Na sociálních sítích se znovu šíří článek z roku 2014 o tom, že více jak sto let stará epidemie španělské chřipky byla způsobena očkováním. Samozřejmě se jedná o dezinformaci. Už z logiky věci, že v té době se neušilo, že nemoc způsobuje virus. „Očkovalo se sice proti různým bakteriím, ale pravý původce – virus – nebyl znám,“ říká Harald Salfellner, který před dvěma roky napsal uznávanou knihu o hrůzách španělské chřipky.

V září 2016 vydal odborný časopis The Journal of Preventive Medicine and Hygiene článek, podle kterého americký virolog a epidemiolog Thomas Francis Jr. spolu s Jonasem Edwardem Salkem vyvinuli v roce 1938 vakcínu proti chřipce pro americké ozbrojené síly. Salk posléze tuto zkušenost využil pro vývoj vakcíny proti dětské obrně v roce 1952. To potvrzuje i článek o historii prevence proti chřipce na webu Krajské hygienické stanice v Moravskoslezském kraji.

Poučení z historie

Virus chřipky na jaře roku 1918 zasáhl vojenské tábory na obou stranách válečného konfliktu nový typ chřipky. Přestože velení o nákaze vědělo, Britové, Francouzi i Němci se rozhodli celou záležitost držet v tajnosti. Nikdo nechtěl druhé straně poskytnout výhodu, nikdo nechtěl decimovat morálku vojáků.

Jediná země, která o nákaze začala hovořit, bylo tehdy neutrální Španělsko. Když chřipka v zemi udeřila, všechny noviny i vláda o ní informovaly – nakazil se jí totiž i samotný španělský král. Když pak o měsíce později epidemie zasáhla celou Evropu i USA, zdálo se, že nákaza přišla ze Španělska, přestože tomu tak nebylo. Kvůli tomu dostala nemoc i své jméno „španělská chřipka“.

„I tehdy se konaly demonstrace proti pandemickým opatřením, jen nebyly tak rozsáhlé jako v časech covidu. Docházelo k nim pouze v Americe, navíc výhradně na lokální úrovni. Uskupení popírající samu existenci španělské chřipky nebo její původ vystoupila do popředí až poté, co pandemie z roku 1918 skončila. Propaganda navíc šířila mnohé zprávy, které bychom dnes nazývali jako typické fake news. Velmi nápadité bylo například oznámení, že německé ponorky vysadily před americkým pobřežím ryby nakažené španělskou chřipkou,“ připomíná historik Harald Salfellner.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.