Jak se vrtí psem? Aneb ukázkový příklad toho, proč nevěřit všemu, co vidíte na internetu.  

Na serveru Youtube můžete najít ledacos. Všelijaké konspirace, propagandu všech barev, ilumináty, ale i “důkazy” nového světového řádu. Není přitom velký problém důkazy vyrábět, falšovat, či přímo novou realitu přímo vytvářet. A dnes se na jeden takový “důkaz” podíváme.

Manipulace s projevem amerického prezidenta

Obrátil se na nás jeden ze čtenářů z dotazem, co je pravdy na nahrávce, ve které Barack Obama říká:

Pro mezinárodní pořádek, na kterém jsme po generace pracovali. Běžní muži a ženy jsou příliš malí na to, aby o sobě rozhodovali sami. Řád a pokrok mohou přijít jen když jednotlivci odevzdají svá práva silnému vládci. 1938, 1968, … 2015

Upřímné video je uvedeno u jednoho se sdílejících takto: “Ve videu kus chybí, takže význam je zkreslen, ale i tak to hezky vyjadřuje, jak to s námi elitáři opravdu myslí.”

Nakonec, podívejte se na to sami níže, na Youtube ( zde, či zde. ) , či na ruském Vkontakte. Kopii naleznete i zde na webu manipulatori.cz )

Je to ale pravda? Ne. 

A jak vidno, konspirační mysl má jasno. Zní to skutečně přesvědčivě a tak není divu, že bývá toto video vydáváno za důkaz Nového světového řádu, zlotřilosti světových elit a tak podobně. Jenomže ve skutečnosti jde o hrubou manipulaci. Nahrávka byla upravena a její význam naprosto překroucen.

Ověření

Projev pochází ze setkání Evropské mládeže z Bruselu z roku 2014. ( European youth at the Palais des Beaux Arts in Brussels on March 26, 2014. )

Ti z vás, kteří vládnou anglicky, mohou celý záznam projevu prezidenta Obamy shlédnout na webu Washington Post. Samotné výroky jsou sestřiženy z vět od 01:50 a 03:23.

V textu níže byly výroky, z nichž je manipulativní nahrávka poskládána zvýrazněny. Z kontextu, v jakém byly tyto věty proneseny se tak můžete sami přesvědčit, že k sobě nepatří, nebyly proneseny tak, jak bylo prezentováno a že jejich význam je diametrálně rozdílný.

Leaders and dignitaries of the European Union; representatives of our NATO Alliance; distinguished guests: We meet here at a moment of testing for Europe and the United States, and for the international order that we have worked for generations to build.

Lídři a představitelé Evropské unie; zástupci naší aliance NATO ; významní hosté : Setkáváme se zde v době, která je testem pro Evropu a Spojené státy, i pro mezinárodní řád , na jehož stavbě pracovaly celé generace…

But those ideals have also been tested — here in Europe and around the world.  Those ideals have often been threatened by an older, more traditional view of power. This alternative vision argues that ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs, that order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Often, this alternative vision roots itself in the notion that by virtue of race or faith or ethnicity, some are inherently superior to others, and that individual identity must be defined by “us” versus “them,” …

Ale tyto ideály byly vystaveny zkouškám ( míněny demokratické ideály) – zde v Evropě i po celém světě. Ohroženy byly starším, více tradičním pohledem na moc, který argumentuje tím, že obyčejní lidé jsou příliš malí pro řízení svých vlastních záležitostí a pokrok může přijít pouze tehdy, když jednotlivci odevzdají svá práva všemocnému panovníkovi. Tato vize měla kořeny v představě, že na základě rasy, víry nebo etnického původu jsou někteří lidé lepší než ti druzí a že individuální identita musí být definována jako “my” versus “oni”…

Vyvrácením tohoto videa se například zabýval i článek na Politifacts.com.

Závěr

Video bylo sestříháno a upraveno. Výroky jsou vytrženy z kontextu a spojeny tak, aby byl jejich význam zcela jiný. Obama se v originálním projevu proti vizím o odevzdání práv ve skutečnosti vymezuje a konstatuje, že tyto jsou v rozporu s ideály svobodné vůle a demokracie.

Všímavému čtenáři děkuji za jeho tip. Máte-li i vy pochybnosti o nějakém zdroji na internetu, obraťte se na nás. Bude-li to jen trochu možné, pokusíme se záhadu vyřešit.


contributor