Zájemcům o aktuální dění a názory v Rusku předkládáme překlad dopisu ruských odborářů ze společnosti Volkswagen Rus jejich kolegům z rady zaměstnanců koncernu VW (ruští odboráři dopis zveřejnili na svém profilu v ruské sociální síti „V kontaktě“). Ukazuje se, že motto Spolkové republiky Německo „Obchodováním ke změně“ pravděpodobně příliš nefunguje.

Za překladem textu uvádíme přehled těch, kdo příspěvek lajkovali. (Ilustrační obrázek na konci textu patří k dopisu).

 

Odborová organizace ASM závodu Volkswagen

  1. března 2022, 11:12

Zdravíme vás, vážení kolegové. Pro nikoho z nás teď není tajemstvím, že V. V. Putin 24. února 2022 oznámil zahájení speciální operace na území Ukrajiny. Nebudeme zabíhat do podrobností, protože jsme přesvědčeni, že jsou vám známy. Konstatujeme jen jedno: jestliže náš prezident učinil tak zodpovědné rozhodnutí, znamená to, že pro něj byly závažné důvody.

V reakci na to kolektivní Západ, který po osm let zavíral oči nad genocidou páchanou kyjevským režimem na Ukrajincích, obyvatelích donbaských republik a občanech Ruské federace, nad smrtí přibližně 14 tisíc lidí, včetně tisíců dětí, zavádí proti naší zemi denně stále nové a nové sankce. Je smutné, že tyto sankce nepřímo podporuje i evropský byznys.

Samozřejmě si přejeme, aby konflikt na Ukrajině byl co nejdříve ukončen a aby se ukrajinská strana zamyslela nad humanitární katastrofou, která se nyní prohlubuje v některých regionech Ukrajiny, nad tím, že civilní obyvatelstvo nelze využívat jako lidský štít, nad tím, že není na místě protahovat proces vyjednávání o co nejrychlejším vyřešení konfliktu a minimalizaci ztrát na životech, zejména civilního obyvatelstva, aby na ukrajinské půdě neexistoval fašismus a anarchismus, aby každý občan Ukrajiny mohl beze všeho vyjádřit svůj názor, aniž by se přitom musel obávat, že se octne v mučírnách ukrajinské tajné služby nebo v nacistických sklepeních, aby na Ukrajině nebyli zabíjeni opoziční politici a novináři, aby ukrajinská vláda co nejrychleji učinila vstřícné kroky v rámci vyjednávacího procesu s představiteli Ruska.

Na oficiálním intranetu koncernu Volkswagen „360 ​​Volkswagen net“ se objevilo několik článků o aktuální situaci. V komentářích pod nimi zaznívají výzvy některých evropských zaměstnanců Volkswagenu k uzavření závodu v Kaluze, s odůvodněním, že my, dělníci pobíráním mzdy financujeme válku na Ukrajině. Chceme říci: dámy a pánové z rodiny Volkswagenu, zaprvé, rozhodnutí o provedení speciální operace jsme vůbec neučinili my (zaměstnanci závodu) a zadruhé 50 % plynu, který Německo využívá pro své potřeby, pochází z Ruska. Nezdá se vám, že tím, že využíváte ruská fosilní paliva, financujete Rusko mnohem více než zaměstnanci Volkswagenu v Kaluze a Nižním Novgorodě?

Nyní už je známo, že země NATO plánovaly udeřit na území Ruské federace prostřednictvím ukrajinských nacistů a že americké biologické laboratoře na území Ukrajiny prováděly pokusy s cholerou a snětí slezinnou. Myslíte si, že se tak dělo ku prospěchu národů Ukrajiny a Ruska? Proč tyto výzkumy neprobíhaly například v Texasu nebo v Berlíně?

Zvláště si všímáme těch, kteří se stydí za činy Ruska a našeho prezidenta a kteří o tom píší na webu „360 ​​Volkswagen net“. Jen připomeneme slova našeho ruského klasika: „Pokud vám Rus řekne, že nemiluje svou Vlast, nevěřte mu, není Rus.“ F. M. Dostojevskij. Doufáme, že orgány činné v trestním řízení dříve či později posoudí tyto komentáře z právního hlediska.

Nyní zpět k situaci v Rusku. V souvislosti se zavedením sankcí a narušením dodavatelských řetězců nemůže náš závod fungovat ve standardním režimu. Vedení koncernu Volkswagen AG 03.03.2022 rozhodlo o pozastavení výroby automobilů v Rusku. Ve výrobních závodech v Kaluze a Nižním Novgorodě trvá až na další odstávka výroby. O uzavření společnosti Volkswagen Group Rus se však nemluví. VGR pokračuje v provozu, ale momentálně v omezeném režimu. Naše vedení dělá vše, co je v jeho silách, aby vyřešilo otázky zaměstnanosti a zabránilo zavření závodu, za což jsme mu nesmírně vděčni. Manažerům Volkswagenu v Rusku nabízíme plnou podporu.

Za nevyužitou pracovní dobu během odstávky výroby Volkswagenu v Rusku je zaměstnavatel povinen vyplácet 2/3 průměrného výdělku zaměstnanců. A podle Kolektivní smlouvy uzavřené za naší účasti obdrží zaměstnanci, v jejichž rozvrhu směn je uvedeno „flexikonto“, náhradu ve výši 100 % své mzdy.

Odborová organizace ASM bude kontrolovat plnění pracovněprávních předpisů naším zaměstnavatelem.

Ještě jednou upozorňujeme na skutečnost, že Volkswagen neohlásil odchod z Ruské federace a neohlásil uzavření závodu, ale pozastavení výroby automobilů až na další.

Zda bude Volkswagen v Rusku nakonec nadále působit, nebo ne, je velkou otázkou. Myslíme si, že na ni teď nikdo nedokáže dostatečně spolehlivě odpovědět. Jedno je ale jasné. Pokud se situace bude vyvíjet pozitivně a závod v Kaluze obnoví výrobu, což si všichni velmi přejeme, pak v souvislosti s růstem cen automobilů (Polo nyní začíná na 2,2 mil.) poptávka po nich zjevně klesne a výroba v předchozím rozsahu nebude zapotřebí. V souladu s tím přijde fáze propouštění, jakkoli je to smutné. Odborový svaz ASM je jediným odborovým svazem, který má v této věci nejvíce zkušeností. Všem členům našeho odborového svazu budeme v každém případě pomáhat, jak jen to bude možné.

Rádi bychom oslovili Radu zaměstnanců Volkswagenu. Vážení kolegové, vždy jste deklarovali, že Volkswagen stojí mimo politiku, že vám jde pouze o byznys, o blaho koncernu, o zaměstnance a jejich rodiny. Jako odborová organizace, které záleží na úspěšném fungování podniku, pracovních podmínkách a příjmech našich zaměstnanců, podporujeme vaše zásady. Žádáme vás, abyste jednali v souladu se svými prohlášeními a neskákali tak, jak pískají politici, pro které zájmy rodin, jak evropských, tak i ruských pracujících, zdaleka nejsou na prvním místě.


author