Petr Žantovský zareagoval na můj text Český rozhlas a Petr Žantovský jako sluha cizích zájmů[i], který publikoval server Forum 24, na Parlamentních listech svým článkem Opravník omylů pana Kadlece[ii]. Jak je jeho zvykem, neodpovídá autor na uvedená tvrzení, nýbrž uhýbá na jiné pole; jako vyvrácení pouze opakuje své předchozí výroky, snaží se protivníka vylíčit jako naprostého nevzdělaného ňoumu – tedy vše jako podle učebnice Schopenhauerovy eristiky. Především se ale snaží odpůrce ukřičet podobně, jako to činí s ním názorově spřízněný Tomio Okamura (není ostatně divu, když Žantovský vystupuje na prokremelských akcích, jako byly Mýty o Rusku či Mýty o Sýrii, které Okamura organizuje společně s kremelskou vlivovou agenturou ISTRAS).

Pan Žantovský sice v nadpise, kde se poněkud scestně inspiroval u Ludvíka Součka, píše o omylech, v textu mě ale obvinuje ze lží. Čekal bych, že velezkušený mediální analytik, tolik publikovaný v alternativních médiích, ba dokonce i docent mediálních věd umí odlišit omyl od lži. Ale nešť.

Nejprve se ale budu věnovat chybám, kterých jsem se dopustil já sám. Pan Žantovský skutečně už není pedagogem na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, je ale pravda, že jej tato škola uváděla jako docenta ve školním roce 2016-2017. Dále jsem na jednom místě označil ředitele Českého rozhlasu jako Rozvorala (tzv. freudovské přeřeknutí – ale kdo ví, třeba to za pár týdnů bude pravda). Slovenský dům opravdu není slovanský.

Nyní ale k věci:

 • Pan Žantovský opakovaně používá polemickou figuru „To si vyřiďte s…“ Aneb jak něco napsat a přitom se vykroutit z odpovědi.
 • Je s podivem, že habilitant na fakultě masmédií PVŠ neví, co jsou konspiracistické weby. Přitom sám v textu na Parlamentních listech obviňuje tímto stylem: „Šlo o píárko na brožuru konspiračního serveru Hlídací pes. Záměrně říkám konspiračního, protože Hlídací pes se podle všech standardních definic jeví konspiračním serverem. Neustále vyhledává nějaké utajené nitky, vazby, spojení a mocenské i jiné vlivy, označuje viníky různých akcí a vykazuje tak všechny známky toho, čemu se obyčejně říká konspirační aktivita.“ Najednou tedy pan Žantovský má jisto. Udivuje mne, že klasickou investigativní žurnalistiku bere za konspirační. On ostatně nedávno zavražděný Ján Kuciak také odhaloval různé nitky. Asi taky psal pro konspirační weby.

Apropó – co jsou ty oponentovy standardní definice konspiračních serverů? Neseděly by třeba na Protiproud, NWOO, Rukojmí či Novou republiku?

 • Můj oponent není schopen odpovědět, když tvrdím, že není jasné, která že média jsou součástí tzv. Asociace nezávislých médií. O kritériích „Krameriovy ceny“ uvádí, že je určují členové poroty. Dobře, ale jak? Jako laureáty jmenuje třeba Terezu Spencerovou, šiřitelku lží o Karlu Schwarzenbergovi, nebo bývalého dopisovatele Hlasu Ruska a ještě předtím agenta StB Jana Petránka, oba zdatné kremelské propagandisty. Na otázku, zda někdo chce zpochybňovat jejich novinářské kvality – odpovídám: Samozřejmě, právě se tak stalo.

V  souvislosti s ANM Žantovský tvrdí, že ona nezávislá média nejsou navázána na konkrétní politické strany „jako třeba Forum 24 s předsedou ODS v záhlaví“. Autor by jako mediální analytik a docent [sic!] mohl vědět, že internetová média mají tzv. bannery, na kterých běží reklamy nebo také upoutávky na jejich články. Kdyby chvíli počkal, nebo si klikl jindy, možná by na stejném místě našel karikatury Miloše Zemana a dalších členů jeho enturáže.

Dále pan Žantovský prohlašuje, že se od Korálových názorů na židovská témata opakovaně distancoval a nemá s nimi nic společného. Současně mé texty označuje za kádrovácké. Poněkud mě to překvapuje, když si vzpomenu, že v polemice „Pan Slačálek objevil Ameriku“[iii] na Parlamentních listech se na jedné a půl straně věnoval životopisným údajům Ondřeje Slačálka a jeho kolegy Jana Křečka, který s původním článkem nemá nic společného. To tedy není kádrování?

