplně (text nezmiňuje, jak by to chtěli udělat). Co skutečně vypuštění údajů o pohlaví znamená a k čemu to může být dobré shrnujeme v ověřovacím textu.

  1. Tvrzení:

„V rámci projednávání legislativy o občanských průkazech navrhl Pirátský poslanec Ondřej Profant vypuštění údaje o pohlaví držitele. Důvod? Prý pro lepší ochranu osobních údajů. Podle autora návrhu řada osob neodpovídá běžné představě o mužích a ženách a je potřeba ulehčit život trans a nebinárním lidem.“

Fakta:

Pirátský poslanec Ondřej Profant návrh v tomto duchu skutečně podal, v rámci návrhu odstranění i dalších údajů z nových občanských průkazů:

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ochrana-osobnich-udaju-obcanky.html

Tisková zpráva:

Praha, 30. dubna 2021 – V rámci projednávání zákona o občanských průkazech na půdě sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj navrhl dnes pirátský poslanec Ondřej Profant vypuštění údaje o pohlaví držitele z občanských průkazů z důvodu lepší ochrany osobních údajů. Údaj by měl být odstraněn spolu s akademickými tituly a hodnostmi a dlouhodobě i s rodnými čísly – ponechány budou jen údaje nezbytné ke ztotožnění osoby. Vládní návrh zákona o občanských průkazech byl Sněmovně primárně předložen kvůli požadavku Evropské unie na zavedení biometrických údajů do identifikačních dokladů používaných pro cesty po Evropě.

Pirátský poslanec Ondřej Profant, mimo jiné i sněmovní zpravodaj tohoto tisku, nad rámec původně navržených změn navrhuje i vypuštění údaje o pohlaví. „Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách, a tak vznikají zbytečná nedorozumění. Vypuštění pohlaví umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. Například německé občanky pohlaví neobsahují a Nizozemsko jeho uvádění ruší. Návrh tak jde v souladu s trendem, kdy do fyzických dokladů uvádíme jen skutečně identifikačně nezbytné údaje, ostatní specifické osobní údaje je možné pro konkrétní případy připojit elektronicky,” shrnul důvody svého pozměňovacího návrhu Profant, který je i předsedou sněmovního Podvýboru pro eGovernment.

„V neposlední řadě by návrh ulehčil život i tisícům trans a nebinárních lidí. Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě např. na poštách, úřadech a dalších místech,” dodal Profant, který je i spoluautorem pozměňovacího návrhu k matričnímu zákonu. Ten by zrušil dnes povinnou kastraci trans lidí při úřední změně pohlaví, která je kritizována Evropským soudem pro lidská práva a lidskoprávními organizacemi. Zákonem o občanských průkazech se nyní bude zabývat Sněmovna ve 2. čtení.

konec tiskové zprávy

V dubnu a květnu 2021, kdy se návrh zákona projednával, bylo toto téma publikováno v množství článků, a to jak ve velkých médiích, tak ve velké míře i v takzvaných alternativních nebo přímo dezinformačních. Také kolovalo v mnoha komentářích na Facebooku. Téma bylo různě obměňováno.

Tento text už pracoval i s argumentačním faulem „nakloněné roviny“, kdy naznačoval, že Piráti pohlaví chtějí zrušit napřed na dokladech, a potom, pokud vyhrají volby, i úplně (text nezmiňuje, jak by to Piráti chtěli udělat):

https://cz24.news/pirati-si-porad-hraji-s-pohlavim-ted-vam-ho-chteji-zrusit-na-obcankach/

Ve skutečnosti poslední návrh zákona nepočítá s tvrdým zrušením uvádění pohlaví, ale s volbou občana, zda ho tam chce mít uvedené či nikoliv:

https://www.forum24.cz/jak-media-dokazi-udelat-tema-z-vyskrtnuti-nepotrebneho-udaje-z-obcanky/

V červnu 2021 tento návrh poslanci odmítli, tedy na nových OP bude pohlaví zobrazeno.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-prechylovani-zenskych-jmen-uvadeni-pohlavi-v-obcanskych-prukazech.A210602_035447_domaci_kop?utm_source=twitter&utm_medium=wall&utm_campaign=idnes

  1. Tvrzení:

„Údajně existuje 10 druhů pohlaví.

Jak tedy budou policisté, úředníci a další oslovovat konkrétního člověka?“

 

Fakta:

Tento narativ, hojně používaný ve smyslu „zkaženosti dnešní doby“ nebo nesmyslnosti požadavků progresivistů a menšin, je používán s vysloveným nebo nevysloveným předpokladem, že je směšné tvrdit, že existuje více než dvě pohlaví.

Cit.:

Z komentářů na sociálních sítích, kde se objeví téma nebinarity, se zdá, že většinu lidí nejvíc trápí otázka, kolik těch pohlaví vlastně existuje, nebo že si někdo vůbec dovolí neidentifikovat se s pohlavím připsaným po narození. Osoby v rámci genderové rozmanitosti však často trápí fakt, že nejsou bráni vážně, jejich pocity a potřeby jsou bagatelizovány, případně zažívají kvůli své genderové identitě diskriminaci, šikanu nebo jiné nevhodné chování.

https://www.praguepride.cz/cs/cteni-a-foto/clanky/1565-dve-nebo-tri-ci-vic-kolik-vlastne-existuje-tech-pohlavi

pozn.: nebinarita je koncept více než dvou možností genderové identity.

