Facebookem se stále šíří nesmysl, že Ukrajina prý „nemá uznané hranice“. Ve skutečnosti je to typický příklad pokrytectví Ruska.

Rusko totiž Ukrajinu uznalo již několikrát. Věci se věnuje například Demagog.cz: “Teritoriální integrita Ukrajiny se zmiňuje hned v Bělověžské dohodě z prosince roku 1991, která de facto ukončila existenci Sovětského svazu, jehož byla Ukrajina dříve součástí. Dohodu podepsali vrcholní představitelé z Ruska, Ukrajiny a Běloruska a dali tak vzniknout novému Společenství nezávislých států (SNS). Článek 5 dohody z Bělověže výslovně uvádí, že si jednotlivé smluvní strany „vzájemně uznávají a respektují územní celistvost a nedotknutelnost stávajících hranic v rámci Společenství“. Týká se to samozřejmě i léta okupovaného Krymu.”

V Budapešťském memorandu z roku 1994, které se týkalo jaderného odzbrojení zemí bývalého SSSR, se se signatáři zavázali mimo jiné respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic, zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti Ukrajině, zdržet se použití ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její politické směřování, zdržet se použití jaderných zbraní proti Ukrajině, řešit případné použití jaderných zbraní vůči Ukrajině na půdě Rady Bezpečnosti OSN či vzájemně konzultovat vzniklé nejasnosti ohledně zmíněných záruk.

A Demagog.cz pokračuje ve výčtu: “V roce 1997 poté tehdejší ruský a ukrajinský prezident podepsali Smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ruskem a Ukrajinou. I v ní si na základě článku 2 obě země potvrdily, že respektují územní celistvost druhé strany a nedotknutelnost jejích hranic. Ukrajinsko-ruská hranice je navíc ošetřena i smlouvou z roku 2004, kterou schválily parlamenty Ruské federace i Ukrajiny. O rok dříve smlouvu podepsali i prezidenti obou zemí.”

Nesmyslem samozřejmě je i to, že Ukrajina prý nemá uzavřenou smlouvu o hranicích půdě OSN. V roce 1945, kdy byla země známa jako Ukrajinská sovětská socialistická republika, patřila mezi zakládající členy OSN. Patří rovněž mezi dočasné členy Rady bezpečnosti OSN, naposledy v letech 2016 až 2017.

Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Hennadij Udovenko byl v letech 1997 až 1998 dokonce předsedou Valného shromáždění OSN. OSN „nemá žádnou pravomoc uznávat ani stát, ani vládu. Jako organizace nezávislých států může přijmout nový stát za svého člena nebo přijmout pověřovací listiny představitelů nové vlády,” píše se zde. „Nic takového jako registrace hranic neexistuje,” řekla agentuře AFP 23. února 2022 Mira Kaneva, odborná asistentka na katedře mezinárodního práva a mezinárodních vztahů Sofijské univerzity. „K uznání hranic dochází podpisem příslušné smlouvy, která vyjadřuje vůli dotyčných stran. Uznání nabývá účinnosti po ratifikaci, nikoliv registrací této smlouvy v OSN, kde se ukládají mezinárodní smlouvy,” vysvětlila.

„Hranice se neregistrují v OSN. Smlouvy se registrují podle článku 102 Charty OSN. Chybějící registrace však nemá za následek neplatnost – i neregistrovaná smlouva má plnou právní platnost,” řekl AFP Dimitar Gochev, odborný asistent v oboru veřejného mezinárodního práva na téže univerzitě. „Hranice Ukrajiny jsou určeny na základě zásady uti possidetis juris – to znamená, že při zániku státu mají nové státy hranice správních jednotek, z nichž jsou nové státy odvozeny.”

Zdroje: Demagog.cz, Wikipedie, AFP


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.