 • Protičeskost Matice slovenské

Pan Žantovský se snaží pomocí falešné autority dokázat, že nemám pravdu, a zmiňuje se o založení Matice po českém vzoru už v 19. století. V čem prosím spočívá argument? To, že nějaká instituce nese název něčeho v minulosti dříve respektovaného, může znamenat pouhou manipulaci (pan Žantovský se v nich vyzná nejen na metaúrovni, ale i v praktickém použití). Je to zcela stejné, jako když v rozhovoru pro server Info.cz na dotaz po Slobodném vysielači uvedl, že je to korektní médium, když použilo název povstaleckého rádia z dob Slovenského národního povstání. Úplně stejně tak ale může někdo označit cenu dubiózního spolku jako Krameriovu nebo pojmenovat fabriku na peníze jako Univerzitu Jana Ámose Komenského.

Matice se opakovaně vyjadřuje o „recidivách čechoslovakismu“, o tom, že Česko patří k sousedům, kteří – když mají příležitost – si ukrojí ze slovenského území, předseda Matice se básnil o záchraně Evropy Ruskem ruku v ruce se Slovenskem, Matice opakuje lež o údajném memorandu českých národních socialistů z roku 1946 navrhujícím asimilaci Slováků, Matice uveřejnila video oslavující Slovenský štát, minulý i současný předseda Matice jezdí do Ruska na Všeslovanské sjezdy, organizované partou Putinových ideologů (a zároveň z větší části antisemitů), a žvaní o údajném globálním prediktorovi. Ještě si pan Žantovský myslí, že v případě tohoto spolku jde o organizaci hodnou respektu?

 • Co se týče osob vyskytujících se kolem jeho habilitační práce, řečeno slovy Petra Žantovského určitě nebude náhoda, že filozof Bednář byl už dávno před habilitačním řízením členem redakce Žantovského spolku Medias res, zatímco pánové Leikert, Franěk a Štědroň se jimi zase stali následně. Mimochodem pan Franěk je pro změnu nyní pedagogem na Panevropské vysoké škole v Bratislavě.
 • Panu Žantovskému vadí formulace „často s Oskarem Krejčím“. Se svou námitkou je ale zcela mimo. Nepsal jsem o tom, že by pan Krejčí byl snad často hostem Petra Žantovského v rozhlase, ale o tom, že spolu často vystupují na prokremelských akcích. Pokud si pan Žantovský nepamatuje, rád připomenu například: „Mýty o Rusku“, „Mýty o Sýrii 2“, „Vratimovský seminář“, který (překvapivě pro Petra Žantovského) organizuje KSČM, semináře Nové republiky „Jihlava 2016“, „Jihlava 2017“. Stačí?
 • Pan Žantovský nepravdivě tvrdí, že nezná Čarnogurského Slovensko-ruskou spoločnosť. Přitom je uveden jako signatář výzvy tohoto sdružení v článku ze 7. 5. 2015 „Pripojme sa k iniciatíve ‚Zjednotení za mier‘[iv]“.
 • Pokud si pan Žantovský nevzpomíná, že by byl nadřízeným vlastní manželky na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů („ačkoli i kdyby, tak co?“), dovoluji si připomenout:

A vida, ona tam byla podřízenou pana Žantovského i mnou zmíněná JUDr. Helena Chaloupková, která také byla hostem na Českém rozhlase a která navíc byla u pana Žantovského doktorandkou na Otevřené evropské akademii ekonomiky a politiky. Její práce se jmenovala „Svoboda projevu – právo a odpovědnost“, jak je uvedeno v Žantovského životopise[v] pro Panevropskou vysokou školu. Opět slovy Petra Žantovského to určitě není náhoda. Jeho slova o tom, že Bohumír Štědroň více méně odcházel, když on sám nastoupil, také nejsou zcela pravdivá, že?

