Na sociálních sítích se šíří informace, že na Jesenicku se zavře 10 “přechodů” pro malý pohraniční styk. Má jít o silnice nižších tříd vedoucí na polské území za obcemi jako Bílá Voda, Zlaté Hory nebo Stará Červená Voda. Někteří lidé se obávají, že policie na hranice instaluje pevnou překážku, aby zabránila přeshraniční automobilové dopravě.

dokumentu města Jeseník však plyne, že se jedná jen o opatření při znovuobnovení hraničních kontrol. Znovuobnovení se však nechystá, protože by k tomu musela existovat legitimní hrozba. „Členský stát může v případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost znovu zavést ochranu svých hranic s jinými členskými státy, avšak nesmí přesáhnout celkovou maximální dobu šesti měsíců. Opětovné uplatnění takového opatření může být odůvodněné pouze v případě, že se vyskytne nová závažná hrozba,“ píše Advokátní deník k obnovení hraničních kontrol.

Že tomu tak je, potvrdila i policie. „V posledních dnech se na sociálních sítích šíří nepodložené a především nepravdivé informace o tom, že by měli policisté v dohledné době uzavřít na Jesenicku místa určená pro malý pohraniční styk s Polskem. Upozorňujeme, že v rámci vypracované žádosti se jedná pouze o nastavení možných budoucích opatření pro případ, že by došlo ke znovuzavedení ochrany státní hranice. Stanovená opatření by v takové situaci měla přispět Policii ČR k zefektivnění plnění jejich úkolů. Z preventivních důvodů informuji o dané záležitosti i starosty obcí na Jesenicku,” napsala nám Bc. Petra Vaňharová, tisková mluvčí policie pro Jesenicko.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.