Že je Nostradamus i dnes považován ze věštěckou superstar, o tom nemůže být sporu. Objevují se však i další, neméně zajímaví proroci apokalypsy.

( Aktualizováno 13.4.2016 )

Žijeme ve světě prodchnutém magickým myšlením. Nezdá se vám to? Tak si představte svou reakci na černou kočku, která před vámi přechází cestu. Nenosíte náhodou s sebou nějakou drobnost pro štěstí? Bojíte se pátku třináctého? Vysvětlujete si škytání jako neklamnou známku toho, že na vás někdo myslí? Nemyslíte si ve skrytu duše, že rozbití zrcadla přinese neštěstí? Že ne? A nevykročili jste nikdy před důležitou událostí naschvál pravou nohou? Neklepali nikdy na dřevo? Zakázali si vstát od štědrovečerní večeře?

Proč o tom ale mluvím?

Je totiž jednodušší věřit kouzelníkům než odborníkům

Psycholožka Pavla Koucká používá pojem magického myšlení ve smyslu vysvětlování jevů ze světa kolem nás. Ve své práci Magické myšlení v životě současného člověka uvádí, že jej můžeme “v tomto významu považovat za širokou škálu začínající jednoduchými pověrami, jdoucí přes víru v paranormální fenomény (mimosmyslové vnímání, telepatie, telekineze, jasnovidectví, věštění…), nauky typu numerologie, typologie či reiki k značně propracovaným teoriím, jakými je například astrologie či homeopatie – až po různá náboženství.

Hartl a Hartlová (2004) označují magické myšlení archaické, nejčastěji se vyskytující u dětí a primitivních etnických skupin, které je založeno na fantazii a víře v nereálné možnosti. Jinými slovy – přisuzujeme věcem a jevům významy, které nemají. Vystihující popis nalezneme v knize Psychologie davů Gustava Le Bon, v níž autor označuje významy slov a jejich moc za spjaté „s představami, jež slova vyvolávají, a (která) jsou úplně nezávislá na jejich skutečném významu.“

Svou roli sehrává i psychologický jev, označovaný jako Forerův efekt, v němž v zásadě jde o universální validitu informací takto prezentovaných. Tedy srozumitelněji – natolik obecné, vágní a universální popisy, že jsou platné pro naprostou většinu lidí či situací ( D. Lacko ). Ve hře jsou ale i další faktory, píše Lacko – velikost autority, aspekt jedinečnosti, selektivní pozornost atp. Jak tento autor skepticky poznamenává, je často jednodušší uvěřit kouzelníkovi, než odborníkovi.

Jednoduché odpovědi na složité otázky

„Tam, kde my hledáme příčinu a důsledek a střízlivě se snažíme zjistit, jakým způsobem byl předmět X uveden do pohybu, uvažovali oni o o smyslu a záměru a snažili se přijít na to, s jakým záměrem byl předmět X uveden do pohybu,“ popisuje myšlení člověka žijícího v sedmnáctém století historik Peter Englund. Z takového vidění světa nám – zdá se – zůstalo mnohé zachováno a mnohé se, sice v jiných kulisách, opakuje.

Uprostřed třicetileté války, konfliktu, jemuž jako jedné z prvních válek náleží přízvisko „světová“, propadalo množství lidí apokalyptickým vizím a očekávání brzkého příchodu soudného dne. Nebyla nouze o nebeská znamení, zaručená proroctví a očekávání brzkého konce. „Mimořádně se rozšířilo zejména proroctví o „Lvu ze severu“, živené vzrušenou náladou a horečně se otáčejícím tiskařským lisem švédské propagandy“, píše Englund. Toto proroctví obsahovalo předpověď, že „v době nouze pro spravedlivé, rozuměj protestanty, přijde Lev ze severu, rozuměj švédský král, který utiskované shromáždí kolem sebe, ztrestá orla, rozuměj císaře nebo papeže, a sjednotí Evropu a části Afriky a Asie, načež všichni budou v úžasné shodě vyčkávat soudného dne, který už nemůže být daleko.“

Apokalyptická extáze opadla až se smrtí švédského krále Gustava Adolfa, přesto se později zas a znovu objevovala v lehce modifikovaným podobách, stále však naplněná přepjatou dychtivostí po „roku, kdy se všechno stane“.

