Neočkujte teď děti vakcínou MMR, nebo se u nich rozvine autismus. Několik dětí v mém okolí přestalo chodit. Zpráva s tímto obsahem se v předchozích týdnech rozšířila na sociální síti Facebook rychlostí blesku.

Lživou zprávu o poškození několika dětí očkováním sdílely tisíce českých rodičů. Nikoho z nich přitom nenapadlo, že může jít o informace, které se nezakládají na pravdě. Státní ústav pro kontrolu léčiv musel vyděšeným rodičům vysvětlovat, že jde o naprostý nesmysl a používaná vakcína je zcela v pořádku. Nepodložená informace o tom, že vakcína proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám způsobuje autismus, přitom koluje mezi odpůrci očkování už od začátku 90. let a to i přesto, že byla mnohokrát vyvrácena.

„Prosím, neočkujte v tyto dny vakcínou MMR! Tohle říkám za sebe jako Tereza Odložilová – toto není sdílení cizího příspěvku. Ok, shrnuto podtrženo – za posledních 14 dní 4 děti z blízkého okolí, co nezvládly očkování vakcínou MMR – teď už i z naší rodiny. Zrovna jsem se dozvěděla o dalších 5-ti dětech.. Okolí havířov, Ostrava, Orlová.. Následky: děti přestali chodit, reagovat, záchvaty napovídající budoucímu autismu,“ zpráva v tomto znění (jedná se o přepis původního textu) se objevila na facebookovém profilu s označením Ještě Lepší Vibrace doplněný o sdělení, že se jedná o „extra nepovedenou várku“ vakcíny, která není „jen běžně nebezpečná“. Její kamarádka má prý ze zdravého syna po očkování „salát“ s tím, že existenci dalších očkováním postižených dětí měla potvrdit přímo jejich pediatrička. Právě jméno konkrétní lékařky dodávalo zprávě na věrohodnosti, a tak zprávu šířili další rodiče v obavách o zdraví svých dětí. Odpůrci očkování v tom pak viděli jasný důkaz toho, jak je vakcinace nebezpečná a skutečně způsobuje autismus.

Zdravotnický deník se proto rozhodl vydat po stopách vzniku poplašné zprávy a oslovil přímo lékařku, jejíž jméno se v této poplašné zprávě objevilo.

Žádné očkováním postižené dítě není

Pediatrička Danuta Chwajolová vede svou vlastní praxi v Orlové v Moravskoslezském kraji už několik desítek let. Za tu dobu naočkovala velké množství dětí a sledovala i jejich další vývoj. „Mezi dětmi, které mám v péči, není ani jediné, které by mělo projevy autismu v souvislosti s očkováním. Týká se to jak současnosti, tak minulosti. Stejně tak ani jedno dítě z mých pacientů nemělo těžké nežádoucí účinky po očkování. Dítě, které by po očkování přestalo chodit, se vůbec neobjevilo,“ popisuje s tím, že tyto informace je možné snadno ověřit a objektivizovat. Stejnou šarží očkovala před třemi týdny deset dětí a u žádného z nich se neobjevily vedlejší účinky vakcinace. Poplašná zpráva šířená na internetu ale její práci příliš neovlivnila. „Věděla jsem, že se na internetu objevuje spoustu neodborných názorů. Za celou dobu, co vedu ordinaci, se mi dvě maminky zmínily o nepravdivých zprávách, které ale hodnotily velmi negativně,“ dodává s tím, že rodiče svých pacientů o očkování informuje průběžně.

„Rodiče jsou o očkování informováni průběžně a pravdivě, a tedy jsou natolik vzdělaní, že by je nenapadlo pochybovat o tom, co jim doporučím. Nakonec se o pravdivosti informací, které jim předávám, mohou sami přesvědčit z jiných důvěryhodných zdrojů a vlastních zkušeností,“ vysvětluje pediatrička s tím, že se jí daří udržet vysokou proočkovanost mezi dětmi, o které pečuje, a jejich očkování probíhá bez problémů. „Je mi líto osob, které věří všemu, co si přečtou na internetu a hlavně dětí rodičů, kteří svým zaváháním ohledně očkování, mohou způsobit, že jejich potomci prodělají vážné choroby,“ je přesvědčená lékařka, pro kterou je vlna odporu proti očkování nepochopitelná. „Myslím, že mladší generace nemá představu o tom, co to znamená dusící nebo dokonce umírající dítě při záškrtu, co je to těžké postižení plodu či novorozence v důsledku toho, že žena v těhotenství prodělala zarděnky, či jaké jsou smrtelné komplikace spalniček v podobě virového často léčebně neovlivnitelného zápalu plic,“ dodává.

