Vyjádření Památníku Lidice k průběhu pietního aktu 15.6.2019

Památník Lidice je místem, kde každý může vzdát úctu obětem lidické tragédie, 173 zastřeleným mužům, jejich ženám a dětem. Zároveň vždy platilo a platí, že v případě organizovaných pietních akcí respektují jejich účastníci pokyny pracovníků Památníku Lidice, včetně způsobu kladení květinových darů a podobně.

Památník Lidice není místem pro provokace a už vůbec ne zastrašování.

Dne 15. 6. 2019 při připomínce 77. výročí lidické tragédie bez ohlášení přijeli česko – slovenská odnož tzv. Nočních vlků, kteří jsou kontroverzním ruským motorkářským klubem.

Skupina „Noční vlci“ přijela bez ohlášení. Ať už záměrně, či náhodou, využili auta policejního doprovodu štafety Ležáky – Lidice, který právě na parkoviště vjížděl, a v závěsu za ním vjeli na parkoviště také a okamžitě ho zablokovali. Parkoviště bylo v ten den vyhrazené pro ohlášené delegace ústavních činitelů, zástupců zahraničních států, zástupců měst a obcí, spřátelených organizací, kteří se po nějakou dobu nemohli dostat na místo určení. Až na výzvu místostarosty obce parkoviště opustili a své motorky zaparkovali na přilehlý trávník. Žádali o položení věnce na pietní území. To jim bylo přislíbeno s informací, že to bude mimo oficiální část.

Poté se vydali na pietní území, kde se pokusili zařadit mezi delegace. Přestože nebyli součástí oficiálního seznamu pietních hostů, jim bylo pracovníkem Památníku Lidice Filipem Petličkou nabídnuto, aby k samostatnému položení věnce vybrali skupinu, která by s ohledem na možnosti místa kladení věnců čítala max. 4 zástupce. Rovněž jim bylo doporučeno, aby s ohledem na striktní neutralitu pietního aktu vybrali zástupce bez kontroverzních označení na oděvech. To odmítli. Pro vyřešení nastalé situace jim tedy bylo nabídnuto, aby věnec položili u popravčí zdi. S tímto navrženým řešením na místě zástupci Nočních vlků souhlasili. Tím organizátoři považovali celou záležitost za uzavřenou. Není přitom pravdou, že by Památník Lidice vystupoval vůči jakýmkoliv pietním hostům zaujatě, což mimo jiné dokládá pravidelná přítomnost velvyslance Ruské federace a vojenského přidělence Ruské federace na pietě v Lidicích, včetně letošního 77. výročí lidické tragédie.

Pracovníci Památníku Lidice usilovali o co nejlepší řešení celé situace, snažili se předcházet zbytečným konfliktům a hledat nejlepší možná řešení i když byli v extrémně obtížných podmínkách.

Celá situace byla publikovaná týž den v 18.11 na www.cz.sputniknews.com se zkreslenými informacemi o průběhu celé situace. Okamžitě se na uvedeném serveru začaly objevovat nenávistné výhrůžky typu: Petlice bez soudu na kandelábr…, což pokračovalo i na sociálních sítích, prostřednictvím soukromých textových zpráv, emailů či telefonátů urážlivého a dehonestujícího charakteru. V současné chvíli je možné počítat tyto projevy nenávisti ve stovkách. Jsou doručovány panu Petličkovi, ředitelce Památníku Lidice i osobám, které se pana Petličky zastaly.

Památník Lidice považuje za nepřípustné, aby organizace vyzývající k nenávisti mezi lidmi, provokující k agresivitě, zneužívaly památku osob, které byly v Lidicích popraveny 10.6.1942 německými nacisty.

77. pietní vzpomínky na vyhlazení obce Lidice se zúčastnilo přibližně 3500 hostů. Společně uctili památku obětí důstojným způsobem. Účast skupiny tzv. Nočních vlků byla zvládnuta v klidu, tak, že většina návštěvníků konkrétní situaci neregistrovala a pietní akt tím nebyl znevážen.

Památník Lidice důrazně odsuzuje jakékoliv projevy násilí, nenávisti a agresivity ve společnosti.

 

Vyjádření Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury je toho názoru, že celá věc je samozřejmě velmi nešťastná a je naprosto nepřípustné, aby komukoliv bylo vyhrožováno smrtí. Vyjádření úcty k obětem lidické tragédie by mělo mít určitou úroveň a mělo by být maximálně důstojné. Lidická pieta má svůj daný řád a průběh, který je třeba za všech okolností respektovat.

-Martha Häckl, tisková mluvčí MK ČR-

 

Vyjádření Martiny Lehmannové, ředitelky Památníku Lidice

Lidice byly vyhlazeny na základě dezinformace, cílem celého aktu bylo uškodit a vystrašit. Je velmi smutné, že i dnes se objevují lidé, kteří na základě zkreslených neověřených informací jsou odhodlaní vyhrožovat člověku třeba i smrtí. Chtěla bych požádat všechny ty, kteří uráželi zaměstnance Památníku Lidice, aby přišli a pochopili jeho poslání, kterým není šíření agrese, ale vzdání úcty obětem agresorů.

-Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice-

 

Vyjádření Filipa Petličky, vedoucího odd. prezentace Památníku Lidice

Situace samotná nebyla nikterak vyhrocená, „Noční vlci“ svým přístupem nenarušili důstojnost a pietnost probíhajícího oficiálního pietního aktu. Důkazem jistě budiž videozáznam kolující po sociálních sítích, na kterém panu Foldynovi na závěr debaty děkuji za spolupráci, on mi odpovídá, že je vše v pořádku a vzájemně si potřásáme rukama. Od této chvíle situaci samotnou považuji za jednoznačně uzavřenou.

Co je zarážející a smutné, je to, co se dělo posléze. Ještě týž den se objevil článek na jistém nekorektním serveru, který mě překvapil tím, jak moc jinak celou situaci líčil, přestože autor byl pietnímu aktu přítomen. Zprávu nekriticky přejala i některá jiná marginální a tendenční média, která tím tuto cílenou dezinformaci jen rozšířila.

Ještě více mě zklamala následná vlna komentářů, soukromých zpráv, emailů a telefonátů, které se z velké části omezují jen na velmi vulgární urážky nejen mě samotného ale i mojí rodiny. Ze všeho nejhorší je ovšem ale až neuvěřitelně velký počet zpráv a komentářů vyzývajících k fyzickému násilí, nebo přímo fyzické likvidaci. Jsem zklamán chováním některých lidí.

-Filip Petlička, vedoucí odd. prezentace Památníku Lidice-