 • Ad Slovenský dům a Vladimír Skalský

Pan Žantovský opět jen opakuje, co je již známo, totiž že pan Skalský je vedoucím Světového svazu Slováků. To jsem nepopíral. Lze pouze doplnit, že Svaz Slováků, Slovenský dům i Asociace nezávislých médií sídlí v Soukenické ulici 3, kde je pan Skalský jako statuární orgán veden v několika dalších společnostech[vi]. Jistě také nebude náhoda, že v roce 2016 byl Mgr. Skalský doktorandem paní Ireny Žantovské na Meziregionální akademii řízení personálu Kyjev s prací „Postavení národnostních menšin v České republice“[vii]. Pan Skalský se navíc sám chlubí, že Slovanský dům spolupracuje s dalším (vzdělávacím) spolkem, za kterým stojí Petr Žantovský, totiž CS Institutem, sídlícím opět v Soukenické ulici (důvtipní čtenáři si už jistě domyslí číslo popisné).

 • Ad Parlamentní listy

Žantovský uvádí, že s nimi spolupracoval již mnohem dříve, než je získal Voráček. O tom ale v mém textu nebyla řeč, psal jsem o tom, že tam pozval aktuálního majitele periodika. A tím tehdy byl pan Voráček.

 • Ad Vysoká škola ekonomická a Miroslav Ševčík

Pan Žantovský tvrdí, že na školu nastoupil s manželkou 2 roky po odvysílání pořadu v rozhlase. Toto tvrzení je ale v zásadním rozporu s tím, co oba uvádějí ve svých životopisech: Petr Žantovský vykazuje své působení od roku 2003, Irena Žanovská od r. 2011, což je jistě pouhou shodou okolností rok, kdy se Miroslav Ševčík stal děkanem národohospodářské fakulty VŠE, kde oba dosud jako externisté působí.

Pan Žantovský se také vehementně zastává děkana VŠE Ševčíka tvrdě, že nemám potuchy o tom, jak fungují volby v akademickém senátu. Na místě pana Žantovského bych ale neházel kamením ve skleníku, jinak bych mohl položit otázku, jak to vlastně s oním senátem právě na národohodospodářské fakultě funguje, když byl pan Ševčík zapleten do spousty skandálů kolem vyštvání skutečných odborníků z fakulty a její vědecké rady, zastrašování kolegů a studentů, nepotismu, kdy na fakultě zaměstnal svou sestru i tetu, dceři a svému advokátovi dohodil granty, kdy za jeho vedení z Liberálního institutu (z nějž byl nakonec vyhozen) prostřednictvím personálně propojených firem, za které bez oficiálního mandátu jednal jeho syn, tekly pryč statisíce.[viii]

Za zmínku stojí i to, že pan Miroslav Ševčík sedí spolu s oligarchou Michalem Kurkou v představenstvu firmy TOMA a.s. A právě pan Kurka je oním magnátem, který od Jána Čarnogurského v roce 2015 koupil Panevropskou vysokou školu, kde pan Žantovský ještě před touto koupí habilitoval a kde pak v akademickém roce 2016-2017 vyučoval a kde jeho manželka habilitovala v roce 2016. No také jistě bude jen náhoda, že vedoucím diplomové práce jistého Vladimíra Kurky (syna Michala Kurky) byl právě pan Ševčík[ix].

Navíc v letech 2012-2014 byla Irena Žantovská rektorkou a Petr Žantovský prorektorem Akademie managementu a komunikace, která podvodně nabízela vysokoškolské studium, ačkoli ve skutečnosti škola pouze zprostředkovala vzdělávání na velmi odiózní Meziregionální akademii řízení personálu v Kyjevě. Diplomy z této ukrajinské školy (kde paní Žantovská působí dosud) se u nás musejí nostrifikovat – sama mluvčí školy Alexa Retiznyk  si tenkrát pochvalovala, jak dobře funguje nostrifikace právě na VŠE (kde právě náhodou působil a dodnes náhodou působí pan Ševčík)[x].

 • Ad Oskar Krejčí

Pan Krejčí opravdu dodnes učí na vysoké škole, totiž na velmi pofidérní UJAK, kde léta působil i Žantovský a také jeho manželka. Kromě toho Krejčí aktuálně působí i na bratislavské pobočce VŠMVV, kde také učili oba Žantovští.

 • Ad Jozef Banáš

Žantovského argument, že byl velvyslancem stejně jako Vášáryová, je nicotný. Nejde o to, co dělal kdysi, ale co dělá teď: totiž přispěvatele konspiracistického a prokremelského internetového portálu Zem a vek. Navíc byl donašečem ŠtB[xi], to ale asi je pro autora zárukou kvality.

