Městský soud v Praze už v říjnu rozhodl o žalobě, ve které si vydavatel web Parlamentní listy stěžoval na článek vydaný webem Forum 24. Ten loni v prosinci vydal komentář s titulkem „Problémem senátora Valenty není jen střet zájmů, ale ruská žumpa jménem Parlamentní listy.“ Autorka v textu na Foru 24 například napsala, že Parlamentní listy „permanentně šíří lži, dezinformace, názory extremistů a estébáků“. I za tato slova pak požadoval vydavatel Parlamentních listů, společnost Our Media, u soudu po deníku Forum 24 omluvu. Podle něj článek poškodil pověst serveru. Soud však žalobu zamítl jako bezdůvodnou.

Soud dal za pravdu žalovanému webu Forum 24 ve věci šíření dezinformací. „Žalovaná prokázala, že v Parlamentních listech lze publikovat jakýkoli text, aniž by byla zkoumána pravdivost jeho obsahu. Prokázala rovněž, že na stránkách Parlamentních listů publikují, a to nikoli ojediněle, autoři, kteří jsou nesnášenliví k jiným kulturním, náboženským a sociálním odlišnostem, mají velmi vyhraněné postoje vůči menšinám národnostním či sexuálním, migrantům apod., vlastní národ či rasu ostatním nadřazují, prosazují „tradiční hodnoty“ a „silný stát“, nabízejí jednoduché cesty k řešení složitých problémů. Podobné vyhraněné postoje jsou považovány za extremistické, neboť „vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku,“ rozhodl soud.

 „Žalovaná prokázala rovněž, že řada článků v Parlamentních listech zveřejňovaných významně a nekriticky straní Rusku, že mnoho jejich autorů vyjadřuje hlubokou nechuť ke společenskému i politickému vývoji v České republice či k jejímu členství v Evropské unii, užívá přitom demagogických argumentů, ale též „velmi expresivních výrazů“. Prokázáno bylo též, že přinejmenším jeden z autorů tam publikujících byl před r. 1989 spolupracovníkem bývalé vojenské kontrarozvědky,“ potvrdil Městský soud v Praze.

„Soud se zcela ztotožňuje s názorem, že šířit lži a dezinformace je nebezpečné. Právem na svobodu projevu by se šíření lží a dezinformací zaštiťovat nemělo. Současně je však přesvědčen o tom, že obdobně nebezpečné je vzájemné paušální osočování jednotlivých médií z šíření dezinformací. Pokud by se totiž tento trend rozmohl, mohl by se v konečném důsledku obrátit proti těm médiím, která důsledně lpí na zásadách novinářské etiky,“ píše se ve vysvětlení rozsudku.

Na stanu druhou, soud zarazila i vulgární forma článku na webu Forum 24. „Z uvedeného vyplývá, že na žalované jako konkurentovi není, aby žalobkyni a její výkony veřejně hodnotila, nadto pomocí výrazů, které jsou za hranicí toho, co by mělo být ve slušné společnosti ve veřejném prostoru akceptovatelné. (…) Mají-li totiž média ambici vyvracet nepravdy či se vymezovat vůči extrémním názorům žalobkyní publikovaným, je na nich, aby v konkrétních případech s těmito názory polemizovala, své názory podložila, označila zdroje svých informací a žalobkyni oponovala rozumným a slušným způsobem. V té souvislosti nutno dodat, že výrazy jako „žumpa“, resp. „nejhnusnější žumpa“, případně „odporný hnůj“ jako přípustnou formu kritiky konkurenta akceptovat nelze a neměla by ve veřejném prostoru vůbec zaznít,“ vysvětluje soud.

Soudkyně JUDr. Monika Vacková však míní, že v tomto ohledu nemají Parlamentní listy webu Forum 24 co vyčítat. „Pověstí míní se to, co si o určitém subjektu myslí ostatní, nikoli to, jak o sobě uvažuje onen subjekt sám. Svou pověst buduje podnikatel tím, jak se projevuje ve veřejném prostoru. Žalobkyně publikuje články, jejichž obsah rozhodně veřejnou debatu nekultivuje, v nichž jsou užívány velmi expresivní výrazy (ostatně výrazy totožné, jimiž, jak tvrdí v tomto sporu, se cítí být dotčena), v nichž se vyjadřuje velmi nevybíravě o jiných subjektech, své konkurenty nevyjímajíc, a zveřejňuje články, jejichž autoři zastávají názory velmi neortodoxní. Žalobkyně se netají tím, že v Parlamentních listech dává prostor každému, aby zde mohl vyjádřit jakékoli své názory, i extrémní, a že jejím cílem je prosadit se na trhu mj. prostřednictvím bulvárních titulků,“ je psáno v odůvodnění rozsudku.

Vydavatelství serveru Parlamentní listy, společnost Our Media se proti rozsudku odvolala, potvrdila České televizi mluvčí Městského soudu v Praze.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.