 Existují dvě biologická pohlaví s tím, že se vzácně vyskytují nestandardní formy (ani muž, ani žena). Zde by se dalo mluvit o třech pohlavích, pro zjednodušení o dvou běžných.

Homosexuálové (gayové a lesbičky, ev. bisexuální) jsou pak muži a ženami, kteří sexuálně preferují stejné, nikoliv opačné pohlaví (u bisexuálních ne výhradně).

Existuje gender, tedy sociální  rod nebo identita (role). Ten se nemusí vždy překrývat s biologickým pohlavím.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gender

Transsexuál tedy může být někým, kdo sebe vnímá jako ženu v mužském těle nebo muže v ženském těle,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Transgender

případně je

Nebinární (anglicky non-binary) je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebin%C3%A1rn%C3%AD

Z toho nutně nevyplývá ani deset, ani sedmdesát, ani víc pohlaví, jak je to v takových případech prezentováno. Existují však seznamy, kde je vyjmenováno množství označení. Primárním zdrojem rozšíření mýtu o nespočetných pohlavích však pravděpodobně mohla být politika Facebooku, který nabízel množství možností pro uživatele, které se ale ve většině překrývají, jde tedy o synonyma.

https://refresher.cz/46666-Britsky-Facebook-rozlisuje-71-pohlavi-Co-kazde-z-nich-znamena

Všechny varianty jsou tedy směsí biologického pohlaví, sexuálních preferencí a genderové identity. Není jich ovšem tolik, kolik jich dával na výběr Facebook, ani to neodpovídá číslům, která se používají v rámci zesměšňování konceptu více pohlaví.

Souhrn:

– Text tohoto řetězového mailu pochází z textu Iva Valenty

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Valenta

který jej zveřejnil na svém FB profilu a odtud byl přejímán a zveřejňován:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ivo-Valenta-Hej-osobo-Nove-osloveni-Pohlavi-v-obcance-totiz-pry-neni-nutne-663348

– V řetězových mailech a textech tohoto typu jde o útoky na Piráty (blížící se volby do zastupitelské sněmovny říjen 2021). V médiích typu Parlamentní listy, Aeronet, CZ24, a dalších, bylo ignorováno  nebo zesměšňováno, že navrhovatel žádal i vypuštění jiných údajů v duchu eliminace zbytečného zveřejňovaných osobních dat (ochrana osobních údajů).

Naopak bylo zdůrazňováno, že když Piráti návrhem chtějí ulehčit osobám, kterým tento údaj na OP ztěžuje život, jde o „nadržování menšině“.

Poznámka nad rámec fact checkig:

– Statisticky nejrozšířenější cis-gender, tedy heterosexuální muži a ženy, jsou prezentováni jako tradiční a normální pohlaví ve smyslu „takhle to vždycky bylo“. To je kontext výchozího textu, s tím, že pokud někdo (Piráti) tvrdí, že realita je jiná, a je potřeba to zohlednit, je blázen.

– Nepředjímat pohlaví osloveného zřejmě považuje autor textu za nesmysl, a vysmívá se tomu.

Jaká je skutečnost:

– V češtině vytváří nedorozumění neexistence potřebných pojmů (známe jen pohlaví, rod – nemáme české slovo pro gender

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gender

– a gender se zase do češtiny překládá jako rod. Vlastností českého jazyka je, že v řeči téměř vždy specifikuje, o jaké pohlaví jde, což je typické u slovanských, ale ne v takové míře u jiných jazyků. Přitom pohlaví a gender nejsou totožné, je tedy obtížné v češtině krátce vyjádřit o co jde.

Protože nemáme k dispozici česká slova (transsexuál by byl česky něco jako přespohlavník a nebinární by bylo něco jako nedvojný) je lehčí vyvolat dojem, že tyto věci jsou vymyšlené, a vlastně v realitě neexistují – že jsou produktem módy nebo si to vše dotyční vymysleli.  [1]

Jazyk a slova jsou tím, co nejvíc vynáší na povrch téma pohlaví/genderu, které je zneužívané ve verbálních útocích. Přitom například maďarština rody nezohledňuje:

Cit:

V maďarštině se nerozlišují gramatické rody. V jazyce se dokonce nepoužívají samostatná zájmena ona a on, je jen jedno společné zájmeno pro 3. osobu jednotného čísla, a to ő (používá se při zdůraznění). Je proto celkem reálné přečíst v maďarštině velkou část románu bez toho, aniž bychom zjistili pohlaví postav.

https://lingvo.info/cs/lingvopedia/hungarian

– V jiných kulturách pak existují běžně používané a v jazyce zohledněné koncepty více než dvou pohlaví nebo více než dvou genderových rolí, toto téma je ale nad rámec této poznámky.

[1] Článek, který se vztahuje k četnosti trassexuality u dvojčat: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15532739.2013.750222


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.