 • Ad Radim Valenčík

Ano, pan Valenčík vyučuje na Vysoké škole finanční a správní, což je obdobně jako UJAK další továrna na diplomy a navíc rejdiště doktorů z vokovické Sorbonny, kteří své tituly tajili, což platí i pro rektorku a zřizovatelku školy Šenkýřovou[xii]. Tituly na škole získávali politici z ČSSD a ODS, jako například Tomáš Hrdlička[xiii].

Tento pan Valenčík je také tím panem Valenčíkem, o kterém Žantovského kolega, Štěpán Kotrba, v článku „Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje – jenže selektivně“ nadšeně napsal toto: „Bez poctivé vědecké práce bývalého komunisty, dnes sociálního demokrata Radima Valenčíka by dnes neměla ODS valnou část svého ‚reformě‘ pravicového volebního programu, se kterou vyhrála jedny a prohraje mnohé další volby, že je vlastně autorem programu Klausovy ODS.“[xiv] (Kotrba se ve stejném článku zastal i jiného protagonisty hnutí, jakéhosi Oskara Krejčího.)

 • Ad Unie českých spisovatelů

Můj oponent tvrdí: „UČS, pokud vím, není žádnou pobočkou politické strany. Je to spisovatelská organizace“. Pan Žantovský patrně nikdy nebyl v sídle UČS, jinak by musel vědět, že se nachází na stejné adrese jako KSČM. Jeho argumentaci Erazimem Kohákem či Evou Kantůrkovou neuznávám. V posledních letech tam občas bývá nějaká skutečná osobnost. Častokrát jde o osoby vyššího věku, které jsou rády, že si na ně někdo vzpomene – obdobně jako se osamělí lidé stávají obětí podvodníků, protože mají lidský kontakt.

Jinými oceněnými osobami ale byli třeba bolševici a zároveň členové UČS Vladimír Janovic, Michal Černík, František Uher, Karel Sýs, Miroslav Florian, Jiří Žáček či Ivan Fontana. Žantovského argument, že jde o básníky, nic neváží – však oni třeba i Majakovskij, Taufer a Skála byli také „básníci“. (Velmi stupidní je Žantovského osočení, že asi nevím, co je poezie. Četl jsem nejen leccos od zmíněných pánů, kteří dosáhli světové proslulosti zejména na Litoměřicku, ale četl jsem i skutečnou poezii.). Oceněn ale byl třeba také mezitím již zesnulý Jiří Stano (rovněž člen UČS), autor odporných bolševických zvratků, jejichž ukázky si lze přečíst v knize Petra Fidelia „Řeč komunistické moci“. To je opravu skvělý spolulaureát. Za co že soudruh Stano tu cenu obdržel? Asi tu máme co do činění s jakýmsi „ghettem vyvolených“…

Dost příznačné je i to, že cena je od roku 2016 udělována za účasti poslanců KSČM. Ostatně sám pan Žantovský je přispěvatelem týdeníku Unie českých spisovatelů LUK. V tiráži se uvádí, že jde o přílohu Haló novin[xv]. Pan Žantovský, který tam píše, to snad neví? A když přispívá do čtvrtletníku Lípa[xvi], vydávaného tzv. Výborem národní kultury, výslovně uváděným jako prodloužená ruka KSČM (náhodou opět sídlí na v ulici Politických vězňů), tak to také neví?

A mimochodem, velmi pochlebné laudatio na Petra Žantovského u příležitosti jeho ocenění ze strany UČS napsala v roce 2014 do týdeníku LUK právě Monika Hoření z Haló novin[xvii].

 

 • Ad Aliance národních sil

V tomto případě mám Petru Žantovskému za zlé něco, co se skutečně dá označit jako podvod a manipulace. Tvrdí totiž, že lžu, když jej označuji jako poradce této grupy, která spolupracuje s národoveckými a komunistickými spolky, jako jsou Český svaz bojovníků za svobodu, Národní socialisté, Klub českého pohraničí apod. a která se odvolává na Aeronet či tzv. Byzantský katolický patriarchát. Přitom byl pan Žantovský na jejich stránce ještě počátkem letošního února uveden jako „poradce v otázkách mediálních“. Po mém článku najednou tato informace zmizela, stejně jako byla vymazána zmínka o tom, že mediální koncepce ANM, týkající se České republiky, byla „vypracována na základě podkladů, které poskytl Doc. Mgr. Petr Žantovský“. Jenže i když se něco vymaže, přece jen to někde zůstane zachováno. Jako například v diskusi na serveru Nová republika z 24. prosince 2017 zmínka o Petru Žantovském coby mediálním poradci:

A na stejném serveru zůstalo i toto:

