Uprchlíci znásilnili dvě dívky. Tento hoax, následně ještě vylepšený o nález mrtvoly v kontejneru, nasbíral stovky sdílení a vysloužil si i policejní vyšetřování. A zmást se nechal i jeden senátor. 

Hoax o dvou znásilněných dívkách

Zpráva o údajném útěku dvou migrantů z Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí se rozšířila především na sociálních sítích, uvádí ve své analýze z 5. ledna 2016 Hate Free Culture. “Tito migranti měli znásilnit dvě dívky, které jsou nyní v péči psychiatra. Zpráva dále uvádí zcela smyšlenou informaci o tom, že televize vše natočila, ale policie zakázala záznam odvysílat a o případu se nesmí mluvit. Mutace původní fámy dále zprávu rozšiřují o napadení na čerpací stanici a nález podřízlého muže v kontejneru, píše Hate Free.

kostelec_nad_orlicí1

Stránka Chceme zpět Československou republiku:

POZOR ČTĚTE

Policisté se proti těmto lživým obviněním ohradili a odmítli, že by došlo ke znásilnění či nálezu zavražděného muže v kontejneru.

Prohlášení policie ČR

Královéhradečtí policisté a zejména policisté Obvodního oddělení policie Kostelec nad Orlicí považují za nutné ohradit se velmi ostře proti další vlně dezinformací a lživých sdělení šířených cestou sociální sítě k údajnému dění v Kostelci nad Orlicí.

Zaznamenali jsme, že se mezi občany šíří zpráva, která nese znaky trestného činu šíření poplašné zprávy. Doposud nám v ní neznámý autor uvádí lživé informace k údajnému znásilnění dvou malých děvčat cizinci ubytovanými ve zdejším Pobytovém středisku. Další lživé sdělení se týká nálezu „podříznutého chlapa v kontejneru“ a v neposlední řadě jsme zaznamenali i dezinformace týkající se přepadení místní obsluhy čerpací stanice.
Kromě poslední události se nic takového rozhodně nestalo. K výtržnosti na čerpací stanici skutečně došlo a policie o této události informovala dne 1. 12. 2015. Policisté byli na místě události za necelé 3 minuty od oznámení, což je údaj doložitelný výpisy telefonických hovorů, a pachatele výtržnosti zadrželi a obvinili. Autor dezinformace ale šíří zprávu, ve které uvádí, že policisté přijeli na místo události až za 45 minut, což je pro nás nepochopitelná lež.

Rychnovští kriminalisté v současné době šetří, kdo a proč tyto lživé informace naplňující znaky šíření poplašné zprávy zveřejňuje a dále šíří.

Trestní zákoník vymezuje v § 357 skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy takto: „Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

Na sociální síti se objevilo i sdělení, že Policie ČR na některé události vyhlašuje „embargo“ a médiím zakazuje o nich informovat. Opak je však pravdou. Policie ČR proaktivním přístupem pravidelně veřejnost informuje o bezpečnostní situaci ve všech regionech, tedy i v Kostelci nad Orlicí. Informace jsou předávány nejenom cestou médií, ale vedení krajského ředitelství i rychnovské policie je v úzkém kontaktu se zástupci samosprávy města, které v pravidelných intervalech o bezpečnostní situaci ve městě informuje.

Je důležité zdůraznit, že bezpečnostní situace v tomto regionu ničím nevybočuje ze situace v jiných regionech Královéhradeckého kraje. I v Kostelci nad Orlicí zaznamenáváme dlouhodobě pokles počtu trestných činů a naopak zvyšování jejich objasněnosti, která je v současné době 67 %, což je 3. nejlepší objasněnost v celém okrese Rychnov nad Kněžnou. V roce 2015 spáchali cizinci v Kostelci nad Orlicí z celkového počtu 273 pouze 6 trestných činů, z nichž nejzávažnější je již zmiňované výtržnictví na čerpací stanici z 30. listopadu. Dva trestné činy byly maření výkonu úředního rozhodnutí, ve dvou případech se jednalo o drobné majetkové delikty a posledním trestným činem bylo ublížení na zdraví, kdy podezřelým je občan Ruska ai poškozeným státní příslušník Ukrajiny. Je důležité také zdůraznit, že Policie ČR šetří všechny případy, o kterých se dozví, a to jakoukoliv cestou.

