O rusínském spolku, který od prezidenta Zemana dostal pozvání na Hrad, už 8. listopadu 2019 dostatečně psal Deník N v článku Proruská síť kolem Hradu. Kam až sahají kontakty lidí, kteří vodí k Zemanovi separatisty.

Je ale ještě třeba zmínit, že tato organizace nejen že slouží Kremlu, ale i parazituje na názvu seriózní rusínské organizace. O tomto parazitismu se zmiňuje i Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017:

Ke „Světové radě Podkarpatských Rusínů“: občas proběhne v médiích zpráva o aktivitách dvou rusínských podnikatelů dlouhodobě žijících v Čechách, zaštiťujících se a vystupujících pod názvem Světová rada Podkarpatských Rusínů. Prohlašujeme, že pokud tato organizace vůbec v ČR existuje, o jejich aktivitách nám není nic známo a naše organizace s nimi nemají nic společného. Tato organizace rovněž nemá právo vystupovat jménem Rusínů, nikdo ji k tomu nezmocnil, nepověřil žádným jednáním (např. s českými politiky) ani konkrétní činností. Nevykonává žádnou činnost kulturně-společenskou. Lze usuzovat z mediálních sítí a z fotografií, které zveřejňují na FB, že jejich činnost má politický charakter. Od těchto pochybných aktivit se výše jmenované rusínské organizace distancují, neboť je považuje za osobní aktivity těchto podnikatelů a navíc se neslučují se zaměřením, stanovami a obsahem činnosti SPPR,Rusíni.cz ani Skejušanu. K názvu a případným aktivitám této „Světové rady“ ještě autor textu dodává:

  1. Mezinárodní organizace s velmi podobným názvem – Světová rada Rusínů – existuje a působí více než dvě desetiletí, sdružuje rusínské organizace v Evropě i zámoří, svolává pravidelné Světové kongresy Rusínů. Spolupracujeme s ní, účastníme se kongresů a připadá nám nehorázné, že výše zmíněný spolek si „vypůjčil“ od této mezinárodní organizace název.
  2. Je přinejmenším podivné, že „Světová rada Podkarpatských Rusínů“ bojuje za autonomii regionu Podkarpatská Rus nikoliv ve své vlasti, ale na území České republiky a vyvíjí zde politickou činnost, která s ČR nemá nic společného. Její aktivity přece logicky patří na území, za jehož samosprávu bojují.

Profilový obrázek

author