Zjevně tedy pan Žantovský požádal své přátele, aby nepohodlné zmínky odstranili, ale kamarádi to asi neudělali dost důkladně. O zbrklé reakci svědčí i to, že ačkoli byl seznam konzultantů původně v abecedním pořádku, po zásahu najednou následuje W až po Z…

 • Ad Jiří Fencl

Pan Žantovský se vůbec nevěnoval tvrzením, ale jen opakoval své vyjádření, které jsem už sám citoval. Cení si Fenclových novinářských zkušeností a kompetence. Má tím na mysli kompetenci v psaní článků pro Aeronet a mašíblovských diskusních příspěvků, v nichž se lze dočíst například o bohem vyvoleném prezidentu Zemanovi či jiné totální zhůvěřilosti? Ví ostatně mediální analytik Žantovský, kdo stojí za Aeronetem? Nevadí mu, že o Aeronetu neví vůbec nic? Nebo pan Žantovský dost možná ví, ale nepoví.

 • Ad Daniel Solis

Petr Žantovský tvrdí, že jej od rozhovorů v rozhlase (30. 5. 2014, 18. 2. 2015) neviděl. Přitom byl Daniel Solis 1. června 2016 na akci Asociace nezávislých médií[xviii]. Mimochodem už v roce 2014 pan Solis kandidoval za Bartošovu náckovskou stranu „Ne Bruselu“. Solis navíc v diskusi na Aeronetu hovoří jménem Asociace nezávislých médií. Asociace tedy spolupracuje s Aeronetem?

 • Za naprostý nonsens považuji tvrzení, že Forum 24 někomu upírá svobodu. Tím, že se upozorní na podivné, zavánějící souvislosti kolem Petra Žantovského?

 

 • Psát o oponentovi v polemice o tom, že „z něj mluví pokročilá paranoia“, to je tedy opravdu silná káva. Netušil jsem, že pan Žantovský už má i lékařský diplom (také z PEVŠ? Opět byl oponentem Václav Klaus?). A nepsal tady náhodou někdo o svinstvu? Je to ale styl typický pro velkou většinu přispěvatelů tzv. alternativních médií – tam, kde dojdou argumenty, nastoupí nadávky a hanobení (viz Daniel Solis a jeho článek „Pinďourek Jandourek se chová jako prodejná děvka“[xix]) nebo ještě lépe rány pěstí či slzný plyn.

 

 • Ad vlastizrádci a Česká televize

Pana Žantovského pobouřilo označení vlastizrádci jako označení těch, kdo by chtěli nepřátelsky ovládnout Českou televizi. Hned se ešofíruje a hovoří o hledání nepřátel lidu a „urválcích“. Toto chování mne ovšem naplňuje podivem, protože právě již zmíněná Aliance národních sil, kde pan Žantovský byl „poradcem ve věcech mediálních“, pořádala demonstraci proti „vlastizrádné České televizi“ a obdobně nazvanou stížnost zveřejnila i na portále „Fragmenty“[xx], kde pan Žantovský stále figuruje jako člen redakční rady.

Ještě překvapivější je přepis z prvního předávání Krameriových cen v roce 2016, kdy předseda Asociace nezávislých médií (a s panem Žantovským její spoluzakladatel) Stanislav Novotný řekl toto: „To, co tady předvádí například Rockeffelerova nebo Sorosova nadace v České televizi, je bezprecedentní. To, že ti lidé de facto pracují pro cizí moc, si nechtějí už ani uvědomit a přiznat. Mají pocit, že jsou na té správné straně barikády, protože teď se jezdí do Washingtonu, a nejezdí se do Moskvy.“[xxi] Vzápětí už pan Novotný v souvislosti s novináři mainstreamových médií hovořil o „vlastizrádném přístupu“[xxii]. Slovo vlastizrádci ze slovníku našich národovců jsem použil úmyslně, abych odhalil pokrytectví pana Žantovského. Quod erat demonstrandum.

Pan Žantovský také uvádí, že mu ČT patří stejně jako mně. Jistě, ale já si její existence na rozdíl od něj cením a nevolám po jejím ovládnutí s cílem následné likvidace. Tím mám na mysli spojení „sebrat nám televizi“.

Zmínkou o „urválcích“ se Žantovský navíc nestydatě stylizuje do role osobností, jako je Milada Horáková (což je u kamaráda komunistů obzvlášť trapné), aby si sám dodal postrádané důležitosti, obdobně jako když Václav Klaus a jeho fámulové hovoří o „Sarajevském atentátu“.

