I na Slovensku přibývají pacienti s nákazou COVID-19. Situaci zhoršují i dezinformace a poplašné zprávy, které boj s pandemií ztěžují. Poslední dny přibývají tací, kteří brojí proti nošení roušek. Na tiskové konferenci na to upozornil ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

„Pokud bychom roušky nosili, tak by tato omezující opatření nemusela být. Situace se na Slovensku zhoršuje, protože čelíme obrovské dezinformační kampani. Zdaleka nejsme takoví jednotní, jak jsme byli na začátku, když ta pandemie propukla,” řekl Krajčí. „Musím bohužel říci, že i sousední Česká republika nám nepomáhá. Tam se blíží volby a častokrát i odborníci dávají protichůdná stanoviska. Toto je asi největší zápas, který aktuálně musíme svést,“ dodal.

Ministerstvo zdravotnictví například upozornilo na hoax o přerušení školního roku. „Nadpis tohoto článku hovoří o jakémsi jednání, jejímž předmětem mělo být přerušení školního roku. V textu tohoto článku je přebraný obsah statusu z naší facebookový stránky. Ve statusu nepíšeme nic o přerušení školního roku, ani nic z obsahu textu nevyplývá. Dokonce ani náznakem,“ píše ministerstvo.

„Další dezinformace se týkala povinnosti nošení roušek na druhém stupni základních škol. Autorka textu tvrdila, že policisté hned druhý den nového školního roku přišli do školy v Galantě, kde kontrolovali povinnost nošení roušek. Na základě prověření bylo zjištěno, že žádná taková kontrola neproběhla. Cílem tohoto hoaxu bylo vytvoření atmosféry policejního státu, kde nekompromisně a až nelidsky dohlížejí policisté na nové nařízení, přičemž ihned jdou do škol za nezletilými.

Přes 3 O00 sdílení měl status o papíru, který by měli občané nosit s sebou a prokazovat se jím při náhodných kontrolách ohledně povinného nošení roušek. Text ve třech bodech informoval argumenty, na základě nichž žádná povinnost nosit roušky nemůže být aplikována na žádného občana SR. Každý ze tří argumentů byl vyvrácen stanoviskem kriminální policie. Cílem tohoto hoax bylo u jisté části obyvatelstva vytvoření pocitu vzdoru autoritám,“ dodává Polícia Slovenskej republiky.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com