I na Slovensku se někteří vědci rozhodli vyjadřovat k věcem, kterým vůbec nerozumí. Jedním z nich je ekonom a prognostik (nikoliv však vojenský prognostik) Peter Staněk, který je zastáncem ruských postojů k válce na východní Ukrajině a častým respondentem proruských médií. Nyní se šíří video, ve kterém se vyjadřuje k údajné mobilizaci armády na Slovensku.

„Téma údajné mobilizace je novou dezinformační tezí prokremelské propagandy. Vyznačuje se následující charakteristikou: vyvolat v zemích podporujících Ukrajinu paniku z možného zapojení do válečného konfliktu na základě lží o masové mobilizaci. A rovněž vyvolat zájem o okamžité ukončení války ve prospěch Ruské federace s cílem zmaření údajné mobilizace. V neposlední řadě pak Rusku jde o to vyvolat všeobecný informační chaos a nedůvěru k bezpečnostním složkám,“ konstatuje slovenská policie.

Staněk a slovenský Badatel zveřejnil dokument z oficiálního webového sídla Ministerstva vnitra SR. Jedná se konkrétně o materiál z Okresního úřadu v Banské Bystrici pod názvem “Hlavní úkoly na úseku obrany státu pro rok 2023”. V prvním bodě dokumentu se nachází informace o plánovaném komplexním cvičení k plnění úkolů po vyhlášení válečného stavu a nařízení mobilizace ozbrojených sil SR v součinnosti resortu vnitra a Ministerstva obrany SR.

„Mobilizační cvičení jsou pomalu stará jako republika. A organizují se dvakrát do roka. Nemají žádný souvislost s válkou na Ukrajině, tykají se prověřování obranných schopností Slovenska. Celé cvičení se ve vztahu k civilistům týká jen administrativní činnosti. Do praktické části se zapojují jen profesionální vojáci. Cvičení se vždy týká jen některých okresních úřadů. V rámci rychlé rešerše jsme našli níže uvedené tiskové zprávy resortu obrany, které vždy informují o cvičení předem. Například z roku 2018, 2019 nebo 2020 tedy dávno před napadením Ukrajiny. Na Slovensku se nepřipravuje žádná mobilizace. Díky členství v NATO jsme pod ochrannými křídly jeho členských států. Americký prezident Biden řekl, že jakýkoli útok na členský stát NATO bude útokem proti všem a nezůstane bez odezvy,“ uvádí slovenská policie.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.