Konspirační teoretici si zkrátka nedají pokoj a hledají skandál ve všem. I v zemětřesení v Turecku a Sýrii, které způsobilo smrt tisíců lidí. Většina Turecka se přitom nachází na takzvané Anatolské tektonické desce, která leží mezi dvěma hlavními deskami, Euroasijskou a Africkou, a menší Arabskou tektonickou deskou. S tím, jak se větší desky posunují, tlačí na tu Anatolskou, která ale nemá kam ustupovat, brání jí v tom evropská deska. A tak na Turecko tlačí obrovská masa hmoty a celá anatolská deska se stlačuje a deformuje. Turecko se tedy nachází rovnou na několika zlomových liniích. Příčina poměrně častých zemětřesení je tedy známá.

„K zemětřesení došlo na kontaktu několika tektonických desek – Arabské, Anatolské a Eurasijské. V této oblasti dochází k pohybům v řádu centimetrů za rok, ale když tam dlouho nedojde k zemětřesení, nahromadí se tam za dlouhá léta velká deformace a nakonec vznikne takové napětí, že bloky poskočí. V tomto případě prasklo nejspíš nějakých 250 kilometrů Anatolského zlomu. Teď vidíme důsledky,“ řekl Seznam Zprávám seismolog Jan Zedník.

To však nezabránilo konspiračním teoretikům jako Vladimíra Vítová (předsedkyně Aliance národních sil) a mnoha dalším šířit bludy o HARP nebo NATO.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.