Na osmi zkoumaných webech šířících dezinformace, konspirační teorie a další problematický obsah bylo mezi 16. a 31. květnem publikováno 228 textů věnujících se pandemii koronaviru. Pokračoval pokles zájmu o toto téma. Propad počtu článků byl velmi znatelný zejména u konspiračních webů Aeronet a Zvědavec (počet textů věnovaných pandemii klesl o více než třetinu oproti minulému období). Notoričtí šiřitelé dezinformací se tedy zřejmě domnívají, že téma koronaviru se do jisté míry vyčerpalo a v příštích týdnech pravděpodobně obrátí svou pozornost k jinými událostem jako jsou například probíhající demonstrace v USA.

Popisovaná témata

Podobně jako po celé sledované období se i v těchto týdnech objevovala kritika EU (15 případů) – a to zejména v souvislosti s plánem evropského záchranného programu, který představila Francie a Německo. Často byla citována kritika plánu ze strany českého premiéra Andreje Babiše, který tvrdil, že tento návrh znevýhodňuje státy, které se s pandemií vypořádaly úspěšně. Objevily se také články tvrdící, že tento program má pouze zakrýt ambici Bruselu získat větší vliv na členské státy.

Opakovala se také kritika slovenského premiéra Igora Matoviče (9 případů). Slovenská vláda byla kritizována za příliš pomalé uvolňování restriktivních opatření majících za cíl zamezení šíření koronaviru. Samotný Matovič byl obviňován ze snahy zneužít epidemii pro zlepšení vlastního image nebo údajné ztráty rozumu.

Novinkou nebyla ani kritika USA a prezidenta Donalda Trumpa (19 případů). Konkrétně se například objevovala citace čínských představitelů, dle nichž USA v souvislosti pandemií zbytečně eskalují konflikt s Čínou. Jiné články zase tvrdily, že v USA dochází v souvislosti s pandemií k zavádění cenzury. Přístup prezidenta Donalda Trumpa k pandemii byl označován za naprosté selhání.

Ve 28 textech objevily konspirační teorie. Jedna z nich například tvrdila, že pandemie byla ve skutečnosti tajnou operací mající za cíl ospravedlnění nevyhnutelné ekonomické krize. Podle jiné teorie pandemie zastavila distribuci přípravku adrenochrom vyráběného z krve malých dětí, který je používán světovou elitou jako „droga mládí“. Po delší době se opět objevilo tvrzení, že virus byl vyvinut v laboratoři. V této verzi populární konspirační teorie se objevilo tvrzení, že se jedná o biologickou zbraň vyvinutou v roce 2015 v tajných laboratořích v Severní Karolíně či Harvardu. Naopak novinkou nebyla kritika Billa Gatese a farmaceutického průmyslu, pro který pandemie údajně představuje příležitost pro zbohatnutí či kontrolu obyvatel pomocí mikročipů.