Kauza jmenované ministryně spravedlnosti Taťány Malé, ohledně opsané Diplomové práce, je asi dostatečně známá.  Nemusíme tedy, jak se říká, nosit dříví do lesa. Redakce Manipulátoři.cz si nechala vypracovat analýzu systémem Odevzdej.cz. „Projekt Odevzdej.cz navazuje na projekt Theses.cz (Odhalování plagiátů v závěrečných pracích) a nabízí školám a dalším institucím službu pro odhalování plagiátů v seminárních i jiných pracích. Práce vkládané do systému se porovnávají mezi sebou, se závěrečnými pracemi v Theses.cz i s dalšími zdroji,“ píše se v představení projektu.

Nejvíce podobností obsahuje práce „Úprava rodičovských práv a povinností k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu“ odevzdaná Taťanou Malou v roce 2011 s Diplomovou prací „Rodičovská zodpovědnost“ obhájenou 5. 5. 2006 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Práci původně vypracovala Veronika Grossová.

Systém rozeznal shodu v 5% textů. Taťana Malá opsala v závěru své práce i evidentní překlepy. „Nepatrné rozdíly lze zpozorovat jen např. v podmínkách, za kterých se podílí se na výchově dítěte manžel rodiče dítě,“ opsala Malá překlep ze závěrečné práce Veroniky Grossové. Abstrakt, úvod a závěr by přitom měl být vždy psán vlastními slovy a mělo by se těchto částech objevovat co nejmenší počet citací.

Červeně označené jsou opsané části:

Malá též čerpala s mnoha zdrojů na internetu:

Reportáž ČT zde.

Napsal: Jan Cemper
Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde.

Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com