Na závěr považujeme za důležité i zdůraznit, že ačkoliv je vývoj v objasněnosti trestných činů velmi příznivý, rozhodlo se vedení Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje z preventivních důvodů, zejména s ohledem na migrační krizi a možný nárůst počtu uprchlíků, posílit počet policistů sloužících v regionu Kostelce nad Orlicí ze současných 20 až na 28.

mjr. Mgr. Ivana Ježková (5. 1. 2016)

Prohlášení je zveřejněné také na webu Policie ČR.

Mluvčí královéhradeckých policistů ve svém komentáři z 6.ledna 2016 pro deník Echo24 uvedla, že „Rychnovští kriminalisté v současné době šetří, kdo a proč tyto lživé informace naplňující znaky šíření poplašné zprávy zveřejňuje a dále šíří.“ Zároveň ocitovala znění paragrafu 357 trestního zákona, který říká, že za šíření poplašné zprávy hrozí až dvouleté vězení, píše Echo24.

Poplašné zprávě se věnovaly také Novinky.cz, či server hoax.cz.

Jak už to ale tak bývá, hoax se šířil dál. A nezůstal jen na Facebooku.

Mediální ozvěny

Na využívání tohoto hoaxu v argumentaci senátora Jaroslava Doubravy (severočeši.cz) upozornil projekt Faktus, věnující se ověřování výroků politiků. Poprvé tuto falešnou zprávu zmínil senátor v rozhovoru pro Parlamentní listy dne 17.1. 2016:

Doubrava_PL_17012016

Podruhé znovu na Parlamentních listech, tentokrát 9. 2. 2016:

Zdroj: Parlamentní listy
Zdroj: Screenshot Parlamentní listy

Korespondence se senátorem

Faktus senátora Doubravu dopisem upozornil na nepravdivost jeho výroků, v němž cituje policejní zdroje, stejně tak i analýzu Hate Free.

Screenshot: Faktus.info
Screenshot: Faktus.info

 

Faktus: “Poprvé jste znásilnění dětí zmínil 17. 1. 2016: „Ostatně už i u nás prý došlo ke znásilnění malých dívek imigranty, a dozvěděli jsme se to ze sdělovacích prostředků?“

Podruhé 9. 2. 2016: „Po internetu přece před nějakým časem chodil případ dvou našich holčiček, které také byly znásilněné.“

Protože nechceme, abyste nadále žil s vědomím, že v Česku došlo k tak závažnému zločinu, který nikoho nezajímá, rozhodli jsme se Vám napsat.”

Už 5. ledna zveřejnili naši kolegové z vládní kampaně Hate Free ověření zprávy, která v tu chvíli kolovala hlavně po sociálních sítích a (..) vyhodnotili ji jako poplašnou.

Ke stejnému závěru došla i policie a kriminalisté začali šetřit, kdo a proč tyto lživé informace šíří. (…)

Závěrem bychom Vás chtěli požádat, pokud narazíte na další případy, u kterých budete mít pocit, že o nich neinformují média a případně je neřeší policie, rádi je pro Vás ověříme.

( plné znění dopisu zde )

Reakce senátora Doubravy na sebe nenechala dlouho čekat:

 “jak jste sama uvedla citaci, použil jsem výraz “prý“. tedy nikoli tvrzení, že se tak stalo. Asi máte jiné možnosti zprávy si ověřovat a je tomu dobře. Rád nabídky využiji.”

Závěrem

Pravdou je, že Jaroslav Doubrava v prvním vystoupení používá slovo “prý”. V druhém však toto tvrzení nikterak nezpochybňuje. K tomu se sluší dodat, že tento hoax byl tou dobou již více než měsíc vyvrácen a medializován.

Nikterak nepodezíráme pana Doubravu ze záměrného šíření nepravd a jeho argumentaci pokládáme spíše za neinformovanost, přejeme však napříště šťastnější ruku ve výběru relevantních informačních zdrojů.

Zdroje:


contributor