Využili jste někdy služeb proutkaře či senzibila? Nechali jste si vyložit karty? Věříte horoskopům? Český klub skeptiků Sisyfos se rozhodl tyto „nadpřirozené“ schopnosti testovat. A komukoli kdo je v testu prokáže, slibuje klub vyplatit rovný milión korun.

Každý člověk, jež je přesvědčený že disponuje schopnostmi, které věda považuje za krajně nepravděpodobné či nemožné, má možnost se přihlásit. Ať už jde o okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy – tyto schopnosti budou následně prověřeny v kontrolovaném, dvojitě zaslepeném experimentu, a v případě kladného výsledku bude vyplacena již zmíněná odměna. Doposud se to však nikomu z přihlášených nepodařilo.

Klub skeptiků s otevřenou myslí

Český klub skeptiků Sisyfos je součástí světového skeptického hnutí, jehož hlavní snahou je je šířit a obhajovat poznatky současné vědy, a to ve třech sekcích: fyzikální, biologicko-lékařské a společensko-vědní. Cílem klubu je podpora a výchova k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědeckých metod. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů.

Nicméně Sisyfos deklaruje zachovávání přístupu otevřené mysli k fenoménům, které věda považuje za krajně nepravděpodobné nebo nemožné, a nebrání se dát prostor osobám, v tyto fenomény věřící, je prokázat za podmínek dvojitě zaslepeného kontrolovaného experimentu, tedy takzvané Paranormální výzvy.

Paranormální výzva

Testování Paranormální výzvy je navrženo jako dvoukolové. V prvním kole je stanovena hranice úspěchu 1:1000, přičemž platí, že tomu, kdo hranici překoná, budou vyplaceny zpět náklady na experiment stanovené ve smlouvě. Účastník, který projde prvním kolem, postupuje do kola druhého. V něm je kritérium úspěchu nastaveno na 1:10 000. Pokud uchazeč projde i druhým kolem, bude mu vyplaceno Václavem Dejčmarem 1000000 Kč a ostatními donátory předem dohodnutá částka.

Pokud ve Výzvě uchazeč obstojí, zavázal se Sisyfos takového člověka doporučit do testování nadace Jamese Randiho, kde v případě kladného výsledku je možno získat 1000000 USD. Doporučení od univerzitního akademika nebo od národní vědecko-výzkumné organizace je totiž základní podmínkou pro účast v milionové Randiho ceně – One Million Dollar Paranormal Challenge.

Na výzvě spolupracuje s klubem Sisyfos v roli odborných poradců i skupina jevištních umělců Falešní hráči.

Experimenty

Každý experiment se provádí tzv. dvojitě zalepeným testováním, umožňujícím dospět k objektivním výsledkům, nezkresleným vědomím jejich účastníků. Toto testování je mj. standardní metodou například vědecké medicíny a jedná se o metodu, v níž výsledek nemůže být ovlivněn ani skupinou provádějící pokus, ani dohlížejícími vědci a průběh experimentu je vždy zaznamenáván na kameru.

Přitom platí, že každý uchazeč se sám přihlásí a musí sám navrhnout experiment, kterým by určitý nezvyklý jev či schopnosti prokázal.

Doposud uskutečněné experimenty se zaměřily na detekci obsahu papírových krabic ( Ing. Jan Heczko ); detekti geopatogenních zón a jejjich odrušení ( Josef Škoda ), detekci živých organismů ( Stanley Bradley ) a jasnovidectví ( Milan Hein ).

Doposud uskutečněné experimenty:

Stanley Bradley – detekce živých organismů: Neuspěl

Na svém webu www.stanleybradley.eu o sobě uvádí: Známý, zkušený věštec (psychotronik) a spisovatel. Své věštecké a vizionářské schopnosti využívá téměř ve všech oborech, pracuje s kyvadlem, s virgulemi i s kartami. K jeho největším věštbám patřily vize teroristických útoků v New Yorku a v Londýně, ničivých záplav a uragánů v České republice, ale i globální ekonomické krize a politické krize v České republice.

Znát ho můžete například z vystupování v pořadech Ezo.tv, vysílaných na TV Barrandov. Je autorem knih Jak se dožít 140 let, Škola psychotroniky, O životě a smrti.

Test samotný spočíval v detekci živých květin v papírových krabicích. Výsledek, kterého dosáhl je z pohledu statistiky v očekávatelné normě a k dokázání deklarovaných schopností „detekce živých organismů“ nedošlo. ( určil správně obsah 19ti krabic ze 30 ).

Kompletní popis experimentu najdete na webu Paranormální výzvy.

Milan Hein – jasnovidectví: Neuspěl

Technik, věnující se detekci geopatogenních zón a škodlivosti vyzařování mobilních telefonů. Uvádí o sobě, že má schopnost telegnose (jasnovidnosti), což bohužel v kontrolovaném testu neprokázal.

