Omezit šíření zkreslených a zavádějících informací k epidemiím včetně nynější koronavirové je cílem webu Infomore.cz, který společně spouštějí Fakulta sociálních věd (FSV) Univerzity Karlovy, Lékařská fakulta brněnské Masarykovy univerzity a společnost Newton Media. Web chce odhalovat neadekvátní práci novinářů s daty, využití nevhodných příkladů a srovnání nebo nedostatečnou znalost lékařské terminologie.

Analytický tým NEWTON Media již do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií vytvořenými za pomoci nástrojů umělé inteligence. Tyto analýzy by měly detekovat nesrovnalosti, manipulace, klamavé, poplašné či zkreslené informace a zmapovat jejich šíření českým mediálním prostorem a dopad na veřejnost. „Prostřednictvím mediálních analýz NEWTON Media a Fakulty sociálních věd chceme nastavovat zpětné zrcadlo žurnalistické praxi, ale také všem, kdo se v mediálním prostoru vyjadřují,“ popisuje společnou práci vědeckého týmu Petr Herian, zakladatel a majitel firmy NEWTON Media.

Web je určen zejména pro média, datové analytiky, odbornou veřejnost a další uživatele, kteří se pandemii Covid-19 aktivně věnují. Na širší veřejnost jsou podle Moravce na webu zacílené dva animované cykly Slovník pojmů a Infodemie. „Sekundárním cílem projektu je posílení zdravotní a mediální gramotnosti veřejnosti, což může být jeden z preventivních kroků ve vztahu k infodemii,“ doplnil Václav Moravec z Fakulty sociálních věd UK.

Projekt o infodemii byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. Při hodnocení projektů usilujících o finanční podporu ve čtvrté veřejné soutěži Programu ÉTA se umístil na prvním místě, což dokládá kvalitu a odbornost celého řešitelského týmu. Kromě Petra Heriana se za Newton na projektu podílí Ivan Vodochodský, Věra ČarnáAlena ZachováTomáš Kůst a Vít Kadlec. „Věříme, že výsledky výzkumů, které jsou teprve na počátku, budou zakomponovány i do vzdělávání budoucích novinářek a novinářů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,“ uzavírá Václav Moravec.

„Náš web není určen pouze pro mediální profesionály, ale kupříkladu dva animované cykly Slovník pojmů a Infodemie, jejichž první díly byly právě zveřejněny, se snaží celou problematiku přiblížit širší veřejnosti. Jinými slovy, sekundárním cílem projektu je posílení zdravotní a mediální gramotnosti veřejnosti, což může být jeden z preventivních kroků ve vztahu k infodemii,“ řekl k zaměření webu Václav Moravec.

„Paralelně s epidemií nového typu koronaviru jsme také bombardováni epidemií názorů, informací a dezinformací. Projekt se snaží tuto infodemii potlačit a umožnit lepší orientaci v džungli pojmů, které nám ještě nedávno byly zcela cizí,“ upřesnil další cíle projektu zakladatel a majitel firmy NEWTON Media Petr Herian. „Přál bych si, aby tato nová komunikační platforma pomohla s vysvětlením klíčových pojmů, které jsou spojeny s pandemií COVID-19, protože se den co den setkávám s tím, že problematika není správně pochopena,“ dodal Martin Komenda z Institutu biostatistiky a analýz LF MU.

Odborná veřejnost na webu nalezne edukační animace, přehledové wordcloudy, komplexní analýzy, příklady dobré i špatné praxe z České republiky i ze zahraničí, rozbory nejčastějších dezinformačních narativů, slovník základních pojmů spojených s pandemií COVID-19 a animace, které by měly složitou problematiku infodemie popularizovat širší veřejnosti. První vlaštovkou je například video vysvětlující reprodukční číslo R.


author