Údajné manipulace se měla dopustit média, když zveřejnila mapu Evropy. Problém měl být v tom, že k jednomu snímku bylo kýmsi přidáno datum 21. 6. 2017, na mapě se u různých evropských zemí objevovaly teploty většinou přesahující 30 stupňů a mapa byla převážně zelená.

Například místopředseda Trikolóry Petr Štěpánek, ačkoliv nikde nebyl uveden žádný název televizní stanice či stanic, vzal grafiku bez jakékoli pochybnosti za věrohodnou.

„Podobné snímky dvou map z různých období, kde je ta ze starší doby zelená a ta letošní červená, se šíří na mezinárodních sociálních sítích od letošního června, a to v témže kontextu, v jakém je prezentoval i Štěpánek; tedy že média klimatickými změnami jen straší za pomoci manipulativních obrázků a že ve skutečnosti k žádnému oteplování nedochází. Případ fotografií, jež zmiňuje Štěpánek, rozebrala organizace pro ověřování faktů Lead Stories, dalším podobným příkladům manipulace se věnovala například tisková agentura Reuters. K čemu tedy ve skutečnosti došlo? Moderátorky v obou případech, jak v roce 2017, tak v roce 2022, uváděly zprávy o počasí v grafickém prostředí, kde se za nimi objevovaly různé druhy map.

Mapa, na níž převažovala zelená, byla pravděpodobně topografická, tedy znázorňovala oblast, o níž se mluví. Naproti tomu mapa, na níž převažovala červená, byla tepelná, což znamená, že pomocí barev znázorňovala zahřátí dané oblasti. Přičemž platí, že jak v roce 2017, tak v roce 2022 se při předpovědích počasí používaly oba tyto typy map.

Dezinformátoři však udělali to, že k roku 2017 přiřadili snímek moderátorky v okamžiku, kdy stála před topografickou mapou, a v roce 2022 snímek, kdy za ní byla mapa tepelná. Přitom úmyslně zatajili, že porovnávají neporovnatelné. Kdyby i k roku 2017 přiřadili tepelnou mapu, objevily by se na ní podobné barvy jako v roce 2022, což dokládá například tato relace o počasí německé veřejnoprávní stanice ARD z roku 2017, kde byla použita mimo jiné právě tepelná mapa.

Danou skutečnost bylo samozřejmě snadné si ověřit už v době, kdy Štěpánek svůj příspěvek na Facebooku zveřejnil. Třeba Reuters upozorňoval na tyto manipulace se snímky poprvé už 14. června letošního roku a poté znovu 22. července,“ zjistil Jaroslav Krupka z Deníku.cz.

Více na webu Deník.cz


author