Test samotný navrhl pan Hein s tím, že svým mentálním zrakem dokáže z uzavřené místnosti rozpoznat, na jaké náhodné číslo je postupně v šestiminutových intervalech nastavována ručička papírových hodin. Pro prokázání svých schopností by musel být úspěšný minimálně pětkrát z patnácti pokusů, pan Hein však uhodl jen dvakrát a tedy nepřesáhl pravděpodobnost náhodného uhodnutí.

Kompletní popis experimentu najdete na webu Paranormální výzvy.

Josef Škoda – detekce geopatogenních zón: Neuspěl

Tým Paranormální výzvy otestoval proutkaře, hledače vody a geopatogenních zón, pana Josefa Škodu v podzemním protiatomovém krytu. Test samotný byl zaměřen na detekci a odrušování geopatogenních zón.

Kompletní popis experimentu najdete na webu Paranormální výzvy.

Ing. Heczko – detekce obsahu papírových boxů: Neuspěl

Strojní inženýr a autor nábožensky orientovaného webu. Podle svých slov dokáže pomocí tzv. Proudu pravdy získávat odpovědi na jakékoliv otázky.

Jak uvádí web Paranormální výzvy, metoda Ing. Jana Heczka zakládá na objevení svého vnitřního hlasu, vnitřní intuice, která se přetvoří v energii nazvanou “Proud pravdy”. Člověk se zeptá tohoto proudu na otázku tak, aby byla možná jen odpověď ano nebo ne. Vnitřní hlas i proud pravdy je podle teorie metody v každém z nás. Je pouze zapotřebí je v sobě objevit a podpořit. Zkoumanou metodu využívá v České republice dle slov pana Heczka stovky osob.

Kompletní popis experimentu najdete na webu Paranormální výzvy.

Za vším hledej Forerův efekt?

Otázkami po příčinách toho, proč lidé věří pochybným vykladačům karet, rádoby expertům či vesmírným léčitelům – a proč jsou lidé ochotni za jejich služby zaplatit, se například zabýval David Lacko ve článku Forerův efekt: proč jsme ochotni zaplatit podvodníkům?

Tedy jen krátce. Efekt byl pojmenován po psychologovi Bertram R. Forerovi, který byl první, kdo se těmito jevy systematicky zabýval. Jeho podstatou je, že z valné části lze sklony k naslouchání takovým „nadpřirozeně nadaným osobám – věštcům, astrologům atp.“ vysvětlit psychickou manipulací ve spojení s ochotou přijímat obecné, vágní popisy jako přesné a personalizované nám přímo na míru.

Sám Forer tento proces vysvětloval jako projev lidské důvěřivosti, akademik a skeptik Robert Carrol hovoří o působení naděje, marnosti a zbožného přání, a hlasy z Českého klubu Sisyfos mluví o sebeklamu, selektivní myšlení a podvědomou psychickou reakci.

V roce 1948 demonstroval Forer tento psychologický efekt na svých studentech. Padesáti z nich dal test osobnosti a řekl jim, že na jeho základě připraví pro každého osobní posudek. Studenti pak měli test ohodnotit podle přesnosti na stupnici od 0 do 5 (nejpřesnější). Ve skutečnosti ale všichni dostali po 14 dnech ten samý posudek, který byl poskládaný z vět z různých horoskopů:

„Máte velkou potřebu, aby vás druzí lidé měli rádi a obdivovali. Máte tendenci být sebekritický. Máte mnoho nevyužitých schopností, které jste nevyužil ke svému prospěchu. Zatímco máte určité osobnostní slabiny, zpravidla jste schopen je kompenzovat. Vaše sexuální nastavení vám přináší problémy. Disciplinovaný a sebekontrolující se na povrchu, máte tendenci být uvnitř znepokojený a nejistý. Občas máte vážné pochybnosti, zda jste učinil to správné rozhodnutí nebo udělal správnou věc. Dáváte přednost do určité míry změně a rozmanitosti a stáváte se nespokojeným, když jste omezován zákazy a omezeními. Ceníte si toho, že jste nezávislý ve svém myšlení a nepřijímáte tvrzení druhých bez dostatečného důkazu. Zjistil jste, že není rozumné být příliš upřímný v sebeodhalování se druhým. Občas jste extrovertní, přátelský, družný, zatímco jindy jste introvertní, ostražitý, rezervovaný. Některé vaše aspirace mají sklon být dost nerealistické. Bezpečí je jedním z vašich hlavních životních cílů.“

Výsledné průměrné hodnocení bylo 4,26. Nakonec – vyzkoušet si sílu dostatečně obecných tvrzení si můžete i sami. Zkopírujte text posudku, který Forer předkládal svým studentům a na kterém demonstroval svá tvrzení, a předložte ho osobám ze svého okolí – kolegům, partnerovi. Označte ho přitom jako individuální a unikátní posudek ( založený na postavení hvězd, tvaru písma či čemukoli jiném ), vytvořený právě tomu konkrétnímu člověku na míru. Možná vás překvapí, nakolik budou ochotni tento vágní text interpretovat jako skutečně vystihující.

Zdroje:


contributor