A tu roztřesenou dobu, naplněnou všeobecnou deziluzí, popisuje Englund stavem, jaký se i nám, lidem žijícím o čtyři staletí později, může zdát více než povědomý: „čím dál víc lidí bylo ochotno naslouchat extremistům, náboženským horlivcům, snílkům a všemožným ideologickým puritánům, kteří v takovou dobu obvykle vyrukují s jednoduchými odpověďmi na složité otázky.“

Továrna na absurditu

Ani počátek jednadvacátého století nezůstal ušetřen od vizí stále znovu oprašovaných proroků. „Asi mezi námi lidmi není nikdo, kdo by neznal proslulého proroka Nostradama, který svými předpověďmi budoucnosti děsil své okolí. O to hůře, že Nostradamus se takřka nikdy nezmýlil a všechny jeho vize s téměř stoprocentní přesností vyšly,“ tvrdí se odvážně v jednom z článků prorokovi věnovanému.

Jaké katastrofy nás tedy podle zaručených předpovědí čekají? Web Lajkit publikoval 15. 3. 2016 video, shrnující “možné události, které se můžou stát v blízké době. Jak se vše odehraje, záleží pouze na našich rozhodnutích, jelikož jedině vědomá lidská bytost v přítomném okamžiku dokáže ovlivnit naši současnou budoucnost.”

Uvádí ho titulkem “Krátký snímek poukazuje na sedm proroctví v blízké budoucnosti. Dívejte se pouze na vlastní zodpovědnost.” Tak se na to podívejte:

A dál. Tak třeba web osud.cz píše: „Podle Nostradama, jednoho z největších proroků, kteří kdy chodili po této planetě, se má v roce 2016 stát těchto deset věcí. Jsou to fakta, nebo fikce? To si rozhodněte vy.“

Následuje výčet děsuplných proroctví o konci světa, velké válce a tak podobně. Jako každý rok i letos se na znamení změn obloze objeví kometa a sopka Vesuv vybuchne mohutnou erupcí, která shodou okolností bude největší v dějinách. Globální ekonomika se zhroutí, USA postihne největší zemětřesení v historii a povrch planety sežehne ničivé ultrafialové záření. Aby toho nebylo málo, letos vypukne válka mezi dvěma světovými mocnosti, která potrvá 27 let. Jaderné výbuchy a přírodní katastrofy budou soužit Zemi, když se v její blízkosti objeví jiná, obrovská planeta.

Tyto katastrofy však nejsou v rozporu s tím, že podle stejného článku se lidé začnou dožívat 200 let, mluvit se zvířaty a v celém západním světě budou zrušeny daně.

Bulvární portál extra.cz oproti tomu míní, že ona zlověstná kometa přiletí, až se ženy budou oblékat jako muži, přestanou uznávat manželství, začnou nosit krátké vlasy a dávat světu na odiv své polonahé tělo.

Sibyla ve stejném článku suše konstatuje, že slunce začne vycházet na západu, všechny stromy a lesy uschnou, země se bude propadat a hořet, voda bude taky hořet a všechno živé bude potit krev. Na Zemi pak nastane tma a poté vyjde slunce a pět jasných hvězd. Lidé se na ně podívají a pak všichni zemřou.

Nicméně, uklidňuje autor článku, to kdy konec světa nastane, závisí na lidech: „Když budou žít dobře, čas se prodlouží, když špatně, zkrátí se.“ To samé platí i o válce, kterou mají všechna proroctví společnou: „někdy v dohledné době nemine velká válka, ale protože lidé mají svobodnou vůli, je jen na nich, kdy nastane. Dobrá zpráva je, že pokud se lidé nezničí mezi sebou, tak nám žádný konec světa v nejbližších tisíciletích nehrozí,“ uzavírá článek v optimistickém duchu.

