Jak se vytváří ruská propaganda, lze ukázat i na případu nahrávky s prezidentem Petrem Pavlem. Na Facebooku se šíří nahrávka, ve které prezident měl přiznat, že Západ využívá Ukrajinu proti Rusku. Nahrávku rozšířil telegramový účet „neČT24“, který je spojený s ruskou agenturou Sputnik.

Osmivteřinová nahrávka je však sestříhaná a věta je vytržena z kontextu. Prezident Petr Pavel totiž hovořil o tom, jak situaci líčí Rusko. „Příspěvek zároveň obsahuje i video, které zachycuje Petra Pavla, jak tato slova skutečně říká – jedná se nicméně jen o výstřižek z Pavlova projevu, ve kterém chybí zásadní část na začátku věty. Na konferenci Média a Ukrajina, kterou 22. června 2023 pořádal Český rozhlas, totiž Petr Pavel říká (čas 3:38) něco jiného,“ zjistil fact-checkingový web Demagog.cz. „Putin ruskému národu prostřednictvím propagandy vštěpoval identitu oběti, přesvědčoval Rusy, že mají důvod cítit se ohroženi a mají plné právo se tomuto ohrožení bránit. Lhal, že Západ Ukrajinu manipuluje a ponouká k tomu nejhoršímu, protože chce Ukrajinu využít jako nástroj ve vlastním boji proti Rusku,“ zní celá pasáž.

„Na závěr tedy shrňme, že prezident Petr Pavel na konferenci Média a Ukrajina neřekl, že podle něj Západ manipuluje a využívá Ukrajinu ve vlastním boji proti Rusku. Část projevu, na kterou se facebookový příspěvek ve videu odkazuje, je vytržená z Pavlova delšího vyjádření o tom, že danou rétoriku používá naopak ruský prezident Vladimir Putin,“ doplňuje projekt Demagog.cz.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.