SÚKL uklidňuje vystrašené rodiče

Poplašná zpráva o dětech postižených očkováním zasáhla mnoho rodičů. Část v nich ve zprávě viděla potvrzení vlastních obav z očkování, další „důkaz“ pro odmítání vakcinace a jiní znejistěli, pokud právě jejich dítě bylo stejnou vakcínou v nedávno očkováno. Někteří z nich se pak obrátili na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který mimo jiné dohlíží i nad v Česku používaným vakcínami. „Téměř všichni tazatelé měli podezření, že se jedná o lživou a poplašnou zprávu, a chtěli se ujistit, že je vakcína skutečně v pořádku. Někteří rodiče, zejména ti, jejichž dítě bylo vakcínou naočkováno v nedávné době, byli vystrašení a obávali se závažných zdravotních potíží, které poplašná zpráva popisovala,“ popisuje Lucie Šustková, tisková mluvčí SÚKL. Úřad proto na svých webových stránkách vydal zprávu vysvětlující nepravdivé informace v hoaxu, který se objevil na sociálních sítích. „Uvedená vakcína splňuje parametry jakosti, účinnosti a bezpečnosti.  SÚKL v tuto chvíli nedisponuje žádnými informacemi, které by indikovaly závadu v jakosti tohoto léčivého přípravku, či zvýšený počet hlášených nežádoucích účinků – hlášená podezření na nežádoucí účinky odpovídají svojí závažností i počtem očekávanému spektru reakcí,“ informuje úřad na svém webu.

To, že se události odehrály jinak, nakonec překvapivě připustila i sama autorka původní zprávy s tím, že kdyby bývala věděla, jak rychle se bude šířit, dala by si více záležet na její formulaci. „Nejde a nikdy nešlo o HOAX záměrně vypuštěnou lživou zprávu. Sdělila jsem co jsem věděla, z obavy, kterou jsem považovala za vážnou. Z mého statusu se stal jemný VIRAL a ani to nebyl v žádném případě záměr,“ napsala uživatelka facebooku s přezdívkou Ještě Lepší Vibrace a svůj předchozí status o údajném vzniku autismu po očkování odstranila. V této nové zprávě, která v současnosti není veřejně dostupná, pak tvrdila, že jde „spíše o nešťastnou shodu náhod“. U tří dětí se měl objevit průjem a zvracení, u dalších dvou pak encefalitický pláč provázený záchvaty. Podrobnější informace ale neuvádí, stejně tak se už neobjevuje ani slovo o autismu.

Zpráva o zvýšeném výskytu nežádoucích účinků po očkování se pak objevila hned dvakrát na facebookových stránkách antivaxx sdružení Rozalio a jednou na jeho webových stránkách. Vždy s odkazem na zprávu SÚKL o hoaxu, ale také s upozorněním, že rodiče mají hlásit všechny vedlejší účinky očkování a to i několik zpětně, aby bylo možné „dokázat“ negativní následky vakcinace. „Opět velmi apelujeme na fakt, že musíte vy, jako rodiče, všechny nežádoucí účinky po vakcinaci hlásit!  Pak nebude nikdo moci polemizovat, zda jde o hoax, či nikoliv. Každé hlášení si evidujte.  Pokud hlásíte mailem, dejte do kopie i někoho dalšího, ať e-mail obdrží jako „svědek“ hlášení. Klidně používejte i mail rozalio@rozalio.cz. Pak bude hlášení snadněji doložitelné,“ vyzývá Rozalio na svém facebookovém profilu.

Jenže to, že údajné vedlejší účinky očkování hlásí sami rodiče a dokonce zpětně, je zatíženo značnou chybovostí. Hlášeny jsou i stavy, které s očkováním nijak nesouvisí, pouze se vyskytnou v časové souslednosti. To ale neznamená, že vakcína byla příčinou následných zdravotních problémů. „Registrují se i stavy, které nemají s očkováním vůbec nic společného. Když si k tomu přidáte fakt, že hlášení podávají sami rodiče bez vědomí lékaře, tak si snadno uděláte představu, co všechno mohou způsobit,“ doplňuje svůj pohled pediatrička Danuta Chwajolová. V Česku funguje pasivní varovný systém hlášení vedlejších účinků léků, tedy i vakcín, do kterého se mohou přihlásit nejen lékař a farmaceutické firmy, ale také pacienti nebo jejich rodiče.

