Na osmi zkoumaných webech šířících dezinformace, konspirační teorie a další problematický obsah bylo mezi 2. a 15. květnem publikováno 291 textů věnujících se pandemii koronaviru.1 Ačkoliv stále platí, že pandemie pro sledované weby představuje důležité téma, oproti předchozím sledovaným obdobím došlo k výraznému poklesu textů, které se jí věnují. Tato skutečnost byla znatelná zejména u webů Sputnik CZ, Česko aktuálně a Nová Republika.

Popisovaná témata

Pokračovala kritika EU a jejích institucí (36 textů), která se soustředila zejména na údajnou neschopnost vypořádat se s momentální krizí a vnitřní nejednotnost.

Novým tématem byl vyostřující se konflikt mezi Čínou a USA (27 textů). Byla citována prohlášení amerických činitelů obviňujících Čínu z podílu na rozšíření pandemie, jelikož zatajovala skutečný rozsah onemocnění na svém území. Bylo také citováno prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, dle něhož byl virus vytvořen v laboratoři ve městě Wu-chan.

Sledované weby se zabývaly také postupným uvolňováním opatření proti pandemii jak v České republice, tak ve světě (26 textů). Relativně často zmiňovaným tématem bylo pozvolné otevírání hranic ČR.

Ve 28 textech se objevily konspirační teorie. Nejpopulárnější zůstává teze, dle níž pandemie představuje součást plánu globálních elit na nastolení nového světového pořádku. Opakovala se také kritika údajně připravovaného zavedení koronavirových pasů a čipování obyvatel. V této souvislosti byl nejčastěji kritizován miliardář Bill Gates (12 textů) spojovaný s farmaceutickým byznysem. Web Aeronet se vrátil ke své dlouhodobé antisemitské rétorice a v několika textech v souvislosti s pandemií kritizoval židovské bankéře (tzv. Domu Sion). Ti mají mít například vliv na WHO, nebo se snaží profitovat z blížící se finanční krize.

Výhled do příštích týdnů

Lze předpokládat pokračování zájmu o konflikt mezi Čínou a USA. Vzhledem k dlouhodobé pozici sledovaných webů je možné očekávat kritiku kroků americké vlády a institucí.

Dalším potenciálně zajímavým tématem může být snaha některých států o vývoj vakcíny, která byla již v tomto období zmíněna v 7 textech. V souvislosti s tímto tématem se pravděpodobně objeví další konspirační teorie.