Závěr

Z autopsie a z polemiky s Petrem Žantovským pro mne vyplývají tyto závěry:

 1. Petr Žantovský je starými osobními kontakty provázán s osobami z konspiracistických, antisemitských, komunistických a prokremelských kruhů (mezi těmito množinami dochází k vícero průnikům). Přímo pak spolupracuje zejména s kremlofilní KSČM a jejími filiálkami a – jak ukazuje spojitost skrze Jiřího Fencla a Daniela Solise –, s pravděpodobností hraničící s jistotou i s přímo s Aeronetem, tedy vlivovou agenturou ruských tajných služeb. V rámci svého působení v Českém rozhlase se pak Žantovský snaží propašovat osoby z výše uvedených skupin do povědomí veřejnosti, a tím je legitimizovat. Rovněž v rozhlase prosazuje lidi, kterým je osobně zavázán (jako například v případě jeho habilitační práce).
 2. Chování pana Žantovského, který na efekt hází pseudotermíny, se z fenomenologického pohledu jeví nikoli jako chování vysokoškolského učitele, slovutného, velezkušeného mediálního experta a analytika, nýbrž jako chování manipulativního, prolhaného a prokremelského bulvárního pisálka z plátku páté cenové skupiny. Neumí polemizovat, namísto argumentů ad rem argumentuje ad personam. V souvislosti s tím je charakteristické, v jakých médiích publikuje (nemluvě už o podivuhodném způsobu, jakým získal habilitaci). Dovolím si proto uzavřít citací slov pana Žantovského: „Jestli tohle učí budoucí novináře, tak pánbůh s námi!“

 

[i] http://forum24.cz/cesky-rozhlas-a-petr-zantovsky-jako-sluha-cizich-zajmu/

[ii] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petr-Zantovsky-Opravnik-omylu-pana-Kadlece-523536

[iii] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petr-Zantovsky-Pan-Slacalek-objevil-Ameriku-502009

[iv] http://www.srspol.sk/clanek-pripojme-sa-k-iniciative-zjednoteni-za-mier-10895.html

[v] https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zivotopis_dr_zantovsky.pdf

[vi] https://regiony.kurzy.cz/praha/soukenicka/1199-3/

[vii] https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2016/06/zivotopis_zantovska.pdf

[viii] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/exdekan-vse-z-liberalniho-institutu-odtekaly-miliony/r~c8a0e3c24df911e3909e0025900fea04/

[ix] http://ceskapozice.lidovky.cz/sevcik-ve-stretu-zajmu-rektorka-vse-si-to-nemysli-fvl-/tema.aspx?c=A140418_211852_pozice_139866

[x] https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/neni-vs-jako-vs-tituly-ktere-nemaji-vahu_379575.html

[xi] http://forum24.cz/otec-banasove-byl-pry-neopravnene-veden-jako-agent-stb-tady-je-jeho-svazek-pane-premiere/

[xii] https://ihned.cz/cesko/c1-38933350-na-prazske-skole-kde-se-vzdelavaji-politici-pusobi-vyucujici-s-komunistickymi-tituly

[xiii] https://www.lidovky.cz/praha-10-priklepla-zakazku-skole-kde-vystudoval-radni-hrdlicka-p6g-/zpravy-domov.aspx?c=A120618_170128_ln_domov_ogo

[xiv] https://legacy.blisty.cz/art/39872.html

[xv] http://www.obrys-kmen.cz/index.php/tiraz

[xvi] http://www.vybornarodnikultury.cz/wp-content/uploads/2018/02/Lipa_04_2017_obalka_K-page-001.jpg

[xvii] http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2014/44-31-2014-19-listopadu-2014/336-vykukuje-z-davu

[xviii] http://www.evropsky-rozhled.eu/zapisky-z-diskuse-asociace-nezavislych-medii-medialni-pravo-a-chystane-novinky-v-legislative-tykajici-se-medii/

[xix] http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=89660

[xx] http://www.fragmenty.cz/index.php/mediokracie/item/1061-stiznost-na-vlastizradnou-cinnost-ct

[xxi] http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/06/%C5%98editel-%C4%8Cesk%C3%A9ho-rozhlasu-spoluhr%C3%A1%C4%8Dem-%C4%8Desk%C3%BDch-konspir%C3%A1tor%C5%AF.pdf

[xxii] https://youtu.be/8fW-pkH7_RY

 


author