„Tento pasivní varovný systém sbírá jakákoliv data, což ale neznamená, že vše, co se v něm objeví, jsou skutečně vedlejší účinky vakcinace. Velmi důležitá je následná analýza dat, která určí, co je v příčinné souvislosti s očkováním a co nikoliv,“ upozorňuje profesor Roman Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Podle něj je výzva k hlášení naprosto všeho, co se děje po očkování, nesmyslná a zejména tehdy, je-li míněna do minulosti. Po několika letech již není možné posoudit, co se skutečně stalo. „Rodiče by měli být informováni o tom, že reakce po očkování může nastat a také, co mohou očekávat, jako je například zvýšená teplota, neklid nebo pláč. Nikoliv být vyzíváni k tomu, aby hlásili úplně vše. Proto je důležité, aby byli po očkování v kontaktu s lékařem,“ dodává. Podle něj dochází k situacím, kdy rodiče nahlásí výskyt „encefalitického pláče“, avšak když zpětně dojde k posouzení situace, zjistí se, že s dítětem svého lékaře vůbec nenavštívili, což je vzhledem k možné závažnosti stavu zvláštní. „V tu chvíli není možné tvrzení rodičů potvrdit. Tedy ne vše, co se v systému pod označení encefalitický pláč, jím skutečně bylo,“ vysvětluje profesor Chlíbek.

Panika rodičů vede k řetězové reakci

Ačkoliv poplašná zpráva o dětech postižených autismem v důsledku očkování z facebooku už zmizela a zůstala jen veřejně dostupné vysvětlení na stránkách SÚKL, znovu se ukázalo, jak snadno se šíří nesmyslné informace o očkování. „Celá událost je jen dalším rozvedením tématu „vakcína MMR způsobuje autismus.“ Argumentace, která je využívána, přesně odpovídá známému schématu založeném na využívání nepodložených a nerelevantních informací,“ upozorňuje Petr Nutil z portálu manipulatori.cz, který se věnuje hoaxům objevujícím se na internetu. „Informační základ celé této „kauzy“ stojí na manipulativně vystavěné argumentaci, a proto je nutné k ní přistupovat se značnou rezervou,“ dodává. Podobě nesmyslné jsou podle něj i další informace o očkování jako příčině autismu, které se pravidelně objevují na webu Rozalia. „To na svém webu předkládá informace o údajném vztahu mezi vakcinací a autismem, přičemž argumentuje zprávami bez jiných zdrojů, než jsou opět weby obdobných spolku jako je Rozalio,“ vysvětluje. Příkladem je třeba případ Valentina Boccy, jemuž měl údajně italský soud přiznat odškodnění za autismus vyvolaný u jeho dítěte právě vakcinací. „Jak se ale lze snadno přesvědčit například na Wikipedii, jednalo se pouze o rozhodnutí prvoinstančního soudu, celý případ byl nakonec soudy definitivně smeten ze stolu,“ připomíná další z nesmyslů.

Velká ochota rodičů sdílet tuto zprávu je také spojena s absencí kritického myšlení. „Je fascinující, jak velkou nedůvěru mají odpůrci očkování k odborníkům z oblasti vakcinologie, epidemiologie a infekčních chorob, ale jak bez zaváhání uvěří komukoliv na internetu, kdo se navíc na internetu prezentuje pod přezdívkou Ještě Lepší Vibrace,“ popisuje absurditu situace lékař Tomáš Ondriga, jeden z Lovců šarlatánů, který se zabývá problematikou odmítání očkování. Na jedné straně tak odpůrci očkování požadují stále další a další důkazy o tom, jak očkování funguje a to nejlépe na základě dlouholeté studie srovnávající velký počet očkovaných a neočkovaných dětí, která je ovšem z etického hlediska nepřijatelná, protože není možné vědomě vystavit děti riziku infekce. „Nakonec ale odpůrci očkování uvěří každému hoaxu, který se objeví na internetu,“ konstatuje.

Neschopnost odpůrců očkování vnímat ověřené informace tak vede k tomu, že snadno podlehnou jakékoliv negativní informaci vakcinaci. „Je smutné, že některé matky místo snahy o objektivní informace jen čekají na každou zmínku o možné nežádoucí reakci po vakcinaci a ihned to ochotně šíří dál se svými emotivními komentáři. Vůbec jim přitom nevadí, že jsou to neověřené a často úplně vymyšlené dezinformace. Při další příležitosti to udělají znovu,“ popisuje docent Rastislav Maďar, prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny a mimo jiné jako expert na epidemiologii a infekční choroby a také odborný recenzent vědeckého časopisu o očkování Vaccine. Výsledkem takového jednání je řetězová reakce a panika u dalších rodičů. „Místo důvěry k vědě a lékařům s očkovací praxí, zde máme nesmyslná tvrzení laiků bez skrupulí. Ti rodiče žijí dobrovolně ve své informační bublině a nechtějí slyšet nic jiného než to, co jejich negativní mínění podporuje. Pořád jen opakují svoje dogmata jako naučené mantry a nejsou schopni přijmout žádné vědou a praxí podložené argumenty. Ty, kteří se takovou pavědou dokonce živí a cíleně vypouští lživé informace o očkování, považuji za novodobé šmejdy v medicíně,“ říká zcela jednoznačně.

Článek byl publikován na webu Zdravotnický deník.


contributor

Publicistka, spolupracovnice Zdravotnického deníku