Vybrali jsme několik volebních plakátů z německého supervolebního roku 1932, kdy se konaly dvoje volby do Říšského sněmu (proto se také liší čísla kandidátek) a jedny volby prezidentské.

Většina vybraných plakátů agituje pro NSDAP, případně Hitlera, jen poslední plakát pochází od Německé národně lidové strany – ale jeho hlavní heslo je příznačné.

Ukazuje se, že i tehdy bylo třeba vzít do rukou osud národa, osvobodit se z okovů, pomoci prostému lidu, chránit rodinu, bojovat s korupcí nebo ukázat systému, zač je toho loket. Naší výhodou je, že víme, jak to tehdy skončilo.

My dělníci jsme se probudili / Dělníci, probuďte se Volíme nacionální socialisty – kandidátku 2
Poslední ránu! Kandidátka č. 2
Muži! Ženy! Milióny mužů bez práce Milióny dětí bez budoucnosti Zachraňte německou rodinu. Volte Adolfa Hitlera
VEZMEME DO RUKOU OSUD NÁRODA! Hitler se stane říšským prezidentem
My rolníci vykydáme hnůj. Volíme kandidátku 2 Nacionální socialisté
Naše poslední naděje: HITLER
Marxismus je andělem strážným kapitalismu. Volte nacionální socialisty. Kandidátka 1
Venkovský lid v tísni. Kdo pomůže? Adolf Hitler!
Proti korupci volte nacionální socialisty, Hitlerovo hnutí!
Dělníci mysli a rukou Volte frontového vojáka HITLERA!
Německé ženy Myslete na své děti
A dost! Volte HITLERA
Rozdrťte světového nepřítele! Volte nacionálně socialisticky (Hitlerovo hnutí) [Malý nápis na budově: MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ ELITA]
Němci, dejte systému odpověď! Volte: Hitlera!
Více moci říšskému prezidentovi! Pryč se samovládou parlamentů (článek 54) Volte německonacionálně

author