Neuvěřitelně odporné chování ukazují dezinformátoři v čele například s Jindřichem Rajchlem. Začali zneužívat toho, že zemřel slovenský infektolog Vladimír Krčméry. Slovenský profesor zemřel na infarkt, dezinformátoři však to spojují s vakcínami proti COVID-19.

„V pátek jsme spolu mluvili a přáli si k svátkům. Byl jako vždy plný energie. Žádné symptomy nemoci. Nemohu tomu uvěřit… Miloval lidi. Pomáhal potřebným doma i v cizině. Zachránil mnoho životů. Zůstane po něm prázdno. Odpočívej v pokoji, Vladko,“ napsal na Twitter český epidemiolog Rastislav Maďar. Podle všeho tedy šlo o akutní nemoc, nikoliv o dlouhodobé zdravotní komplikace, které by teoreticky šly přičíst komplikacím po očkování.

„Jak jsme již avizovali, smrt profesora Vladimíra Krčméryho bude zneužívána kýmkoli. Ať už půjde o “standardní” stoupence jakýchkoli dezinformací, ale také o zájmové skupiny či exponované osoby, které sice hoaxům nemusí věřit, ale uvědomují si, že je publikum hoaxy miluje, a proto je pro své fanoušky vytvářejí – a to jen s cílem dosažení vlastního prospěchu. Účet pod názvem “Jindřich Rajchl” velmi “nenápadně” ve svém statusu uvádí vyjádření pana Krčméryho, podle kterého není důvod se bát vakcinace proti Covidu-19.

Jde o standardní dezinformační proces, kdy autor hoaxu se zdráhá napsat své tvrzení na “plná ústa”, ale volí metodu kopírování reálného vyjádření, které zasazuje do kontextu současnosti – a ta nemá nic společného s očkováním. Pamatujte, autoři takových statusů jsou schopni pro svůj prospěch zneužít cokoli, jakoukoli tragédii, úplně všechno – jdou přes mrtvoly a vědí, jak se prodat svým fanouškům,“ konstatuje slovenská policie.

Chování lidí bylo na tolik odporné, že například televize TA3 raději uzavřela diskuzi pod článkem.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.