Před volbami do Evropského parlamentu se začala opět šířit dezinformace, že otec Danuše Nerudové Oldřich Peslar spolupracoval s StB. Autor facebookového příspěvku tvrdí, že Danuše Nerudová je „dcerunka STBáka“.

Podle otevřených zdrojů lze dohledat, že otec Danuše Nerudové Oldřich Peslar měl záznam u StB jako prověřovaná osoba s dodatkem „zahraniční obchod“. V archivu bezpečnostních složek se pak píše, že svazek tzv. osobní spis prověřované osoby StB zaváděla k zakládání dokumentů tzv. prověrkového charakteru k osobě, o kterou se zajímala. Ať už z toho důvodu, že z její strany očekávala potenciální nepřátelské jednání vůči režimu, nebo si ji vytipovala k tajné spolupráci. V případě tajné spolupráce později došlo k převedení svazku do kategorie tajné spolupráce. Faktem ovšem je, že žádný takový svazek v archivech není a Peslar se tedy objevuje jen kategorii „prověřovaná osoba“.

„Archiv bezpečnostních složek žádný další záznam o Oldřichu Peslarovi ve spisech StB neeviduje. Tajná policie tedy o otce Danuše Nerudové pouze projevila blíže nespecifikovaný zájem, spolupráci ale nenavázali. Autor příspěvku také uvádí, že otec Nerudové Oldřich Peslar ´byl komunista jak řemen´. Z veřejně dostupných zdrojů nedokážeme s jistotou ověřit politickou příslušnost ani ideologickou náklonnost otce Danuše Nerudové. Archiv bezpečnostních složek ani jiná veřejnosti přístupná databáze například neevidují seznam členů KSČ před rokem 1989,“ doplňuje Demagog.cz.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.