To všechno ale už věděl v roce 2015 specialista na záhadologii, web zahady-a-tajemna.cz, který konstatuje: „uvidíme asi vcelku brzy co je na Nostradamových vizích pravdy, nicméně, vzhledem k tomu, že vždy vše předpověděl přesně a vše vyšlo, asi se máme na co těšit.“

A co že se to loni mělo splnit? Například to, že „mrtví začnou lézt z hrobů, neboť v pekle pro ně již nebude místo. Toto se dá vysvětlit také několika způsoby. Mě napadla Zombie apokalypsa,” vyznává se autorka.

Baba Vanga

Bulvár se však apokalyptickým scénářům věnuje dlouhodobě. Značné pozornosti se poslední dobou dostává slepé bulharské věštkyni, přezdívané „Baba Vanga“. Ta navazuje na tradice toho nejlepšího z apokalyptyckých předpovědí jejích předchůdců, čímž si vysloužila lichotivou přezdívku „Nostradamus Balkánu“.

Podle některých zdrojů ( zde nebo zde ) předpověděla pád Sovětského svazu, neštěstí v Černobylu, vítězství Borise Jelcina ve volbách, datum smrti Stalina, potopení sovětské ponorky Kursk , změnu oběžné dráhy země, útoky 11. září, vznik ISIS a Topalovo vítězství v mistroství světa v šachu.

Jak bývá zvykem, údajné předpovědi které nevyšly jsou zapomenuty, případně se přesunou do budoucnosti. Jako třeba třetí světová válka, předpovězená na roky 2010-14.

A to, že jedna odporuje druhé, je jen nepodstatnou třešničkou na absurdním dortu: „V roce 2043 se na většině evropského území bude rozkládat mocný chalífát, v jehož epicentru se bude nacházet Řím. (Evropa) bude pustina, ve které stěží najdete jakoukoliv formu života,“ sděluje Blesk.

Každý správný konec světa ale potřebuje vesmírné kataklyzma. Peruánský prorok Ricardo Salazar má také jedno v rukávu:

„V dubnu 2016 se na nebi objeví tajemná hvězda, která se bude zvětšovat. Rusové oznámí, že je to asteroid, který se blíží k Zemi. V polovině května asteroid dopadne na pobřeží Portorika. Náraz způsobí zemětřesení a tsunami na celém světě. V prvních dnech po nárazu zemře 1,2 miliardy lidí. Dopad asteroidu aktivuje sopky v americkém národním parku Yellowstone. Do vzduchu se dostane popel, který zatemní Slunce. Na jeden rok přijde doba ledová.“ ( Extra.cz )

Babu Vangu si Extra.cz zjevně velmi oblíbil. Tak se můžeme v jednom článku dočíst, že „od teď (2015) přesně za deset let podle Vangy určitě už nebudeme my i vy žít v Evropě, protože její počet obyvatel klesne na nulu. V roce 2043 náš kontinent pak zcela ovládnou muslimové. V roce 2066 se s nimi do války pustí Američané, kteří použijí klimatickou zbraň. O dalších deset let později se do Evropy i celého světa vrátí plošně komunismus.“

Ale nebojte, „na konci roku 2023 se zjeví Ježíš Kristus, vyžene Antikrista a pro všechny dobré lidi nastane nekonečná spása,“ předpovídá peruánský prorok Ricardo Salazar.

Hlas lidu

A jestli vám je podezřelé, že se ty předpovědi pořád ne a ne vyplnit, jeden z komentujících dokáže zodpovědět i tuto záhadu. Takže – nechme zaznít závěrem hlas lidu:

„Konec sveta už nastal jen my o tom ještě nevíme!! ano pred nedávnem jsem na tohle téma sledoval TV a musel jsem souhlasit, treba ten konec opravdu už nastal jen nám to nejak uniká naší pozornosti nebo si to jsete nedáváne do souvislosti!!!“ ( Zdeněk R. )

Zdroje:


contributor