V rámci nového cyklu nazvaného “Na frontách informační války” mluví Otakar Foltýn o etapách přebírání moci nad cílovým státem. Klíčovou fází je narušení důvěry obyvatelstva vůči institucím státu a vyvolání atmosféry odporu vůči demokratickému systému a spojeneckým svazkům. Děje se tak masovým šířením dezinformací prostřednictvím médií i řetězových mailů. Případná horká fáze konfliktu přichází až poté. Definice říká, že hybridní válka je ta, o níž nezjistíte, že již začala.

Přednášející Mgr. Otakar Foltýn je absolvent Právnické fakulty UK pplk. Foltýn je důstojníkem Generálního štábu Armády ČR. Je expertem na problematiku mezinárodněprávních aspektů vojenských operací. Byl nasazen v operaci KFOR v Kosovu a operaci ISAF v Afganistánu.


contributor