Ruská média a aktivisté často argumentují údajnou diskriminací Rusů před válečným kofliktem. V okupovaných oblastech se nyní povinně vyučuje v ruštině a děti a studenti se učí ruskou historii. Agitprop argumentuje takovým spěchem tím, že ruský jazyk byl na Ukrajině před tím údajně diskriminován, stejně jako další práva rusky mluvícího obyvatelstva, a proto je nutné „obnovit spravedlnost“. Například se uvádí, že ruský jazyk se v Chersonské oblasti od roku 2013 neučí. Alespoň to tvrdí kolaboranti na dočasně okupovaných územích Chersonské oblasti.

Tvrzení, že se ruský jazyk v Chersonské oblasti neučí od roku 2013, není pravdivé. Přestože počet studentů na Ukrajině studujících ruský jazyk každým rokem klesal, v roce 2022 jich bylo 450 000 (podle Ministerstva školství a vědy Ukrajiny – pozn. red.).

Jurij Kononěnko, vedoucí oddělení všeobecného středního a předškolního vzdělávání Ministerstva školství a kultury Ukrajiny, v komentáři k „News of Azov“ uvedl, že ukrajinský vzdělávací systém může poskytnout příležitosti k výuce ruského jazyka pro ty studenty, jejichž rodiče vyjádřili takovou touhu.

„Pokud rodiče chtějí, aby se dítě učilo v určitém jazyce (a standardně dítě studuje ve státním jazyce – ukrajinštině), v jazyce národnostních menšin nebo v jazyce domorodého obyvatelstva, mohou to uvést v přihlášce, a do budoucna jsou určité podmínky pro vznik tříd – třída se tvoří, pokud je nejméně 5 dětí. Vezmeme-li tato prohlášení v úvahu, škola pak tvoří síť tříd a svůj učební plán,“ řekl Kononěnko.

V roce 2020 web Vgoru zveřejnil článek o tom, jak školy v Chersonské oblasti přejdou na ukrajinský jazyk poté, co Nejvyšší rada odhlasovala reformu středního školství. Mezi různými změnami v návrhu zákona byla předepsána realizace práva dítěte na studium státního jazyka, což lze provést podle tří vzorů a při určité míře studia ukrajinštiny a jazyka národnostních menšin. I v roce 2020 byly v Chersonské oblasti školy, kde se vyučovalo v ruštině, pak se připravovaly na přechod do smíšených tříd, kde by se vyučovalo v ukrajinštině i ruštině. Současně se několik škol rozhodlo prozatím neotevírat paralelní „ukrajinské“ třídy. Média dokonce informovala o skandálu v jedné z Chersonských škol, kde byly děti nuceny navštěvovat hodinu ruského jazyka, ačkoliv byla nepovinná.

Proto je nesprávné tvrdit, že od roku 2013 se děti v Chersonské oblasti neučily ruský jazyk. Manipulativní jsou i jakákoli prohlášení o útlaku ruského jazyka na Ukrajině – tento narativ Rusko nepřestává aktivně používat k ospravedlnění své vojenské agrese proti Ukrajině – údajně pro ochranu samotných Ukrajinců.

StopFake podobné padělky a manipulace opakovaně vyvrací například to, že na Ukrajině údajně zcela zakázali vydávání novin v ruském jazyce a že na Ukrajině budou údajně za ruský jazyk pokuty.

Zdroj: StopFake


author